• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 3 december 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Mw. Ds. N.C. Meihuizen uit Kantensl
  De dienst is onine te volgen

 • Afscheid

  Wanneer iemand overleden is, moeten nabestaanden veel regelen. De kerk heeft woorden en rituelen tot haar beschikking, die juist nu haar waarde bewijzen.

  Wellicht overweegt of besluit u daarom tot een kerkelijke uitvaart waarin een predikant voorgaat. De dienst kan in een kerkgebouw of op een andere plaats gehouden worden. Nabestaanden kunnen in die dienst de overledene gedenken. Afgewisseld door bijvoorbeeld het aansteken van een kaars, het zingen van een lied of luisteren naar muziek.

  De gang van zaken bij het overlijden van een gemeentelid:

  U kunt contact opnemen met:

  Ds. Gerard Knol (06-20654594)

  Truus Wildeboer (0596-622517) (wijkcoördinator Holwierde)

  Lenie Sonneveld (0596-592355 (wijk coördinator Bierum)

  Ten behoeve van de vermeldingen op het deurschrift en het informeren van de (gast)predikant zou het fijn zijn dat ook de scriba een rouwbrief toegestuurd krijgt. De voorganger spreekt in de zondag volgend op een overlijden woorden van gedenken uit waarna de gemeente een lied zingt waartoe  de betreffende familie de gelegenheid krijgt om een voorkeurslied op te geven. Aansluitend wordt dan door de ouderling van dienst een gedenkkruisje opgehangen in de “levensboom” voorin de kerk. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de families van de overledenen uitgenodigd om hun geliefden te herdenken en waar ze ondermeer in de gelegenheid worden gesteld om een kaars aan te steken.

   

  afscheid