• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 19 mei 2024
  Tijdstip: 10.00 uur
  Kerk: Vredekerk te Loppersum
  Voorganger: Ds. A. van den Bor
  Dienst is via deze link online mee te kijken

 • Werkgroep Pastoraat

  “De gemeente als het lichaam van Christus’ (1 Cor.12)”

  Werkgroep-Pastoraat

  Het lichaam heeft verschillende leden. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij heeft verschillende taken en functies, gericht op de zorg voor en om elkaar; de gemeente als het volk van God onderweg en op weg gestuurd (Mat.28) om er voor en in de wereld te zijn.

  Het pastoraat neemt in onze gemeente een centrale plaats in en is principieel een “opdracht” aan alle gemeenteleden. De hoofdtaak van deze groep is het bezoeken van ouderen, zieken en nieuw ingekomenen.

  De werkgroep bestaat uit: Truus Wildeboer  (ouderling) + Lenie Sonneveld, Willy Zeef en Brigitte Tuik als leden die geen ouderling zijn, maar  binnen de groep wel dezelfde taken vervullen.
  Zij komen in principe één keer per twee maanden bij elkaar. Regelmatig vinden daarnaast toerustingsavonden voor de werkgroep plaats.

  Kent u iemand die ziek is of binnenkort naar het ziekenhuis moet of die graag regelmatig een bezoekje wenst, neem dan contact op met Lenie Sonneveld of Truus Wildeboer

  Vanuit het Pastoraat:

  40 dagen van Pasen naar Hemelvaart

  De discipelen hadden 40 dagen nodig om te begrijpen wat de betekenis was van de Zoon op aarde. De puzzelstukjes vallen langzaam op zijn plek, maar ze moeten daarbij wel een handje worden geholpen. De vragen rezen en daarmee wisten ze zich geen raad. Moest hun meester zo lijden voor hen?  Als je er goed over nadenkt is het voor ons ook onbegrijpelijk. Sterven is al moeilijk te begrijpen. En ook nog opstaan uit de dood? Opstaan met een nieuw lichaam, dat tegelijkertijd ook het vertrouwde lichaam van vroeger was. Wie kan dat nu bevatten? En dan de toekomst. Hoe gaat het nu verder? Neemt Jezus nu meteen plaats op de troon van David? Herstelt Hij direct het koninkrijk voor zijn volk van Israël? Dan moet Jezus uitleggen dat het nog niet zover is. Dat moment ligt ver in de toekomst verborgen.                                                                                                                            Om dat te geloven is ook niet altijd gemakkelijk. Gaat vaak gepaard met twijfels. Het niet altijd kunnen begrijpen wat er gebeurt. Dat je ook als je gelooft nog zoveel vragen hebt naar het waarom van de dingen. Er hangt soms gewoon een sluier overheen.                                                                       Ook wij hebben vaak tijd nodig om te begrijpen wat God ons duidelijk wil maken. Welke kant we op gaan. Daar mag je om bidden. Ook als je ziek bent, een dierbare moet missen. Het even niet ziet zitten. Het leven moeilijk is. Het herstel niet zo gaat als je graag zou willen.                                                                                                                                                                     We mogen de zorgen en de vragen voorleggen aan de Hemelse Vader. Weet dat we onder Gods vleugels mogen schuilen.

  We mogen bidden voor:

  Albert van Dijk verblijft sinds enige weken in het revalidatiecentrum “Eemsdelta” te Delfzijl. Revalideren gaat goed. Het gaat de goede kant op. Het werken naar herstel zal wel zijn tijd nodig hebben. Samen kijken ze met een positieve blik naar de toekomst. Een kaartje graag sturen naar het huisadres: Dijkweg 1, 9905 TD Holwierde.                                                                                              

  Albert bedankt en ook namens Alie voor het meeleven, voor de kaarten, telefoontjes.                                      Het doet hen heel goed en geeft moed om verder te gaan.

  Ina Wubs-Middelkamp maakt een moeilijke tijd door. Dat Ina de Kracht mag krijgen en de toekomst weer positiever mag ervaren.                                                                                                                                       Bakkerstraat 12, 9906 PX Bierum.

   

  Mevr. Hennie Koning-van der Veen, De Rippert 10 in Holwierde is gevallen. Niets gebroken gelukkig, maar het lopen lukt niet. Ze kan niet thuis zijn en verblijft daardoor momenteel in het revalidatiecentrum “Eemsdelta”.  Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.                                                                                                                      

   

  Jacob Ebbens (we kennen hem als Jaap) is op dinsdag 26 februari Thuis gehaald door zijn Hemelse Vader. Hij mocht 88 jaar worden. Zijn gezondheid ging al jaren niet meer zo goed. Zijn wereldje werd steeds kleiner, het gehoor was slecht en het zien lukte steeds minder. De laatste maanden liet zijn lichaam hem steeds meer in de steek.                                                                                                                                                                           “Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, maar verdrietig dat we afscheid van hem moeten nemen” staat op de kaart. Lief en leed gedeeld in 67 jaar huwelijk. Er waren bergen, het huwelijk werd gezegend met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij genoot ervan. Maar er waren ook diepe dalen. Door gebeurtenissen in zijn leven was de drempel hoog om naar de kerk te gaan.

  Op 6 maart hebben we in een dankdienst voor het leven afscheid van Jaap genomen in de aula van het crematorium Stilleweer in Appingedam. De naaste familie heeft hem begeleid tot in het laatste afscheidsmoment.                                                                                                                                                                      “De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand”. Psalm 121: 5b.

  De trouwtekst waar ds. van den Berg een meditatie over hield en mooie woorden ter bemoediging sprak. Je loopt nooit alleen. Er is altijd iemand naast je. Dat Fennie, de kinderen en kleinkinderen zich door God gedragen mogen weten, nu ze zonder Jaap verder moeten.                                                                         Adres: Bansumerweg 19, 05 PN Holwierde

   

  Hindrik Schipper verbleef in de Schutse, waar de familie afscheid heeft genomen op maandag 4 maart. Zijn verjaardag waarop hij 85 jaar is geworden. Zijn wens om zijn verjaardag nog te vieren is uitgekomen. Maar heeft dit niet meer bewust meegemaakt. Het was goed zo. Vanuit zijn geloof was het verlangen naar zijn Heiland groot.                                                                                                                                                                                                     Zijn gezondheid ging al jaren niet meer zo goed en hij voelde dat zijn einde naderde. In de Schutse heeft hij nog een paar fijne weken gehad met liefdevolle zorg omringd.                                                De dankdienst voor het leven op vrijdag 8 maart werd gehouden in de Sebastiaankerk, waarin Willem de dienst leidde en een mooie meditatie hield, geheel passend bij hun vader.

  Psalm 139:1.                                                                                                                                                               Heer die mij ziet zoals ik ben,                                                                                                       

  dieper dan ik mij zelf ooit ken,                                                                                                                                                    kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,                                                                                                                                                                                  Gij volgt mij waar ik zit of sta.                                                                                                                                                         Wat mij ten diepste heeft bewogen,                                                                                                                             ‘t ligt alles open voor Uw ogen.                                                                                                                                                

   

  Hindrik Schipper werd begeleid naar de begraafplaats in Bierum en naast zijn vrouw Minke ter ruste gelegd. De rust die hem wordt gegund. Hindrik Schipper is in goede handen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dat dit voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen tot troost mag zijn.                                         

  Als u niet genoemd bent, weet dan dat we aan u denken. Dat u daardoor gesterkt mag worden en de nabijheid mag voelen van Gods aanwezigheid.                                                                                                                                                                                           Wees niet bang,                                                                                                                                                                                                want ik ben bij je                                                                                                                                                                                  vrees niet                                                                                                                                                                                        want ik ben je God.                                                                                                                                                                        Ik zal je sterken,                                                                                                                                                                                 Ik zal je helpen                                                                                                                                                                                             Je steunen met mijn                                                                                                                                                                                    bevrijdende rechterhand          Jesaja 41:10            

  Een hartelijke groet namens de werkgroep pastoraat,

  Truus Wildeboer