• Agenda:

  Datum: 28 november 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Irenekerk te Bierum
  Online de dienst volgen:
  Via deze link gaat u naar de online kerkdienst

 • OVERZICHT COLLECTEN

  OVERZICHT COLLECTEN NOVEMBER

  Woensdag 3 november

  1e: Dankdagcollecte – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

   Zondag 7 november

  1e: KIA Zending Guatemala – IBAN: NL 89 ABNA 0457457457

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting KIA:

  Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen.

  Zondag 14 november

  1e: Coop Afrika – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

   

  Toelichting Coop Afrika

  Cycling out of Poverty ondersteunt studenten, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers met fietsen om de toegang tot basisbehoeften en diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen te verbeteren.

   Zondag 21 november

  1e: Eigen pastoraat -IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Zondag 28 november

  1e: KIA Werelddiaconaat Moldavië – IBAN: NL 89 ABNA 0457457457

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting KIA:

  In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

   

  Oproep voor Voedselbank

  Ieder jaar op dankdag, wordt ’s avonds voor de dienst een inzameling gehouden

  van voedsel en verzorgingsproducten ten bate van de Voedselbank Appingedam-

  Delfzijl. U kunt uw bijdrage inleveren voor in de kerk, of bij Renny/Nienke.

  Oproep voor Voedselbank

  Ieder jaar op dankdag, wordt ’s avonds voor de dienst een inzameling gehouden van voedsel en verzorgingsproducten ten bate van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl. U kunt uw bijdrage inleveren voor in de kerk, of bij Renny/Nienke.

  Inleiding jaarrekening diaconie

  In 2020 werd de Diaconie bemenst door drie ambtsdragers. Daarnaast waren er twee vrijwilligers in de werkgroep Diaconie en de aftredende penningmeester bleef als administrateur actief voor de Diaconie.
  Helaas moesten we afscheid nemen van de heer. S. Palsma, hij verzorgde voor onze gemeente de collectebonnen. Hij overleed op 25 november 2020.
   
  Op 11 maart werd, in verband met de heersende pandemie COVID-19 besloten geen fysieke kerkdiensten meer te houden. Door deze pandemie veranderde alles binnen de Gemeente. Besloten werd digitale diensten te verzorgen en daarmee stopte het collecteren voor de diaconale doelen tijdens de dienst. Desondanks werd er door de gemeenteleden toch met regelmaat geld overgemaakt ten gunste van de Diaconie als ook voor de specifieke doelen, die wekelijks via de webdiensten werden aanbevolen. De diensten werden, met beeld en geluid, via www.kerkomroep.nl uitgezonden.

  Mede door de pandemie, werd het bezoekwerk stopgezet en zijn, samen met het pastoraat, de contacten doormiddel van telefooncirkels in stand gehouden. In dringende gevallen werden gemeenteleden bezocht door onze predikant, ds. G. Knol.
  Ook het ouderen-kerstfeest in Holwierde kon dit jaar niet doorgaan, evenals “Allerzielen” in Bierum.

  Samen met de Protestantse Gemeente Spijk/Losdorp en de Gereformeerde Gemeente. ’t Zandt/Godlinze is het project opgestart ten bate van “het Open Hof” te Groningen. Helaas kon ook de (tulpen) bollen verkoop tijdens de jaarmarkt in Bierum, ten bate van dit project niet doorgaan. 

  Al met al een memorabel jaar. Was de kerk in de geschiedenis steeds een toevluchtsoord voor velen, nu werden we als risicovol beoordeeld en moesten we noodgedwongen de deuren sluiten. Toch hebben we geprobeerd, ook al was het op gepaste afstand, om er te zijn voor onze medemensen.

  De administratie wordt ook voor 2020 weer gevoerd door het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Assen, Collardlaan 2a, 9401 GZ Assen.

  Het college van Diakenen, mei 2021

   

  STEUN ST. DE OPEN HOF

  Koop een boek voor € 1,00   (of meer)

  waar?         Oprit Luingahof

  wanneer?   Alle dagen

   Het gaat goed met de boekenverkoop!

  Heeft u boeken/tijdschriften die u hiervoor   beschikbaar wil stellen dan kunt u deze brengen bij Nienke en Renny of bij de kerk.

   
  Diaconaal Jaarproject VERLENGD!!!
  Open Hof een veilige plek!

  De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.