• Agenda:

  Zondag 2 februari 2020
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol

  Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Irene onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

   

   

   

   

 • Werkgroep Pastoraat

  “De gemeente als het lichaam van Christus’ (1 Cor.12)”

  Werkgroep-Pastoraat

  Het lichaam heeft verschillende leden. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij heeft verschillende taken en functies, gericht op de zorg voor en om elkaar; de gemeente als het volk van God onderweg en op weg gestuurd (Mat.28) om er voor en in de wereld te zijn.

  Het pastoraat neemt in onze gemeente een centrale plaats in en is principieel een “opdracht” aan alle gemeenteleden. De hoofdtaak van deze groep is het bezoeken van ouderen, zieken en nieuw ingekomenen.

  De werkgroep bestaat uit: Gerard Knol (dominee), Hans Jongejan, Truus Wildeboer  (ouderlingen) + Koos Koerts, Lenie Sonneveld, Janny van der Veer, Piet van der Veer, Willy Zeef en Zwannie Huisman als leden die geen ouderling zijn, maar  binnen de groep wel dezelfde taken vervullen.
  Zij komen in principe één keer per twee maanden bij elkaar. Regelmatig vinden daarnaast toerustingsavonden voor de werkgroep plaats.

  Kent u iemand die ziek is of binnenkort naar het ziekenhuis moet of die graag regelmatig een bezoekje wenst, neem dan contact op met Lenie Sonneveld (sonn0031@planet.nl) of Truus Wildeboer (truus_wildeboer@hotmail.com).

  Vanuit het Pastoraat:

  Gedenken 2019

  Op zondag 24 november hebben wij mensen die ons ontvallen zijn tijdens het afgelopen jaar (vanaf 1 november 2018) herdacht. We dachten dat we een jaar hadden waarin uit onze gemeente niemand genoemd hoefde te worden, maar mevr. Zijlstra, voorheen Bansumerweg 27, overleed op 4 november. De familie stelde het op prijs om haar in deze dienst te gedenken. Er kwamen ook veel mensen naar voren om een kaars te branden. Zoveel, dat het kruis op één gaatje na helemaal bezet was. Het was een bijzondere viering. Je merkt dat het altijd veel met ons doet, wanneer wij terugdenken aan hen met wie wij verbonden zijn, ook al zijn ze er niet meer.

  Melding bij ziekte

  Het komt nog wel eens voor dat we niet weten wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis. Soms horen we het via via maar we missen het ook nog wel eens en dat is jammer want juist in moeilijke tijden willen we graag tot steun zijn. Het zou dus fijn zijn wanneer u bij opname of ziekte, maar ook bij blijde of minder vrolijke aangelegenheden dit even wilt melden bij dominee G. Knol of Truus Wildeboer of Lenie Sonneveld, dan wordt er altijd aandacht aan geschonken en weet u zeker dat u niet wordt vergeten. Uitslagen van onderzoeken bij ziekte zijn altijd spannend en wat een opluchting als het goed is. Maar laten we vooral ook elkaar tot steun zijn als de uitslag niet zo hoopvol is.