• Agenda:

  Volgende kerkdienst:

  Datum: 23 juni 2024
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Mw. Ds. G.M. van den Berg-de Haan uit Appingedam
  Dienst is via  deze link online mee te kijken

 • Eredienst

  De gemeente ziet de eredienst als een rustpunt, waarbij wij op een pluriforme wijze elkaar en God ontmoeten om zo geestelijk gesterkt te worden. De eredienst is de regelmatige samenkomst van de gemeenteleden en allen die zich verbonden weten rond Woord en Sacrament. Daarbij kent de eredienst een veelheid van aspecten op basis van de ontmoeting met God. Al deze aspecten krijgen in de liturgie van de eredienst hun plaats en worden in de woordverkondiging en de sacramentsbediening verder opgenomen.

  De diensten worden hoofdzakelijk gehouden in de Irenekerk. Iedere tweede zondag van de maand is er een dienst in de Stefanuskerk en in de Stille Week voor Pasen en rond Kerst en jaarwisseling zijn er enkele diensten in beide historische kerken.

  Er is gekozen voor een open avondmaal waaraan een ieder (ook de kinderen) welkom is.
  Er zijn verschillende vormen van vieringen in onze gemeente: de zondagse eredienst en daarnaast een aantal bijzondere diensten.