• Agenda:

  Volgende kerkdienst:

  Datum: 23 juni 2024
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Mw. Ds. G.M. van den Berg-de Haan uit Appingedam
  Dienst is via  deze link online mee te kijken

 • Samenvatting beleidsplan 2018-2022 van de protestantse gemeente
  Bierum – Holwierde – Krewerd

  De kerkenraad heeft veel tijd en energie gestoken in het formuleren van nieuw beleid met het oog op de toekomst van onze gemeente.

  Dat nieuw beleid is gericht op:

  1. het behoud van wat er nu is en het voortbestaan van onze gemeente als zelfstandige gemeente en
  2. samenwerking met andere, nabij gelegen gemeenten om daarmee onze plaatselijke gemeente te versterken.

  Dat behoud van het bestaande een onderdeel van nieuw beleid moet zijn, heeft alles te maken met de gevolgen van krimp. Ons ledental schommelt zo rond de 400 leden, terwijl het in 2011 nog bijna 500 was. De aanvulling van de kerkenraad stuit de afgelopen twee jaar op grote problemen.

  De volgende zaken komen in het beleidsplan aan de orde:

  • Voortbestaan: rekening houden met de mogelijkheid dat we niet alles van wat wij nu kunnen doen, ook in de nabije toekomst zullen kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld: de werkgroep pastoraat zorgt voor het geregeld bezoeken van oudere mensen in onze gemeente. De leden van deze werkgroep worden er ook niet jonger op en opvolging is moeilijk te vinden. Een ander voorbeeld: de werkgroep liturgie is na een bloeiende start vele jaren geleden (2008) geslonken tot één persoon. Wij zoeken ook voor dit aandachtsgebied naar nieuwe, geïnspireerde leden. Tot nog toe zonder succes.
  • Als bemensing van kerkenraad en werkgroepen een structureel probleem wordt, betekent dit in onze ogen óf doorgaan op de huidige voet en maar zien waar het schip strandt, óf nadenken over veranderingen in organisatie en werkwijze. Het is ons nog niet altijd duidelijk welk spoor wij willen of zelfs moeten volgen.
  • Het beleid op de volgende gebieden ziet er ogenschijnlijk hetzelfde uit als in het vorige beleidsplan: welke gemeente wij willen zijn (3), eredienst (4), pastoraat (5) en diaconie (6).
  • In het hoofdstuk over het beleid van het college van kerkrentmeesters (7) staat een belangrijke verandering die alles te maken heeft met de gevolgen van krimp:Mocht, ten behoeve van een goed functionerende gemeente, blijken dat er een tekort aan liquide middelen optreedt, dan kan er afgeweken worden van dit beleid en kan ertoe worden overgegaan om een zo beperkt mogelijk deel van vermogen of bezit te gebruiken.
  • Het beleid van het college van kerkrentmeesters is erop gericht om het bezit en vermogen van de gemeente onaangetast te laten en alle uitgaven te doen uit de opbrengst van bezit en vermogen en uit de jaarlijkse bijdrage van de leden.
  • In het hoofdstuk over het beleid inzake het jeugdwerk (8) worden wellicht de grootste veranderingen voorgesteld, omdat wij de noodzaak voelen om ons intensief en creatief te richten op de jongeren. In de hele regio wordt onze ongemakkelijkheid rondom jeugd en onze kerk gevoeld. Het voortbestaan van plaatselijk kerkelijk jeugdwerk stelt daarom ook automatisch de vraag naar samenwerking in de regio en naar investering (mensen en geld).
  • Een nieuw hoofdstuk in ons beleidsplan (9) heet: samenwerking en vernieuwing. Wij proberen recht te doen aan de noodzaak tot geloofsvernieuwing (leer en leven) en tot samenwerking met de gemeenten in onze regio tot opbouw van onze kerkgemeenschap.

  BijlageBeleidsplan

  Beleidsplan 2022-2026

  Het beleidsplan van 2018 – 2022 blijft functioneren als de achtergrond bij dit beleidsplan. Daarom is het handig om beleidsplan 2018 – 2022 bij de hand te houden bij het huidige.

  De twee polen die het spanningsveld van dit beleidsplan vormen zijn:

  • de nabije toekomst van onze protestantse gemeente als zelfstandige gemeente;
  • de relatie van onze gemeente met de haar omgevende gemeenten binnen de PKN

  Hierbij het beleidsplan van 2022-2026.