• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 21 april 2024
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra te Spijk
  De dienst is online te volgen

 • Het kerkelijk bureau

  De ledenadministratie wordt verzorgd door Gerdina Klevering.

  Het is belangrijk om het ledenbestand actueel te houden. Geeft u daarom wijzigingen zo spoedig mogelijk door.

  Wijzigingen van het ledenbestand kunt u doorgeven aan Gerdina Kleverng,
  e-mail naar jdijksterhuis65@home.nl

  ALS JE GAAT VERHUIZEN……

  Hoe gaat één en ander in z’n werk?

  Je laat de burgerlijke gemeente weten dat je gaat verhuizen en geeft daarbij onder meer je nieuwe adres en woonplaats op. Daarna worden deze gegevens verwerkt en wordt je automatisch aangemeld als kerklid in je nieuwe woonplaats. Wil je blijven horen bij onze kerkelijke gemeente dan dien je bij onze ledenadministratie per email (jdijksterhuis65@home.nl  of bij je nieuwe kerkelijke gemeente een verzoek in te dienen om als voorkeurslid ingeschreven te worden bij onze gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd. Ben je hier al als voorkeurslid ingeschreven dan maakt een verhuizing niet uit want in dat geval blijf je hier ingeschreven als voorkeurslid, uiteraard totdat je aangeeft toch lid te willen worden van de kerk in je nieuwe woonplaats.

  Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Henk Kloosterman.

  Henk Kloosterman vervult de functie van administrateur van de kerk en verzorgt de totale financiële administratie.

  Henk Kloosterman verzorgt de organisatie rondom de jaarlijkse kerkbalans, de inning van de bijdragen voor de solidariteitskas, dankdagcollecte en het abonnementsgeld voor ons contactblad.

  Het bestellen van collectebonnen: Rekeningnummer:  IBAN: NL02RABO0313075182 ten name van Prot. Gem. B.H.K. inzake collectebonnen.

  De financiële administratie van onze verenigingsgebouwen “ Irene” wordt verzorgd door de beheerders.

  Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met Henk Kloosterman, e-mail: mail

  Bankrekeningnummer kerkrentmeesters: SKG-IBAN: NL09FVLB0635808277

  Het-kerkelijk-bureau