• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 21 juli 2024
  Tijdstip: 9:30 uur
  Kerk: Irenekerk Bierum
  Voorganger: Mw.ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven uit Oostwold
  Dienst is via  deze link online mee te kijken

 • Contact

  Hieronder volgt een overzicht van contactgegevens die handig zijn om bij de hand te hebben:

  Scriba: Margriet Papeleur, tel. 0596-626056
  e-mail: mpapeleur@hotmail.com

   Bij ziekte of overlijden kunt u contact opnemen met:

  –   Lenie Sonneveld, 0596-592355
       Lenie is wijkcoördinator van Bierum
       e-mail: sonn003@planet.nl

  –   Truus Wildeboer, 0596-622517
       Truus is wijkcoördinator van Holwierde.
       e-mail: truus_wildeboer@hotmail.com

  Ledenadministratie: Gerdina Klevering
  e-mail: Gerdina Klevering

  Kerkelijk bureau: Henk Kloosterman,e-mail: kerkelijk bureau

  Preekvoorziener: Gerda Pardijs, tel. 0596-620533
  e-mail: dhpardijs@hotmail.com

  Webmaster: Gerdina Klevering
  e-mail: Gerdina Klevering

  Werkgroep diaconie

  Nienke Boerma:   0596-591859 Email: nienkewolters50@gmail.com

  Tineke Postema: 0596-627979 E-mail: tinekekrgr@hotmail.com

  Ron v.d. Velde:  06-80146734 E-mail: ron.van.der.velde.59@gmail.com

  Wim de Groot: 06-19895108 E-mail: wimjdegroot@yahoo.nl                

  Penningmeester: Ineke Bos 0596-591524 E-mail: bosgg@home.nl

  Werkgroep Pastoraat

  Contactpersoon Lenie Sonneveld : 06-16608829 E-mail: henkjanenleniesonneveld@gmail.com

  Alie van Dijk: 0596-629350 E-mail: aenavandijk@gmail.com

  Wily Zeef: 06-23502645 E-mail: w.zeef@home.nl

  Brigitta Tuik:06-28423021 E-mail: Brigittatuik@gmail.com                         

  Derk Pardijs:0596-620533 E-mail: dhpardijs @hotmail.com                       

  Contactdames/bezoekcommissie

  Holwierde: Willy Zeef : 06-23502645 E-mail: w.zeef@home.nl

  Bierum: Brigitta Tuik:06-28423021 E-mail: Brigittatuik@gmail.com                         

  Werkgroep Kerkrentmeesters en

  Coördinatie Vaste Vrijwillige Bijdragen

  Coördinator Koos Merema : 0596-592161 E-mail: koos.merema@ziggo.nl

  Penningmeester: Henk Kloosterman:  0596-620475 E-mail: h.h.kloosterman@home.nl

  Boelo Oldenhuis: 0596-592203 E-mail: boelo@oldenhuisagro.com

  Verjaardagsfonds

  Contactpersoon Holwierde: Alie Slagter: 0596 627026 E-mail: alieslagter@hotmail.com

  Contactpersoon Bierum: Gré Borg: 0596-592047 E-mail: jan.borg@ziggo.nl

  Nieuwsbrief/Orde van dienst

  Gerdina Klevering :   06-55575490 E-mail: jdijksterhuis65@home.nl

  Organisten

  Ties Oldenhuis: 0596-591611 E-mail: toldenhuis@hotmail.com

  Wouter Schep:  06-13058102 E-mail: wouterschep6@gmail.com

  Arie van Ballegooijen:  0596 -769035 E-mail: arievanballegooijen63@gmail.co

  Kerkomroep /Beamteam

  Kerkomroep

  Contactp: Henk Kloosterman: 0596-620475 E-mail: h.h.kloosterman@home.nl

  Beamteam

  Cor-Jan Dubbeld:  0596-680553 E-mail: j.c.dubbeld@home.nl

  Marja Busz: 0596-680534 E-mail: marjabusz@gmail.com

  Gerdina Klevering:   0596-592345 E-mail: jdijksterhuis65@home.nl

  Margriet Papeleur:  0596-626056 E-mail: mpapeleur@hotmail.com

  Thijs Sonneveld: 06-38972559 E-mail: thijs_sonneveld@hotmail.com

  Nienke Wolters:  0596-591859 E-mail: nienkewolters50@gmail.com

  E-mail: beamteambhk@hotmail.com

  De diensten worden uitgezonden via Kerkomroep.nl

  In het zoekvenster Bierum of Holwierde intikken.

  Koffieteam

  Contactpersoon: Jeannette de Jong:  06-26226818 E-mail: jeannettedejong@msn.com

  Jan en Gerdina                                                           
  Jan de Weerdt                                                         
  Ankie Wolters                                                           
  Wim de Groot                                                          
  Hiepko en Nienke                                              

  Bloementeam

  Contactpersoon: Truus Wildeboer 

  Werkgroep liturgisch bloemschikken

  Bierum: Trijntje Dijkman en Diet Nelisse                                               

  Holwierde: Jannie v.d. Veer                             

  Contactadressen kerkauto

  Bierum: Tineke Veenkamp:  0596-591578 E-mail: geti-veenkamp@hetnet.nl

  Verenigingsgebouw Irene Bierum

  Wim de Groot: 06-19895108 E-mail: wimjdegroot@yahoo.nl

  Dorpshuis de Heekt Holwierde

  06-16929660 E-mail: dorpshuisdeheekt@gmail.com