• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 19 mei 2024
  Tijdstip: 10.00 uur
  Kerk: Vredekerk te Loppersum
  Voorganger: Ds. A. van den Bor
  Dienst is via deze link online mee te kijken

 • Ontmoeten

  De gemeenteleden ontmoeten elkaar regelmatig bij activiteiten die door vrijwilligers worden georganiseerd zoals:

  • Samen Eten;
  • Passage;
  • Gemeente bijeenkomsten 2x per jaar. 1x aansluitend aan de dienst van  biddag en 1x aanluittend aan de dienst van dankdag;
  • 1x per maand op zondag na de dienst koffiedrinken in Irene. Dit is op de eerste zondag van elke maand;
  • 1x per 6 weken koffie drinken voorafgaande aan de dienst in Irene.
  • De ontmoeting 1x per maand

  De Ontmoeting

  Op de volgende data vinden de ontmoetingen plaats:             

  Op maandag 25 maart om 15.00 uur in Irene hebben we onze vijfde en laatste ‘Ontmoeting’ van dit seizoen. Dit keer staat de ‘Ontmoeting’ in het teken van Pasen.

  Het programma:

  15.00 uur: Koffie/thee

  15.10 uur: Welkom en opening

  15.30 uur: koffie/thee met wat lekkers

  15.45 uur: Neut’n schait’n  –  Inleg voor Stichting Werkgroep Albanië.

  Neutn’n schait’n met inleg van geld.’ Normaal gesproken zijn de spelregels zo, dat je het geld dat je wint, zelf mag houden.

  Nu willen we het geld aan de Stichting Werkgroep Albanië schenken. We willen u daarom vragen wat geld mee te nemen: u mag zelf bepalen hoeveel: munten van 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent of hoger. Bij elke ronde leg je een kleinigheid in.

  16.45 uur: Borrel

  17.15 uur: Buffet: paasbrood – salades – toetjes

  18.15 uur: Afsluiting

  De kosten voor deze middag bedragen € 5,00. 

  De drankjes zijn ook voor eigen rekening, € 2,00 per drankje. Graag gepast betalen!

  Er ligt een opgavelijst achter in de kerk.

  Je kunt ook bellen of mailen naar Margriet Papeleur tel: 626056  

  E-mail: mpapeleur@hotmail.com 

  Terugblik Ontmoeting 21 december

  We kijken terug op een prachtige ‘Ontmoeting’ van 21 december. Een ‘Ontmoeting’ wat een afscheidsfeest was voor Gerard en Coby! En Gerard had niks in de gaten! Wat geweldig dat niemand, vanaf begin oktober, zijn mond heeft voorbijgepraat!

  Met z’n allen hebben we er een fantastische dag van gemaakt, evenals op 31 december.

  Heel veel mensen hebben geholpen om deze dagen vlekkeloos te laten verlopen. Zoveel mensen, dat Piet Kort het niet aandurfde om iedereen persoonlijk te bedanken, bang om iemand te vergeten en daarom in het algemeen iedereen bedankt heeft. Daarom nogmaals, iedereen die heeft geholpen, op wat voor manier, heel, heel hartelijk bedankt!!

  Dat Gerard en Coby hebben genoten deze dagen, kunt u lezen in het verslag van Gerard elders in dit blad. IJze en Marja Busz hebben foto’s gemaakt deze dagen. Met deze foto’s heeft Piet een prachtig fotoboek samengesteld. Op zondag 4 februari, na de dienst, heeft u de gelegenheid om dit boek digitaal, via de beamer, te bekijken. 

  Ontmoeting op dinsdag 13 februari 2024 in Irene in Bierum

  Programma:

  15.00 uur: Inloop met koffie/thee

  15.10 uur: Welkom en opening door Piet Kort

  15.30 uur: Koffie/thee met wat lekkers

  15.45 uur: Sjoelcompetitie

  16.45 uur: Afronding

  17.00 uur: Borrel

  17.30 uur: Erwten-, bonen-, linzensoep en toetjes

  18.45 uur: Afsluiting

  Voor de organisatie van deze middagen is het handig om te weten hoeveel mensen er komen.

  Er ligt een opgave lijst achter in de kerk of per mail of telefonisch bij:

  Margriet Papeleur   tel:626056     e-mail: mpapeleur@hotmail.com

  Op deze lijst kun je aangeven of je soep of een toetje wilt maken. De gemaakte kosten hiervoor, kun je declareren bij Alie van Dijk.

  Maandag 25 maart: Paasmiddag: in het teken van Pasen, Neut’n schaiten, Paasbuffet

  Margriet Papeleur