• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 21 juli 2024
  Tijdstip: 9:30 uur
  Kerk: Irenekerk Bierum
  Voorganger: Mw.ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven uit Oostwold
  Dienst is via  deze link online mee te kijken

 • Kerk en gemeente

  Ontmoeten – Geboorte – Trouwen – Rouwen – Omzien

  Op zondag komen wij als gemeente tijdens de kerkdienst samen. Maar ons kerk zijn, beperkt zich niet alleen tot de zondag. Als gemeente ontmoeten wij elkaar bijvoorbeeld ook tijdens gespreksgroepen, in het jeugdwerk, tijdens ontmoetingsbijeenkomsten, bij vergaderingen en in het bezoekwerk.

  Al eeuwenlang staat de kerk stil bij bijzondere momenten in een mensenleven:

  • Aan het begin dus bij de doop;
  • Bij het voortzetten van de doopsbevestiging dus bij het doen van belijdenis;
  • Bij het uitspreken van een trouwbelofte;
  • Als er afscheid genomen moet worden.

  Ook bij andere hoogte- en dieptepunten kunt u een beroep op de kerk.

  Wilt u wat meer informatie over onze gemeente, stuur dan een e-mail naar info@pknbhk.nl.

  Welkom in het huis van God
  Waar onze koning troont.
  Welkom in het huis van God
  Waar levend water stroomt.
  Welkom in het huis van God
  Waar hij de waarheid toont.
  Ontvouwt zich zijn genade,
  In dit huis, waar liefde woont.
  Hier mag je komen zoals je bent
  Met al je dromen, je verdriet en je talent,
  Leg het aan zijn voeten, vertrouw zijn macht.
  Hij wil ons ontmoeten en versterken met zijn kracht.
  Welkom in het huis van God
  Waar onze koning troont.
  Welkom in het huis van God
  Waar levend water stroomt.
  Welkom in het huis van God
  Waar hij de waarheid toont.
  Ontvouwt zich zijn genade,
  In dit huis, waar liefde woont.
  Hier kun je groeien, in vast geloof,
  en door het snoeien, ontspruit er nieuwe hoop,
  komt met je gebreken, want God geneest,
  Hij wil tot ons spreken en ons vullen met Zijn Geest.

  uit Nieuwlied.nl