• Agenda:

  Op zondag 5 april is er om 10.00 uur een  gebedsviering in de Andreaskerk te Spijk. Deze dienst is vanuit huis te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl en dan te zoeken naar Spijk (Groningen).
  De dienst is ook te bekijken via YouTube

 • Projecten

  Nieuwe Jaarproject van de Diaconie:

  We zijn we op zoek gegaan naar een nieuw project. Onze keuze is gevallen op Stichting De Vrolijkheid, Delfzijl.

  Stichting De Vrolijkheid zet zich in voor bewoners in het azc, vooral voor de kinderen. Kinderen zijn kwetsbaar en maken ook veel mee in het azc, omdat zij de procedure van hun ouders allemaal meekrijgen. Daarnaast komt het weleens voor dat een kind een traumatische ervaring achter de rug heeft. Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat deze kinderen wekelijks activiteiten hebben, waarbij zij helemaal weer kind kunnen zijn. Tevens kunnen zij zich tijdens onze activiteiten vaak verder ontwikkelen. Zij heeeft bijna wekelijks workshopleiders die gekke en leuke activiteiten plannen om vooral ook ‘out of the box’ te denken. Zo wordt het niet enkel een knutselactiviteit, maar zit er vaak ook een groter doel achter.

  Het is vaak ook zo dat binnen het azc vriendjes moeten verhuizen omdat zij een verblijfsvergunning hebben ontvangen of dat zij weer terug moeten naar hun eigen land. Heel lastig natuurlijk, als je elke keer weer nieuwe vriendjes moet maken (ik ken het uit eigen ervaring). Stichting de Vrolijkheid is structureel aanwezig en dan is het vaak ook fijn voor de kinderen om bekende gezichten te zien.

  Er zijn natuurlijk niet alleen kinderen in het azc. Ze zijn van plan om snel te starten met een muziekproject voor onze jongeren (15 tot 25 jaar ongeveer) en in de zomervakantie gaan zij beginnen met een Ouder-Kind project. Dit project is bedoeld om ook ouders mee nemen in onze activiteiten, zodat zij samen met hun kinderen samen aan een mooi project kunnen werken. Hiermee wordt de band tussen ouder en kind versterkt en kunnen de ouders ook eens een keer afgeleid worden van hun dagelijkse zorgen.

  Zaterdag 1 september hebben we op de jaarmarkt gestaan met de verkoop van tulpenbollen. Deze verkoop heeft geleid tot een leuk bedrag van 341 euro.

  1-09-18 Jaarmarkt  € 341,50
  16-09-18 collecte Diaconie  €    76,20
  23-09-18 collecte project 1  €    77,70
  25-11-18 collecte project 2  € 105,55
  24-12-18 collecte project 3  € 182,20
   27-01-19 Collecte project 4 €     48,30
  gift €     10,00
  31-03-19 Verloting gem. avond €  308,00
  31-03-19 collecte project 5 €   76,90
  31-03-19 gift samen eten €  100,00
  14-04-19 collecte project 6 €   84,80
  26-05-19 collecte project 7
  Totaal € 1.411,15

  Op woensdagavond 13 maart is er een gemeenteavond gepland samen met Spijk-Losdorp.

  De diaconie wil graag deze avond gebruiken om een verloting te houden voor het jaarproject Stichting De Vrolijkheid.

  Wij zouden het dan ook heel erg op prijs stellen als u op de zondagen ervoor (3 en 10 maart) leuke presentjes wilt meenemen zodat wij hier weer leuke prijzen van kunnen maken. U kunt dan denken aan een flesje wijn, lekkernijen, kaarsjes, geurtjes, verzorgingsproducten etc. Bent u niet in de gelegenheid op die zondagen dan kunt u het ook afgeven bij de Luingahof in Bierum.

  Alvast heel erg bedankt.

  De Diaconie

  Project 2017-2018 Stichting Tjernobyl

    Overzicht inkomsten project 2017/2018  
   
  Datum: Omschrijving:  Bedrag. 
  2-09-17 verkoop tulpen  €    306,00
  2-09-17 collectebus  €       55,50
  6-09-17 gift  €       10,00
  17-09-17 collecte startdienst  €       96,70
  19-11-17 collecte  €       94,70
  10-12-17 collecte  €       60,30
  30-12-17 oliebollenfeest  €    518,05
  14-01-18 collecte  €     30,47
  18-02-18 statiegeld jeugd  €        4,75
  25-02-18 collecte  €       50,75
  11-03-18 gemeente avond  €    235,00
  25-03-18 collecte  €      78,35
  22-04-18 collecte  €      96,24
  06-05-18 envelop met gift  €      10,00
   27-05-18 collecte  €     87,82
    Totaal  € 1.734,63

  Het eindbedrag is geworden: 1.775,00

  De cheque is op zondag 15 juli overhandigd aan de heren Steenbergen en Koning door Hiepko Boerma.

  Onze kerk ontving een certificaat van het weeshuis van Stolin. Zij bedanken ons voor de cadeautjes die zij van ons mochten ontvangen.

  “Samen eten”

   Door dat we zuinige kook(sters)ers in ons midden hebben, is er  nog geld overgebleven dit seizoen. Een gedeelte van dit geld willen we dan ook graag besteden aan: Stichting hulp Tsjernobyl kinderen Appingedam-Delfzijl.Het bedrag wat intussen is overgemaakt, bedraagt € 100,–We hopen dat dit geld een goede bestemming mag krijgen voor deze kinderen!

  Met vr. groet, De Commissie

  Project 2016/2017

  Het project is geïntroduceerd tijdens de eredienst op zondag 11 september 2016. De naam van het project is “Sintan IP”. SINTAN IP richt zich op structurele kennisuitwisseling met ziekenhuizen en health centers in Tanzania.  Meer informatie kunt u vinden op hun website.

  Op 16  juli hebben we ons jaarproject afgesloten met een bedrag van 2300 euro. Hiepko Boerma overhandigt op onderstaande foto de cheque aan de voorzitter, de heer Hans van Luijk. Hij was namens Sintan IP aanwezig tijdens de dienst en heeft een presentatie gegeven over de projecten van Sintan IP en onze gemeente bedankt voor hun bijdrage.

  IMG_6287

  Voedselbank

  Ook hebben we een aantal acties gedaan ten behoeve van de regionale voedselbank. Alle gemeenteleden nemen dan artikelen (houdbare producten) mee die dan naar de voedselbank worden gebracht of worden opgehaald.

  Voedselbankactie: woensdag 1 november (dankdag + gemeenteavond)

  Ieder jaar op dankdag, wordt ’s avonds voor de dienst een inzameling gehouden van voedsel en verzorgingsproducten ten bate van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl. En ieder jaar zijn wij weer trots op de hoeveelheid goederen die na de dienst in de auto van de voedselbank geladen kunnen worden. Iedere week komen 180 cliënten een voedselpakket halen. Hiervan zijn de helft gezinnen met kinderen. In totaal gaat het ongeveer om 400 personen. De Voedselbank probeert een zo gezond mogelijk en zo gevarieerd mogelijk pakket samen te stellen. Daar zijn veel levensmiddelen voor nodig. Van ieder product het liefst voldoende om alle pakketten zo gelijk mogelijk te kunnen vullen. Daarom brengt de voedselbank iedere maand één of twee houdbare producten in het bijzonder onder de aandacht. Voor de maand november is dat (houdbare) chocolademelk en yoghurtdrank. Het zou heel mooi zijn wanneer wij naast onze gebruikelijke spullen, zoals groenten en fruit, conserven, lichaamsverzorgingsproducten, wc papier, enz. ook pakken chocolademelk of drinkyoghurt kunnen doneren! Helpt u/help jij mee om deze actie weer tot een succes te maken? (Bent u/ben jij niet in de gelegenheid om spullen naar de Irenekerk te brengen? Bel even met één van de diakenen en het wordt geregeld!)
  Alvast onze dank.
  De Diaconie

  Diaconaal Platform Delfzijl

  De gezamenlijke kerken van de gemeente Delfzijl zijn druk bezig met het opzetten van een Diaconaal Platform Delfzijl. Niet binnen alle kerken is er een Diaconie. De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk, het “maatschappelijk werk” van de kerk. En hier doen alle kerken aan. Mogelijk heeft u al iets gehoord van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl. in de Diaconaal Platform Delfzijl Publicatie vindt u hierover wat meer informatie.

  Postzegel- en kaartenactie

  kaartjes

  Ook in 2015 heeft Kerk in Actie/GZB weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal te kunnen verkopen. De opbrengst in 2015 bedroeg € 23.996,=. De vrijwilligers van Kerk in Actie/GZB kennen de markt en weten een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Oude ansichtkaarten van dorpsgezichten worden steeds zeldzamer en daardoor interessanter voor de verzamelaar. Wie ze tegenkomt bij een verhuizing of nalatenschap: Kerk in Actie ontvangt ze graag! Ook complete postzegelverzamelingen worden met deskundige aandacht behandeld en verkocht.

  In 2015 hebben wij voor het project Bike4Care gekozen. Dit project zorgt voor fietsen voor gezondheidswerkers in Kenia.

  De fiets, heel gewoon hier in Nederland, kan in Afrika een groot verschil maken. Op het platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Maar de afstanden zijn groot en de wegen slecht, waardoor de centra voor de mensen vaak moeilijk bereikbaar zijn. Het project Bike4Care van CooP-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt ervoor dat de ruim 800 gezondheidswerkers een fiets krijgen, zodat ze gezinnen die afgelegen op het platteland wonen kunnen bereiken met medische zorg en advies.

  De gezondheidswerkers krijgen een herkenbaar hesje en ook training in onderhoud. Een kwart van de kosten moeten ze in een jaar terugbetalen, daarna is de fiets van hen. Als alle fietsen zijn afbetaald, dan krijgt het centrum een fietsambulance. Voor gebruik hiervan wordt een kleine bijdrage van de patiënt gevraagd, zodat de chauffeur een vergoeding krijgt en de fietsambulance onderhouden kan worden.

  Dankzij de fiets komt gezondheidszorg binnen het bereik van meer mensen. Tegelijk wordt met dit project de eigen verantwoordelijkheid en plattelandsontwikkeling gestimuleerd.

  Wilt u meer over dit project weten, zie daarvoor hun website.

  We hebben het project afgesloten met een bedrag van EURO 2.386,74  cheque Bike4Care
  We blijven hier jaarlijks nog wel voor collecteren.

  Nieuwe projecten

  Heeft u zelf ideeën over een nieuw project of goed doel dat wij kunnen steunen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of stuur een e-mail naar diaconie@pknbhk.nl.