• Agenda:

  Dienst op zondag 8 december 2019:
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Drs. F. Postema
  Adventsproject Kinderkerk

   

   

   

   

 • Werkgroep Pastoraat

  “De gemeente als het lichaam van Christus’ (1 Cor.12)”

  Werkgroep-Pastoraat

  Het lichaam heeft verschillende leden. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij heeft verschillende taken en functies, gericht op de zorg voor en om elkaar; de gemeente als het volk van God onderweg en op weg gestuurd (Mat.28) om er voor en in de wereld te zijn.

  Het pastoraat neemt in onze gemeente een centrale plaats in en is principieel een “opdracht” aan alle gemeenteleden. De hoofdtaak van deze groep is het bezoeken van ouderen, zieken en nieuw ingekomenen.

  De werkgroep bestaat uit: Gerard Knol (dominee), Hans Jongejan, Truus Wildeboer  (ouderlingen) + Koos Koerts, Lenie Sonneveld, Janny van der Veer, Piet van der Veer, Willy Zeef en Zwannie Huisman als leden die geen ouderling zijn, maar  binnen de groep wel dezelfde taken vervullen.
  Zij komen in principe één keer per twee maanden bij elkaar. Regelmatig vinden daarnaast toerustingsavonden voor de werkgroep plaats.

  Kent u iemand die ziek is of binnenkort naar het ziekenhuis moet of die graag regelmatig een bezoekje wenst, neem dan contact op met Lenie Sonneveld (sonn0031@planet.nl) of Truus Wildeboer (truus_wildeboer@hotmail.com).

  Vanuit het Pastoraat:

  Daar kun je een heel verhaal over kwijt maar in het onderstaande gedicht van Joke Verweerd over gemis en vertrouwen wordt het prachtig verwoord.

  Toekomst

  Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand, verlegt de grens van water en van zand.
  Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht, dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.

  Soms lijkt het of de wereld is vergaan, geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
  Je valt en bent te moe om op te staan.
  De toekomst lijkt niet langer te bestaan.

  Je kunt niet verder met je ogen dicht.
  Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
  Wie zich verliest in droefheid en gemis,
  vergeet wat was en bleef en komt en is.

  Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed, geloof in “ooit is alles héél en goed”.
  Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
  Er is nieuw leven aan de overkant.

  In het magazine Petrus vertelt Joke Verweerd over verdriet, liefde en veerkracht. U kunt u gratis abonneren via petrusmagazine.nl. Petrus, een magazine over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk in Nederland. Petrus? Nee dit blad gaat niet over die ene visser, die vriend en volgeling van Jezus. Wel over de kerk, want die lijkt wel wat op Petrus. Sterk als een rots, en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens welkom is. Een blad voor alle Petra’s en Petrussen!

  Melding bij ziekte

  Het komt nog wel eens voor dat we niet weten wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis. Soms horen we het via via maar we missen het ook nog wel eens en dat is jammer want juist in moeilijke tijden willen we graag tot steun zijn. Het zou dus fijn zijn wanneer u bij opname of ziekte, maar ook bij blijde of minder vrolijke aangelegenheden dit even wilt melden bij dominee G. Knol of Truus Wildeboer of Lenie Sonneveld, dan wordt er altijd aandacht aan geschonken en weet u zeker dat u niet wordt vergeten. Uitslagen van onderzoeken bij ziekte zijn altijd spannend en wat een opluchting als het goed is. Maar laten we vooral ook elkaar tot steun zijn als de uitslag niet zo hoopvol is.