• Agenda:

  Datum: 25 oktober 2020
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol

  De dienst is te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • OVERZICHT COLLECTEN

  Collecten oktober

  Zondag  4 oktober

  1e collecte : Algemene middelen IBAN:NL39 RABO  037.37.22.796
  2e collecte: Kerk IBAN:NL39 RABO  037.37.22.796
  3e collecte : Diaconie IBAN NL04 RABO 0328 7519 95

  Zondag  11 oktober

  1e collecte : KIA Wereld diaconaat IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
  2e collecte : Diaconie IBAN NL04 RABO 0328 7519 95

  3e collecte : Kerk  IBAN:NL39 RABO  037.37.22.796

  [Toelichting collecte]

  Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda – Rwanda

  In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

  Zondag 18 oktober

  1e collecte : Onderhoud gebouwen IBAN:NL39 RABO  037.37.22.796
  2e collecte : Kerk IBAN:NL39 RABO  037.37.22.796
  3e collecte : Diaconie IBAN NL04 RABO 0328 7519 95

   Zondag  25 oktober
  1e collecte : Jeugd eigen gemeente IBAN:NL39 RABO  037.37.22.796
  2e collecte : Diaconie IBAN NL04 RABO 0328 7519 95
  3e collecte : Kerk IBAN:NL39 RABO  037.37.22.796

  Collecten november 2020

  Zondag  1 november

  1e  collecte : KIA najaars zending IBAN: 89 ABNA 0457 457 457
  2e  collecte :  Kerk IBAN: NL 39 RABO  037.37.22.796
  3e  collecte : Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 7519 95

  [Toelichting collecte]

  INDONESIË – KERK MET VROUWEN IN DE HOOFDROL

  De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte!

  Dankdag / Gem. avond  4  november

  1e  collecte : Dankdag collecte IBAN: NL 39 RABO  037.37.22.796
  2e  collecte : Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 7519 95
  3e  collecte : Kerk IBAN NL 04 RABO 0328 7519 95

  Zondag  8 november.

  1e  collecte : JOP IBAN: NL 52 ABNA 041 41 41 415
  2e  collecte : Kerk IBAN: NL 39 RABO  037.37.22.796
  3e  collecte : Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 7519 95

  [Toelichting collecte]

  NEDERLAND – OPVOEDEN DOE JE NIET ALLEEN

  Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties. Collecteer mee, zodat Jong Protestant ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

  Zondag  15 november

  1e  collecte : Onderhoud gebouwen IBAN: NL39 RABO  037.37.22.796
  2e  collecte : Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 7519 95
  3e  collecte : Kerk IBAN: NL 39 RABO  037.37.22.796 

  Zondag  22 november

  1e collecte : PKN Pastoraat IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777
  2e collecte : Kerk IBAN: NL 39 RABO  037.37.22.796
  3e collecte : Diaconie  IBAN: NL 04 RABO 0328 7519 95
  [Toelichting collecte]

  NEDERLAND – OM ZIEN NAAR MENSEN BINNEN EN BUITEN DE KERK    

  Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.