• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 21 april 2024
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra te Spijk
  De dienst is online te volgen

 • passage


  Passage, christelijk-maatschappelijk vrouwenbeweging, afd. Bierum-Holwierde en omstreken

  Voor Ontmoetingsavonden, Lezingen, Excursies en Lees-en filmkringen

  Info: G.H. Pardijs-Jansen Venneboer, secretaris

  Tel. 0596-620533 e-mail: dhpardijs@hotmail.com.


  AFDELING BIERUM – HOLWIERDE EN OMSTREKEN

   

  Op 1 januari 2024 houdt de Landelijke Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging op te bestaan. Inmiddels zijn alle gewesten in de provincies al gestopt. Op 20 april 2023 in Zuidhorn is als laatste van de provincies Passage Groningen gestopt met een mooi programma ‘Parels van Passage.’

  Ook de plaatselijke afdelingen kregen de keus: 1. Stoppen, 2. Informeel doorgaan onder eigen naam, of 3. officieel zelfstandig doorgaan zonder steun van hogerhand). Onze Passage afdeling Bierum-Holwierde en Omstreken heeft op de jaarvergadering van 22-3-2022 besloten te stoppen bij gebrek aan bestuur. Maar niet helemaal, we stoppen met een plus, de leden willen wel contact houden met elkaar. Er is nog een leeskring en filmkring. Daarnaast is er nu een appgroep aangemaakt, waardoor contact gemakkelijk is.  Zo kan er bijvoorbeeld ook nog een cultuur-, een creatieve-, fiets- of andere kring opgericht worden.      

  Zeker is dat er in juni of september nog gefietst wordt met een stop voor een museumbezoek of iets dergelijks.                                                                                                                                   

  Dat de leden Passage nog niet los kunnen laten blijkt wel op de slotontmoeting op dinsdag 16 mei in gebouw Irene te Bierum. Op twee zieken na zijn alle leden aanwezig. Ook al is het een soort van afscheid, de zaal ziet er feestelijk uit. Niet omdat we blij zijn dat Passage stopt, maar om te vieren dat we prachtige, kostbare jaren met elkaar hebben gehad.

  We worden welkom geheten met een drankje en koffie met gebak, een drankje bij het eten en na afloop een kopje koffie met bonbon.

  Aan het begin zingen we het lied: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (iets aangepast aan de omstandigheden van nu) en aan het eind staande het ‘Passagelied’(ook aangepast).

  We gaan deze middag en avond terug in de tijd:

  Met eerst een gedicht gemaakt en gelezen door de voorzitter Margriet Papeleur ’Meer dan een eeuw Christen Vrouwen.’ Helemaal vanaf 1919 de tijd van vrouwen doorgelopen tot nu, de stop.

  Daarna een huldiging van drie vrouwen die al 60 jaar lid zijn: de dames Frouk Norden, Thea Bakker en Aly Veenkamp, zij ontvangen mooie bloemen en ook mw. Nijsiena Smit hoorde hierbij, maar helaas is zij maart jongstleden overleden en heeft zij postuum haar bloem gekregen. Voor alle leden was er een klein vaasje met bloemetjes o.a. een klavertje voor geluk, dat stond op de Passage placemat.

  Dan komt het Passagespel, dat het idee heeft van een escaperoom met puzzels en vragen die allemaal betrekking hebben op Passage. In drie groepen wordt er gestreden en het wordt met veel enthousiasme gespeeld. Na zeven obstakels is punt acht het tasje waar de sleutel de oplossing brengt met een lichtje en een gedicht ‘Ik wens je licht’ op een mooie kaart.

  Tijd voor hongerige magen, eten van restaurant de Ekamper uit Roodeschool, dit bedrijf bestaat ook al meer van 70 jaar. Het buffet bestaat uit twee soorten soep, uitgebreid warm buffet en een heerlijk toetjesbuffet en ijs. Het is heerlijk en meer dan genoeg.

  Toen de verrassing, de klapper van de avond: Het toneelstuk ‘De stofzuiger staat er nog’. Dit stuk is vroeger bij de NCVB in 1986 ook opgevoerd. Nu gepresenteerd door het vijfkoppige team: Tineke, Margriet, Stiena, Marja en Gerda en één lid Truus die in 1986 ook meedeed. Echt een stuk terug in de tijd, maar toch ook actueel met o.a. de milieuvervuiling, opkomst vrouwenrechten. Er is na afloop applaus en een bloemetje voor de spelers.

  Als slotlied zingen we: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.’

  Van de appgroep is al veelvuldig gebruik gemaakt door foto’s te sturen, te reageren op de slotontmoeting, enkele reacties: leuke verrassingen, gezellig, enorm goed verzorgd, onvergetelijke avond. Hoe mooi is dat. We willen elkaar blijven ontmoeten op weg naar een nieuwe toekomst. Anders dan we gewend waren, maar we hoeven niet zonder ontmoeting/contact.

  Elkaar ontmoeten doe je met je hart!

  Met een warme groet namens het team,

  Gerda Pardijs