• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 19 mei 2024
  Tijdstip: 10.00 uur
  Kerk: Vredekerk te Loppersum
  Voorganger: Ds. A. van den Bor
  Dienst is via deze link online mee te kijken

 • Afscheid

  Wanneer iemand overleden is, moeten nabestaanden veel regelen. De kerk heeft woorden en rituelen tot haar beschikking, die juist nu haar waarde bewijzen.

  Wellicht overweegt of besluit u daarom tot een kerkelijke uitvaart waarin een predikant voorgaat. De dienst kan in een kerkgebouw of op een andere plaats gehouden worden. Nabestaanden kunnen in die dienst de overledene gedenken. Afgewisseld door bijvoorbeeld het aansteken van een kaars, het zingen van een lied of luisteren naar muziek.

  De gang van zaken bij het overlijden van een gemeentelid:

  U kunt contact opnemen met:

  Truus Wildeboer (0596-622517) (wijkcoördinator Holwierde)

  Lenie Sonneveld (0596-592355 (wijk coördinator Bierum)

  Ten behoeve van de vermeldingen op het deurschrift en het informeren van de (gast)predikant zou het fijn zijn dat ook de scriba een rouwbrief toegestuurd krijgt. De voorganger spreekt in de zondag volgend op een overlijden woorden van gedenken uit waarna de gemeente een lied zingt waartoe  de betreffende familie de gelegenheid krijgt om een voorkeurslied op te geven. Aansluitend wordt dan door de ouderling van dienst een gedenkkruisje opgehangen in de “levensboom” voorin de kerk. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de families van de overledenen uitgenodigd om hun geliefden te herdenken en waar ze ondermeer in de gelegenheid worden gesteld om een kaars aan te steken.

  afscheid

  Uitvaartdiensten

  Vanuit de kerkrentmeesters willen we even de aandacht vestigen op het beleid betreffende een uitvaartdienst. De gang van zaken is als volgt, mocht men onverhoopt met een uitvaartdienst te maken krijgen:

  Een bericht van overlijden geeft u door aan Truus Wildeboer of Lenie Sonneveld. Zij regelen met u of met uw uitvaartverzorger wat er geregeld moet worden betreft de predikant, ouderling, organist, kerkgebouw, liturgie, koffie/thee na de plechtigheid.

  Binnen onze gemeente geldt:

  • Eigen gemeenteleden betalen niet voor de predikant die aangesteld is om voor onze gemeenteleden een rouwdienst te leiden. Bij ons zijn dat ds. Johan van den Berg en Gerbrand Segger. Wilt u een andere predikant, dan zijn de kosten voor u zelf.
  • Eigen gemeenteleden betalen geen huur voor de Irenekerk.

  De Sebastiaankerk en de Stefanuskerk zijn niet meer in ons bezit, maar zolang er geen Plaatselijke commissie is voor zowel de Sebastiaankerk in Bierum, als de Stefanuskerk in Holwierde hoeft men voor deze kerken ook geen huur te betalen.

  De kosten van de verwarming en elektriciteit zijn voor rekening van de kerk. Deze diensten moeten niet gemeld worden bij de Groningerkerken. Deze diensten worden beschouwd als eigen gemeentediensten.

  Aandachtspunt: uw uitvaartverzorger moet deze dienst dus ook niet melden bij de Groningerkerken, want dan meent de Groningerkerken dat u geen gemeentelid bent en moet u er alsnog voor betalen!!

  Wilt u als gemeentelid de rouwdienst in een andere kerk, dan in deze drie genoemde kerken, dan zijn de kosten voor u zelf.