• Agenda:

  Dienst op zondag 20 oktober 2019:
  Aanvang 9.30 uur
  Irenekerk
  Zangdienst
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en fris

   

   

   

 • Het kerkelijk bureau

  De ledenadministratie wordt verzorgd door de heer Kor Bos.

  Het is belangrijk om het ledenbestand actueel te houden. Geeft u daarom wijzigingen zo spoedig mogelijk door.

  Wijzigingen van het ledenbestand kunt u doorgeven aan Kor Bos, e-mail naar ledenadministratie@pknbhk.nl.

  ALS JE GAAT VERHUIZEN……

  Hoe gaat één en ander in z’n werk?

  Je laat de burgerlijke gemeente weten dat je gaat verhuizen en geeft daarbij onder meer je nieuwe adres en woonplaats op. Daarna worden deze gegevens verwerkt en wordt je automatisch aangemeld als kerklid in je nieuwe woonplaats. Wil je blijven horen bij onze kerkelijke gemeente dan dien je bij onze ledenadministratie per email: boskj@home.nl of bij je nieuwe kerkelijke gemeente een verzoek in te dienen om als voorkeurslid ingeschreven te worden bij onze gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd. Ben je hier al als voorkeurslid ingeschreven dan maakt een verhuizing niet uit want in dat geval blijf je hier ingeschreven als voorkeurslid, uiteraard totdat je aangeeft toch lid te willen worden van de kerk in je nieuwe woonplaats.

   

  Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Henk Kloosterman en Jan van der Laan.

  Henk Kloosterman vervult de functie van administrateur van de kerk en verzorgt de totale financiële administratie.

  Jan van der Laan verzorgt de organisatie rondom de jaarlijkse kerkbalans, de inning van de bijdragen voor de solidariteitskas en het abonnementsgeld voor ons contactblad.

  Het bestellen van collectebonnen gaat via Seerp Palsma, rekeningnummer:  IBAN: NL02RABO0313075182 ten name van Prot. Gem. B.H.K. inzake collectebonnen.

  De financiële administratie van onze verenigingsgebouwen “ Irene” en het “ Het Centrum”’ wordt verzorgd door de beheerders.

  Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met Henk Kloosterman, e-mail: kerkelijkbureau@pknbhk.nl.

  Bankrekeningnummer kerkrentmeesters: SKG-IBAN: NL09FVLB0635808277

  Het-kerkelijk-bureau