• Agenda:

  Zondag 17 februari 2019,
  9.30 uur  Irenekerk
  Voorganger: Ds. W.K. Spoelstra-Postmus uit Spijk
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee/fris

   

   

   

 • Passage

  passage
  Passage, christelijk-maatschappelijk vrouwenbeweging, afd. Bierum-Holwierde en omstreken

  Voor Ontmoetingsavonden, Lezingen, Excursies en Lees-en filmkringen

  Info: G.H. Pardijs-Jansen Venneboer, secretaris

  Tel. 0596-620533 e-mail: dhpardijs@hotmail.com.


  De  volgende activiteit is gepland:

   

  JAARVERGADERING

              in het teken van 100 jaar Vrouwenbeweging                     

  Hierbij nodigt Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging u uit voor haar bijeenkomst waar we:

  1. gaan genieten van een lekker stamppotbuffet
  2. de gebruikelijke punten van de jaarvergadering behandelen
  3. een PowerPoint programma volgen, gemaakt n.a.v. 100 jaar Vrouwenbeweging
  4. afsluiten met een drankje

  Een avond om niet te missen!

  Plaats              : Gebouw “Irene”a.d. Hereweg in Bierum

  Datum            :  dinsdag 19 februari 2019

  Aanvang     :  18.30 uur

  Kosten           :  € 10,00 incl. koffie en een  drankje

  Opgave         :  vóór 13 februari bij mw. Gerda Pardijs, tel.620533  

  Let op de aanvangstijd!