• Agenda:

  Datum: 31 januari 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • OVERZICHT COLLECTEN

  Zondag 3 januari

  1e: Algemene Middelen  IBAN: NL39RABO0373722796

  2e: Kerk IBAN: NL39RABO0373722796

  3e: Diaconie NL04RABO0328751995

  Zondag 10 januari

  1e: Orgelfonds  IBAN: NL39RABO0373722796

  2e: Diaconie NL04RABO0328751995

  3e: Kerk IBAN: NL39RABO0373722796

   Zondag 17 januari

  1e: Jaarproject: Open Hof IBAN: NL39RABO0373722796
  (met vermelding van het project)

  2e: Kerk IBAN: NL39RABO0373722796

  3e: Diaconie IBAN: NL04RABO0328751995

   Zondag 24 januari

  1e: Jeugd    IBAN: NL39RABO0373722796

  2e: Diaconie NL04RABO0328751995

  3e: Kerk IBAN: NL39RABO0373722796

   Zondag 31 januari

  1e: Avondmaalscollecte IBAN: NL39RABO0373722796

  2e: Kerk IBAN: NL39RABO0373722796

  3e: Diaconie NL04RABO0328751995

  Zondag 7 februari

  1e: KIA werelddiaconaat: Bangladesh – NL 89 ABNA 0457 457 457

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting Bangladesh – Beter bestand tegen het water

  Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

  Zondag 14 februari

  1e: KIA Noodhulp Ethiopie – NL 89 ABNA 0457 457 457

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 0 4RABO 0328 751 995

  Toelichting Ethiopië Noodhulp & rampenpreventie

  Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

  Zondag 21 februari

  1e: KIA Werelddiaconaat Moldavie – NL 89 ABNA 0457 457

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting Moldavië – Kerk helpt kwetsbare mensen

  Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

  Zondag 28 februari

  1e: Onderhoud gebouwen – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995