• Agenda:

  Datum: 22 mei 2022
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • Projecten


  Het jaarproject voor 2020-2021 is Stichting Open Hof in Groningen. 
  Dit is een gezamenlijk project van de gemeenten Spijk/Losdorp en ’t Zandt.

  Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan.

  De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.
  De Open Hof is in 1977 gesticht door de Groninger kerken als diaconaal-pastoraal centrum. Van daaruit is zij gegroeid naar een plaats van ontmoeting waar de christelijke waarden ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’ leidend zijn. Vrijwilligers zijn de basis van de Open Hof. Ze zijn de kurk waarop de Open Hof drijft. Zij doet haar werk in de context van de stad en alle daarbij behorende relaties.

  Zie ook: https://openhof.org/

  Het rekening nummer is de IBAN van onze diaconie zodat we in de kerk de stand bij kunnen houden. Graag bij het overmaken vermelden dat het voor het jaarproject is. IBAN nummer is NL04RABO0328751995

  Collecten:

  De doelen waar we in april voor hebben gecollecteerd zijn:

  29 maart: Voedselbank
  NL80RABO0122295730 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

  5 april : Geld voor inloophuizen.

  Netwerk Dak vraagt u om een gift voor de meest kwetsbare mensen van Nederland. Inloophuizen zijn voor veel eenzame mensen en de dak- en thuislozen hun enige steun.
  IBAN NL 51 INGB 0008 055631 t.n.v. Netwerk Dak te Utrecht, o.v.v. Noodfonds

  12 april : Stichting Bootvluchteling
  Meer dan 22.000 mensen wonen op dit moment in kamp Moria onder grote dreiging van het coronavirus. Wij houden ons hart vast voor het moment dat het virus kamp Moria bereikt. Onze vrees is dat dit slechts een kwestie is van tijd. Stichting Bootvluchteling zet zich in voor deze kwetsbare groep mensen. Hun zorg is harder nodig dan ooit. IBAN: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling

  17 april: Noodhulp Corona

  Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op steeds meer plekken doemt het coronavirus op en raken mensen besmet. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe.
  NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Noodhulp corona”

  24 april: Voedselbank  NL80RABO0122295730 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl


  Project 2018-2019: Stichting De Vrolijkheid te Delfzijl 

  Het eindbedrag was 1450,–

  Project 2017-2018 Stichting Tjernobyl

  Het eindbedrag is geworden: 1.775,00

  De cheque is op zondag 15 juli overhandigd aan de heren Steenbergen en Koning door Hiepko Boerma.

  Onze kerk ontving een certificaat van het weeshuis van Stolin. Zij bedanken ons voor de cadeautjes die zij van ons mochten ontvangen.

  “Samen eten”

   Door dat we zuinige kook(sters)ers in ons midden hebben, is er  nog geld overgebleven dit seizoen. Een gedeelte van dit geld willen we dan ook graag besteden aan: Stichting hulp Tsjernobyl kinderen Appingedam-Delfzijl.Het bedrag wat intussen is overgemaakt, bedraagt € 100,–We hopen dat dit geld een goede bestemming mag krijgen voor deze kinderen!

  Met vr. groet, De Commissie

  Project 2016/2017

  Het project is geïntroduceerd tijdens de eredienst op zondag 11 september 2016. De naam van het project is “Sintan IP”. SINTAN IP richt zich op structurele kennisuitwisseling met ziekenhuizen en health centers in Tanzania.  Meer informatie kunt u vinden op hun website.

  Op 16  juli hebben we ons jaarproject afgesloten met een bedrag van 2300 euro. Hiepko Boerma overhandigt op onderstaande foto de cheque aan de voorzitter, de heer Hans van Luijk. Hij was namens Sintan IP aanwezig tijdens de dienst en heeft een presentatie gegeven over de projecten van Sintan IP en onze gemeente bedankt voor hun bijdrage.

  IMG_6287

  Voedselbank

  Ook hebben we een aantal acties gedaan ten behoeve van de regionale voedselbank. Alle gemeenteleden nemen dan artikelen (houdbare producten) mee die dan naar de voedselbank worden gebracht of worden opgehaald.

  Voedselbankactie: 1e woensdag van november (dankdag + gemeenteavond)

  Ieder jaar op dankdag, wordt ’s avonds voor de dienst een inzameling gehouden van voedsel en verzorgingsproducten ten bate van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl. En ieder jaar zijn wij weer trots op de hoeveelheid goederen die na de dienst in de auto van de voedselbank geladen kunnen worden. Iedere week komen 180 cliënten een voedselpakket halen. Hiervan zijn de helft gezinnen met kinderen. In totaal gaat het ongeveer om 400 personen. De Voedselbank probeert een zo gezond mogelijk en zo gevarieerd mogelijk pakket samen te stellen. Daar zijn veel levensmiddelen voor nodig. Van ieder product het liefst voldoende om alle pakketten zo gelijk mogelijk te kunnen vullen. Daarom brengt de voedselbank iedere maand één of twee houdbare producten in het bijzonder onder de aandacht. Voor de maand november is dat (houdbare) chocolademelk en yoghurtdrank. Het zou heel mooi zijn wanneer wij naast onze gebruikelijke spullen, zoals groenten en fruit, conserven, lichaamsverzorgingsproducten, wc papier, enz. ook pakken chocolademelk of drinkyoghurt kunnen doneren! Helpt u/help jij mee om deze actie weer tot een succes te maken? (Bent u/ben jij niet in de gelegenheid om spullen naar de Irenekerk te brengen? Bel even met één van de diakenen en het wordt geregeld!)
  Alvast onze dank.
  De Diaconie

  Diaconaal Platform Delfzijl

  De gezamenlijke kerken van de gemeente Delfzijl zijn druk bezig met het opzetten van een Diaconaal Platform Delfzijl. Niet binnen alle kerken is er een Diaconie. De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk, het “maatschappelijk werk” van de kerk. En hier doen alle kerken aan. Mogelijk heeft u al iets gehoord van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl. in de Diaconaal Platform Delfzijl Publicatie vindt u hierover wat meer informatie.

  Postzegel- en kaartenactie

  kaartjes

  Ook in 2015 heeft Kerk in Actie/GZB weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal te kunnen verkopen. De opbrengst in 2015 bedroeg € 23.996,=. De vrijwilligers van Kerk in Actie/GZB kennen de markt en weten een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Oude ansichtkaarten van dorpsgezichten worden steeds zeldzamer en daardoor interessanter voor de verzamelaar. Wie ze tegenkomt bij een verhuizing of nalatenschap: Kerk in Actie ontvangt ze graag! Ook complete postzegelverzamelingen worden met deskundige aandacht behandeld en verkocht.

  In 2015 hebben wij voor het project Bike4Care gekozen. Dit project zorgt voor fietsen voor gezondheidswerkers in Kenia.

  De fiets, heel gewoon hier in Nederland, kan in Afrika een groot verschil maken. Op het platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Maar de afstanden zijn groot en de wegen slecht, waardoor de centra voor de mensen vaak moeilijk bereikbaar zijn. Het project Bike4Care van CooP-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt ervoor dat de ruim 800 gezondheidswerkers een fiets krijgen, zodat ze gezinnen die afgelegen op het platteland wonen kunnen bereiken met medische zorg en advies.

  De gezondheidswerkers krijgen een herkenbaar hesje en ook training in onderhoud. Een kwart van de kosten moeten ze in een jaar terugbetalen, daarna is de fiets van hen. Als alle fietsen zijn afbetaald, dan krijgt het centrum een fietsambulance. Voor gebruik hiervan wordt een kleine bijdrage van de patiënt gevraagd, zodat de chauffeur een vergoeding krijgt en de fietsambulance onderhouden kan worden.

  Dankzij de fiets komt gezondheidszorg binnen het bereik van meer mensen. Tegelijk wordt met dit project de eigen verantwoordelijkheid en plattelandsontwikkeling gestimuleerd.

  Wilt u meer over dit project weten, zie daarvoor hun website.

  We hebben het project afgesloten met een bedrag van EURO 2.386,74  cheque Bike4Care
  We blijven hier jaarlijks nog wel voor collecteren.

  Nieuwe projecten

  Heeft u zelf ideeën over een nieuw project of goed doel dat wij kunnen steunen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of stuur een e-mail naar diaconie@pknbhk.nl.