• Agenda:

  Datum: 28 november 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Irenekerk te Bierum
  Online de dienst volgen:
  Via deze link gaat u naar de online kerkdienst

 • Werkgroep Pastoraat

  “De gemeente als het lichaam van Christus’ (1 Cor.12)”

  Werkgroep-Pastoraat

  Het lichaam heeft verschillende leden. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij heeft verschillende taken en functies, gericht op de zorg voor en om elkaar; de gemeente als het volk van God onderweg en op weg gestuurd (Mat.28) om er voor en in de wereld te zijn.

  Het pastoraat neemt in onze gemeente een centrale plaats in en is principieel een “opdracht” aan alle gemeenteleden. De hoofdtaak van deze groep is het bezoeken van ouderen, zieken en nieuw ingekomenen.

  De werkgroep bestaat uit: Gerard Knol (dominee), Truus Wildeboer  (ouderling) + Lenie Sonneveld en Willy Zeef als leden die geen ouderling zijn, maar  binnen de groep wel dezelfde taken vervullen.
  Zij komen in principe één keer per twee maanden bij elkaar. Regelmatig vinden daarnaast toerustingsavonden voor de werkgroep plaats.

  Kent u iemand die ziek is of binnenkort naar het ziekenhuis moet of die graag regelmatig een bezoekje wenst, neem dan contact op met Lenie Sonneveld of Truus Wildeboer

  Vanuit het Pastoraat:

  Pastoraat

  Het lijkt erop dat de diensten weer op gang komen. Afgelopen zondag, 10 oktober, zaten er behoorlijk wat mensen in de Stefanuskerk en de zondag daarvoor, in de Irenekerk, ook. Gelukkig maar! De andere kant is wel dat we ook mensen missen die niet meer kunnen komen. Dat roept bij de kerkenraad de vraag op: als men niet meer naar de kerk kán komen, vanwege de ongemakken van de ouderdom, kan de kerk dan naar de mensen toe komen.

  Daarom kijken we of we eens in de zoveel tijd – dat klinkt wat vaag, maar we moeten even kijken wat mogelijk en wenselijk is – bij mensen aan huis in een klein verband met elkaar een korte viering met, bijvoorbeeld, ook Avondmaal kunnen doen. Ds. Knol stelt dit op huisbezoek aan de orde, maar u kunt natuurlijk ook aan anderen kenbaar maken dat u dit wilt, aan een ambtsdrager of iemand die u vanuit de kerk bezoekt.

  Melding bij ziekte

  Het komt nog wel eens voor dat we niet weten wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis. Soms horen we het via via maar we missen het ook nog wel eens en dat is jammer want juist in moeilijke tijden willen we graag tot steun zijn. Het zou dus fijn zijn wanneer u bij opname of ziekte, maar ook bij blijde of minder vrolijke aangelegenheden dit even wilt melden bij dominee G. Knol of Truus Wildeboer of Lenie Sonneveld, dan wordt er altijd aandacht aan geschonken en weet u zeker dat u niet wordt vergeten. Uitslagen van onderzoeken bij ziekte zijn altijd spannend en wat een opluchting als het goed is. Maar laten we vooral ook elkaar tot steun zijn als de uitslag niet zo hoopvol is.