• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 21 juli 2024
  Tijdstip: 9:30 uur
  Kerk: Irenekerk Bierum
  Voorganger: Mw.ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven uit Oostwold
  Dienst is via  deze link online mee te kijken

 • Periodieke giften aan PKN Bierum-Holwierde-Krewerd

  Periodieke giften leiden tot meer inkomsten

  Gemeenteleden die regelmatig een bijdrage aan de kerk schenken, kunnen dit vastleggen in een overeenkomst, waardoor de gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

  De voordelen op een rij:

  Vroeger regelde je dat via een notaris, maar sinds 1 januari 2014 volstaat een onderhandse overeenkomst met de kerk. Je kunt zelfs regelen dat de gift mee verhuist als je van gemeente verandert.

  Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de schenker en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. De overeenkomst voor een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar.

  Meer informatie hierover, of de formulieren downloaden, kunt u vinden op www.belastingdienst.nl onder de link programma’s en formulieren.

  Ook kunt u uw belastingconsulent hier naar vragen of een van de kerkrentmeesters. Om uw giften aftrekbaar te maken kunt u op uw aangifteformulier gebruik maken van het RSIN nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Protestantse Gemeente te Bierum-Holwierde-Krewerd. Dit nummer is 824.137.395.

  De financiële verantwoording van de College van kerkrentmeesters over de boekjaren 2022, 2023 en de begroting over 2024 worden hieronder weergegeven.

  ANBI-overzicht 2024 kerkrentmeesters

  De financiële gegevens van de diaconie over de boekjaren 2022 en 2023 en de begroting van 2024 vindt u hieronder:

  ANBI-overzicht 2024 Diaconie
  Jaarrekening 2023 Diaconie