• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 3 december 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Mw. Ds. N.C. Meihuizen uit Kantensl
  De dienst is onine te volgen

 • OVERZICHT COLLECTEN

  NOVEMBER 2023

  Woensdag 1 november Dankdag

  1e: Dankdagcollecte – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. B-H-K

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 tnv Diac Prot Gem. Bierum-Holw-Krewerd 

  Zondag 5 november

  1e: Allerzielen Bierum – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Zondag 12 november

  1e: KIA Libanon – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting KIA

  In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontneemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet.

  Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

  Zondag 19 november

  1e: EIGEN PROJECT: St. Werkgroep Albanië – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting St. Werkgroep Albanië

  St. Werkgroep Albanië helpt mee aan de verbetering van de levensomstandigheden van de kwetsbaarste mensen in de Albanese samenleving: gehandicapten, ouderen en kinderen.

  Zondag 26 november

  1e: Open Hof – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting Open Hof Groningen

  De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

  OVERZICHT COLLECTEN DECEMBER 2023

  De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor kinderen op de vlucht.

  Zondag 3 december

  1e: KIA Kinderen id Knel Oeganda – IBAN: NL 89 RABO 0457 457 457 ovv Collecte advent

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting: Oeganda

  In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

  Zondag 10 december

  1e: KIA Kinderen id Knel Myanmar – IBAN: NL 89 RABO 0457 457 457 ovv KidK December

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting: Myanmar

  Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing.

  Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst

  voorbereid.

  Zondag 17 december

  1e: KIA Kinderen id Knel Binnenl. diaconaat – IBAN: NL 89 RABO 0457 457 457 ovv Diac. Dec

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting: Binnenlands diaconaat

  Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen.

  Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven.

  Zondag 24 december

  1e: Eigen pastoraat – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Zondag 24 december KERSTAVOND Stefanuskerk

  collecte: Jaarproject St. Werkgroep Albanie

  Toelichting: Albanië

  St. Werkgroep Albanië uit Middelstum en omgeving helpt mee aan de verbetering van de levensomstandigheden van de kwetsbaarste mensen in de Albanese samenleving: gehandicapten, ouderen en kinderen.

  Zondag 25 december KERST in Spijk

  1e: KIA Kinderen id Knel Oekraïne – IBAN: NL 89 RABO 0457 457 457 ovv Kerstcollecte

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting Kinderen in de Oekraïne

  Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken. Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne?

  Zondag 31 december

  1e: Algemene middelen – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

   

  Denkt u ook om het BLOEMENBUSJE achterin de kerk!!