• Agenda:

  Zondag 2 februari 2020
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol

  Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Irene onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

   

   

   

   

 • OVERZICHT COLLECTEN

  Zondag   5 jan.

  1e collecte : Orgelfonds

  2e collecte : Kerk /diaconie

  3e collecte : Diaconie/ kerk

   

  Zondag  12 jan.

  1e collecte : Algemene middelen

  2e collecte : Kerk /diaconie

  3e collecte : Diaconie /kerk

   

  Zondag  19 jan.

  1e collecte : KPN Miss. werk

  2e collecte : Kerk /diaconie

  3e collecte : Diaconie/ kerk

  Toelichting /KPN Miss. werk

  Nederland – Een goedverhaal

   

  Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is [Een goed verhaal] . In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen. Tijdens catechisatie, bij bezoek werk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hier voor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden anderen initiatieven ontwikkeld om Bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

   

  Zondag  26 jan.

  1e collecte : Jop

  2e collecte : Kerk / diaconie

  3e collecte : Diaconie /kerk

  Toelichting / Jop

  Nederland – Sirkelslag voor kinder- en jeugd groepen

   

  Tijdens Sirkekslag, een online spel van Jop, jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbel verhaal centraal staat. Het vervult in de gemeente vaak een missionaire rol                           

  Er is een kant en klaar programma voor twee leeftijd groepen.  Sirkelslag [8- 12jaar] en Sirkelslag YOUNG [12- 16 jaar].Collecteer mee JOP nieuwe werk vormen kan blijven ontwikkelen voor de jeugd binnen en buiten de kerk.

  Zondag   2 febr.

  1e collecte : Onderhoud gebouwen

  2e collecte: Kerk

  3e collecte : Diaconie

   

  Zondag 9 febr.

  1e collecte : Catechese  & Educatie

  2e collecte : diaconie

  3e collecte : kerk

   

  Zondag 16 febr.

  1e collecte : Wereld diaconaat

  2e collecte : Kerk

  3e collecte : Diaconie

   

  Zondag 23 febr.

  1e collecte :  Algemene middelen  

  2e collecte : diaconie

  3e collecte :  kerk

  [ Toelichting collecte Catechese en Educatie]

  Nederland -Relevant en modern trainingsaanbod.

  Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.

  [Toelichting collecte Wereld Diaconaat]

  Kameroen – Samen een stabiele toekomst

  De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, Door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt kerk in actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en water beheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.