• Agenda:

  Datum: 31 januari 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • Tijdens de zondagse eredienst wordt er in de Irenekerk gewerkt met een beamer. We hebben een enthousiast team, bestaande uit vier vrijwilligers. Het team treedt van tevoren in overleg met de predikant en/of de scriba om de dienst via de beamer te presenteren. In gebouw Irene bestaat eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van een beamer, bijvoorbeeld tijdens gemeenteavonden.

  Wanneer u informatie wilt aanleveren om middels de beamer te projecteren, dan kunt u dit uiterlijk de woensdag voor de betreffende zondag sturen naar de scriba (scriba@pknbhk.nl).

  Wil je ook meedraaien in dit enthousiaste team? Neem dan zeker contact met ons op!

  Voor contact kunt u mailen naar: beamteambhk@hotmail.com.

   

  Oproepje beamteam

  Het beamteam is op zoek naar aanvulling. Na het vertrek van Jannie Oudman is het nog niet gelukt om een vervanger te vinden. Wilt u dit team helpen, dat wel wat lastenverlichting kan gebruiken? Ella Bos is graag bereid om uit te leggen hoe het werkt. Als u geen beamer presentatie wilt/kunt maken, maar wel eens in de vier/vijf weken achter in de kerk de beamer wil bedienen (op pijltje naar rechts drukken), dan horen we het ook graag. Hierover kunt u contact opnemen met Anne Nijland (contactgegevens zie omslag). Dit is overigens ook zeer geschikt voor jongeren!