• Agenda:

  Op zondag 5 april is er om 10.00 uur een  gebedsviering in de Andreaskerk te Spijk. Deze dienst is vanuit huis te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl en dan te zoeken naar Spijk (Groningen).
  De dienst is ook te bekijken via YouTube

 • OVERZICHT COLLECTEN

  Zondag  15 maart

  1e collecte : Algemene middelen
  2e collecte : Kerk
  3e collecte : Diaconie

  Zondag  22 maart

  1e collecte : KIA noodhulp
  2e  collecte : Diaconie
  3e  collecte : Kerk

  Toelichting op KIA noodhulp
  Vakanties met aandacht

  Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

  Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Collecteer mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.

  Zondag  29 maart

  1e collecte : Wereld diaconaat
  2e collecte : Kerk
  3e collecte : Diaconie

  Toelichting op collecte werelddiaconaat
  Ghana- Nieuwe kansen voor straatmeisjes

  De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjs een nieuwe kans!

  APRIL  2020

  Zondag  5 april

  1e collecte : Jeugd eigen gemeente
  2e collecte : Kerk
  3e collecte : Diaconie

  Witte donderdag  9 april

  1e collecte : Avondmaal collecte
  2e collecte : Diaconie
  3e collecte: Kerk

  Goede vrijdag  10 april
  collecte : geen

  Stille zaterdag   11 april
  Collecte : geen

  Zondag  Pasen  12 april

  1e collecte : KIKA
  2e collecte : kerk
  3e collecte : Diaconie

  Toelichting collecte : KIKA

  India- Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

  In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.

  Zondag 19 april  

  1e collecte : Onderhoud gebouwen
  2e collecte : Diaconie
  3e collecte : Kerk

  Zondag  26 april

  1e Collecte : Sintan
  2e collecte : Kerk
  3e collecte : Diaconie

  Toelichting collecte : Sintan

  Al enkele jaren ondersteunt SINTAN IP kleine projecten van ziekenhuizen waar in het verleden al mee samen werd gewerkt. Het gaat daarbij om projecten die de kennisontwikkeling stimuleren. Maar ook om projecten die de patiëntenzorg van die ziekenhuizen ten goede komen.