• Agenda:

  Datum: 22 mei 2022
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • Werkgroep Pastoraat

  “De gemeente als het lichaam van Christus’ (1 Cor.12)”

  Werkgroep-Pastoraat

  Het lichaam heeft verschillende leden. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij heeft verschillende taken en functies, gericht op de zorg voor en om elkaar; de gemeente als het volk van God onderweg en op weg gestuurd (Mat.28) om er voor en in de wereld te zijn.

  Het pastoraat neemt in onze gemeente een centrale plaats in en is principieel een “opdracht” aan alle gemeenteleden. De hoofdtaak van deze groep is het bezoeken van ouderen, zieken en nieuw ingekomenen.

  De werkgroep bestaat uit: Gerard Knol (dominee), Truus Wildeboer  (ouderling) + Lenie Sonneveld en Willy Zeef als leden die geen ouderling zijn, maar  binnen de groep wel dezelfde taken vervullen.
  Zij komen in principe één keer per twee maanden bij elkaar. Regelmatig vinden daarnaast toerustingsavonden voor de werkgroep plaats.

  Kent u iemand die ziek is of binnenkort naar het ziekenhuis moet of die graag regelmatig een bezoekje wenst, neem dan contact op met Lenie Sonneveld of Truus Wildeboer

  Vanuit het Pastoraat:

  Pastoraat

  Er zijn nogal wat mensen ziek of voelen de achteruitgang die de ouderdom met zich meebrengt. Laten wij onze mensen niet vergeten en aan hen denken middels een kaartje, een telefoontje of een bezoekje. Als je denkt:
  ja, maar ik weet niet wat ik moet zeggen – laat dat je dan niet tegenhouden. We denken wat te vaak dat we het (helemaal) goed moeten doen en daarom trekken we ons juist vaak terug. Soms helpt het om je verlegenheid eerlijk toe te geven. Je denkt dat je wat moet brengen, terwijl het mooiste is dat je wat kunt delen met elkaar.

  Mevr. Annie Pauw – Dijkman verblijft nog in Revalidatiecentrum  Eemsdelta, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.

  Vergis je niet – mensen stellen het erg op prijs iets van je te horen.

  Melding bij ziekte

  Het komt nog wel eens voor dat we niet weten wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis. Soms horen we het via via maar we missen het ook nog wel eens en dat is jammer want juist in moeilijke tijden willen we graag tot steun zijn. Het zou dus fijn zijn wanneer u bij opname of ziekte, maar ook bij blijde of minder vrolijke aangelegenheden dit even wilt melden bij dominee G. Knol of Truus Wildeboer of Lenie Sonneveld, dan wordt er altijd aandacht aan geschonken en weet u zeker dat u niet wordt vergeten. Uitslagen van onderzoeken bij ziekte zijn altijd spannend en wat een opluchting als het goed is. Maar laten we vooral ook elkaar tot steun zijn als de uitslag niet zo hoopvol is.