• Agenda:

  Eredienst
  Datum: 4 juni 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorgangers:  Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen

 • Tijdens de zondagse eredienst wordt er in de Irenekerk gewerkt met een beamer. We hebben een enthousiast team, bestaande uit vier vrijwilligers. Het team treedt van tevoren in overleg met de predikant en/of de scriba om de dienst via de beamer te presenteren. In gebouw Irene bestaat eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van een beamer, bijvoorbeeld tijdens gemeenteavonden.

  Wanneer u informatie wilt aanleveren om middels de beamer te projecteren, dan kunt u dit uiterlijk de woensdag voor de betreffende zondag sturen naar Margriet Papeleur

  Wil je ook meedraaien in dit enthousiaste team? Neem dan zeker contact met ons op!

  Voor contact kunt u mailen naar: beamteambhk@hotmail.com.

  Ella Bos heeft aangegeven ermee te stoppen. Ella hartelijk bedankt voor je inzet.
  Gerdina heeft aangegeven mee te willen draaien. Gerdina hartelijk welkom!