• Agenda:

  Datum: 22 mei 2022
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • OVERZICHT COLLECTEN 

   

  Zondag 22 mei

  1e: Onderhoud Gebouwen – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Zondag 29 mei

  1e: Sintan – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting Sintan IP:

  De Stichting SINTAN IP ondersteunt ziekenhuizen, health centres en dispensaries in Tanzania. Dat doen wij vooral via het organiseren en faciliteren van trainingen voor het medisch personeel. Ook via het financieel ondersteunen van opleidingen van medisch personeel én het beschikbaar stellen van medische apparatuur in combinatie met trainingen levert SINTAN IP een bijdrage aan de structurele ontwikkeling van kennis en vaardigheden op medisch gebied.

  Zondag 5 juni

  Pinsterdienst te Loppersum

  1e: Pinksterzendingscollecte – IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457 ovv Pinksterzending

  2e: Onkosten van de clusteractiviteiten

  Toelichting Pinksterzendingscollecte:

  Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

  Zondag 12 juni

  1e: St. Open Hof –  IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Zondag 19 juni

  1e: Wereld Vluchtelingendag – IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457 ovv Diaconaat juni

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796                                                                                                                             

  Zondag 26 juni Slotdienst

  1e: St. Open Hof (afsluiting Project) – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  ALLE ZONDAGEN HEBBEN WE EEN VIERDE COLLECTE: NOODHULP VOOR DE VLUCHTELINGEN UIT DE OEKRAINE

  STEUN ST. DE OPEN HOF

  Koop een boek voor € 1,00   (of meer)

  waar?         Oprit Luingahof

  wanneer?   Alle dagen

   Het gaat goed met de boekenverkoop!

  Heeft u boeken/tijdschriften die u hiervoor   beschikbaar wil stellen dan kunt u deze brengen bij Nienke en Renny of bij de kerk.

   
  Diaconaal Jaarproject VERLENGD!!!
  Open Hof een veilige plek!

  De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.