• Agenda:

  Zondagse Eredienst
  Datum: 2 oktober 2022
  Tijdstip: 09.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • OVERZICHT COLLECTEN 

   Zondag 4 september

  1e: KIA Myanmar – IBAN: NL ABNA 0457457457 o.v.v. Gehandicapten Myanmar

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting 4 sept; in Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk.

  The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI-bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen

  Zondag 11 september

  1e: KIKA- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Zondag 18 september

  1e: Oekraïne (jaarproject) – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Zondag 25 september

  1e: KIA Colombia– IBAN: NL ABNA 0457457457 o.v.v. Vrouwen Colombia

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting 25 sept Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen

  In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

  Zondag 2 oktober

  1e: Jeugdwerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 tnv Diac Prot Gem. Bierum-Holw-Krewerd

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

  Zondag 9 oktober

  1e: Avondmaalscollecte – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

   Zondag 16 oktober

  1e: KIA Wereldvoedseldag Indonesie – NL89 ABNA 0457 457 457

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

   Toelichting Wereldvoedseldag:Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

  Zondag 23 oktober

  1e: JAARPROJECT INLIA – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Zondag 30 oktober

  1e: Orgelfonds – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 tnv Diac Prot Gem. Bierum-Holw-Krewerd

  3e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd