• Agenda:

  Zondag 24 maart 2019
  9.30 uur Irenekerk
  Voorganger:  Ds. G. Knol

 • OVERZICHT COLLECTEN

  Maart  2019

  Zondag 24 maart

  1e collecte : Kerk

  2e collecte  : 40 Dagentijd   [ kinderen in de knel ]

  3e collecte : Diaconie

  Zondag 31 maart  

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Project [de Vrolijkheid ]

  3e collecte : Diaconie

  Toelichting : 10 maart  voorjaarszending

  40 dagentijd collecte kerk in actie  (voorjaarszending)

  Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba

  Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

  Toelichting: 17 maart Binnenlands Diaconaat

  Verlaat de gevangenis……en dan

  Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij  de re-integratie. Collecteert u mee?

  Toelichting 24 maart Kinderen in de knel

  Een nieuw begin

  Samen zijn we de kerk in actie !

  40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij  ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken. Helpt u mee? In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij  ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba.

  ZONDAG 7 APRIL

  1e collecte : kerk

  2e collecte : Jop jeugdwerk

  3e collecte : Diaconie

  ZONDAG 14 APRIL

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Project [de Vrolijkheid]

  3e collecte : Diaconie

  WITTE DONDERDAG 18 APRIL

  Avondmaal collecte

  GOEDE VRIJDAG         19 APRIL

  Geen collecte

  STILLE ZATERDAG       20 APRIL        

  Geen collecte

  ZONDAG PASEN          21 APRIL

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Jeugd eigen gemeente

  3e collecte : Diaconie

  ZONDAG 28 APRIL

  1e collecte :  Kerk

  2e collecte : Ark van Noah

  3e collecte : Diaconie

  Toelichting : collecte 7 April

  Rwanda 25 jaar na de genocide

  In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.