• Agenda:

  Zondag 16 december 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: ds. G. Knol
  Vooraf koffiedrinken + Viering Heilig Avondmaal

   

   

 • Werkgroep Pastoraat

  “De gemeente als het lichaam van Christus’ (1 Cor.12)”

  Werkgroep-Pastoraat

  Het lichaam heeft verschillende leden. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij heeft verschillende taken en functies, gericht op de zorg voor en om elkaar; de gemeente als het volk van God onderweg en op weg gestuurd (Mat.28) om er voor en in de wereld te zijn.

  Het pastoraat neemt in onze gemeente een centrale plaats in en is principieel een “opdracht” aan alle gemeenteleden. De hoofdtaak van deze groep is het bezoeken van ouderen, zieken en nieuw ingekomenen.

  De werkgroep bestaat uit: Gerard Knol (dominee), Derk Pardijs en Hans Jongejan (ouderlingen) + Truus Wildeboer, Koos Koerts, Lenie Sonneveld, Janny van der Veer, Piet van der Veer, Willy Zeef en Zwannie Huisman als leden die geen ouderling zijn, maar  binnen de groep wel dezelfde taken vervullen.
  Zij komen in principe één keer per twee maanden bij elkaar. Regelmatig vinden daarnaast toerustingsavonden voor de werkgroep plaats.

  Kent u iemand die ziek is of binnenkort naar het ziekenhuis moet of die graag regelmatig een bezoekje wenst, neem dan contact op met Lenie Sonneveld (sonn0031@planet.nl) of Truus Wildeboer (truus_wildeboer@hotmail.com).

  Vanuit het Pastoraat:

  Intrede echtpaar Van den Berg-de Haan in Appingedam

  Als afgevaardigde van onze kerkenraad mocht ik zondagmiddag 9 september naar de bevestigingsdienst van mw. ds. Gerlinde van den Berg-de Haan en ds. Johan van den Berg in de Nicolaїkerk in Appingedam. Er waren veel genodigden, zowel uit zijn eerste gemeente Pesse als uit de laatste gemeente Leerdam, en Damsters in deze goed georganiseerde dienst, waarin ds. Ineke Wolters van Tjamsweer de voorganger was. We hopen dat de kerkelijke gemeente Appingedam en de fam. Van den Berg samen een goede tijd tegemoet gaan. Ds.

  Johan van den Berg begon met te vertellen dat hij een tegeltje heeft met de tekst:

  HET LEVEN IS HET MEERVOUD VAN LEF, waarin lef het Hebreeuws is voor hart. Dit naar aanleiding van de lezing uit Markus 8 Wie is Jezus. En de vragen: Hoe zien wij Jezus en Hoe gaan we met elkaar om? Vanuit ons hart? Zie lied 975:

  Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,

  ras of huidskleur, rangen, standen- Jezus trekt geen scheidingslijn.

  Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein,

  ga met zaligen en zoekers,

  die op zoek naar waarheid zijn. Startdienst

  Dit lied sluit ook mooi aan bij onze startdienst van 16 september met als thema ‘een goed gesprek’. Soms is dit heel moeilijk maar het gaat ook wel eens vanzelf. Toevallig kwam ik ’s middags onderstaand gedicht van Oeke Kruythof tegen:

  De hemel wacht niet tot de dood

  Soms denk ik bij een goed gesprek

  waarin een vonk van vriendschap overspringt: de hemel wacht niet tot de dood

  maar heeft ons nu al met zijn glans omringd.

   

  Melding bij ziekte

  Het komt nog wel eens voor dat we niet weten wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis. Soms horen we het via via maar we missen het ook nog wel eens en dat is jammer want juist in moeilijke tijden willen we graag tot steun zijn. Het zou dus fijn zijn wanneer u bij opname of ziekte, maar ook bij blijde of minder vrolijke aangelegenheden dit even wilt melden bij dominee G. Knol of Truus Wildeboer of Lenie Sonneveld, dan wordt er altijd aandacht aan geschonken en weet u zeker dat u niet wordt vergeten. Uitslagen van onderzoeken bij ziekte zijn altijd spannend en wat een opluchting als het goed is. Maar laten we vooral ook elkaar tot steun zijn als de uitslag niet zo hoopvol is.