• Agenda:

  Zondagse Eredienst
  Datum: 2 oktober 2022
  Tijdstip: 09.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • Werkgroep Pastoraat

  “De gemeente als het lichaam van Christus’ (1 Cor.12)”

  Werkgroep-Pastoraat

  Het lichaam heeft verschillende leden. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij heeft verschillende taken en functies, gericht op de zorg voor en om elkaar; de gemeente als het volk van God onderweg en op weg gestuurd (Mat.28) om er voor en in de wereld te zijn.

  Het pastoraat neemt in onze gemeente een centrale plaats in en is principieel een “opdracht” aan alle gemeenteleden. De hoofdtaak van deze groep is het bezoeken van ouderen, zieken en nieuw ingekomenen.

  De werkgroep bestaat uit: Gerard Knol (dominee), Truus Wildeboer  (ouderling) + Lenie Sonneveld en Willy Zeef als leden die geen ouderling zijn, maar  binnen de groep wel dezelfde taken vervullen.
  Zij komen in principe één keer per twee maanden bij elkaar. Regelmatig vinden daarnaast toerustingsavonden voor de werkgroep plaats.

  Kent u iemand die ziek is of binnenkort naar het ziekenhuis moet of die graag regelmatig een bezoekje wenst, neem dan contact op met Lenie Sonneveld of Truus Wildeboer

  Vanuit het Pastoraat:

  We starten het winterseizoen met een nieuwe vorm van pastoraat.
  ‘Ontmoeting’ hebben we het genoemd, om de contacten onderling en de gemeente levendig te houden.
  Het is voor iedereen die hier behoefte aan heeft. Het is niet leeftijdgebonden.
  We willen vijf middagen organiseren, elke maand een keer. De eerste keer in november en de laatste keer in maart op wisselende dagen, de ene keer in Irene en de andere keer in de Heekt.
  Het programma is elke maand anders, passend bij wat er die maand speelt.
  Het moderamen neemt de leiding deze middagen en krijgt hier zo nodig hulp bij van de kerkenraad.
  We beginnen elke middag met een meditatie en het is de bedoeling om elke keer af te sluiten met een maaltijd.

   Donderdag 10 november is de 1e keer.

  Programma:

  15.00 uur: Welkom

  15.10 uur: Meditatie door Gerard Knol

  15.30 uur: Koffie en thee

  15.45 uur: Spel

  17.00 uur: Afronding

  17.15 uur: Borrel

  17.45 uur: Soep/broodjes

  18.45 uur: Afsluiting

  Vrijdag 23 december: Kerstmiddag: kerstliturgie en kerstdiner

  Dinsdag 10 januari: meditatie, spreker en Nieuwjaarsbuffet

  Woensdag 15 februari: meditatie, spreker en snert/bonensoep

  Donderdag 30 maart: Paasmiddag: meditatie, Neut’n schaiten, Paasbrood

  Qua planning wordt er rekening gehouden met Samen Eten en de 55+ groepen in onze beide dorpen, het kan zijn dat deze data worden gewijzigd.

  Voor de organisatie van deze middagen is het handig om te weten, hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. Men kan zich opgeven bij Margriet Papeleur, tel: 626056 e-mail: mpapeleur@hotmail.com