• Agenda:

  Eredienst
  Datum: 5 februari 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Piet Kort
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Margriet Papeleur
  Henk-Jan Sonneveld

  Diakenen:
  Nienke Boerma
  Renny Ottens
  Tineke Postema

  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

  Moderamen:
  Piet Kort: voorzitter
  Gerard Knol: vice-voorzitter
  Margriet Papeleur: scriba 

  Verslag van de kerkenraadsvergadering op donderdag 1 december 2022.

   Aanvang 19.30 uur in Irene

  AGENDA

  1.     Welkom 

  Piet heet ons hartelijk welkom en opent de vergadering met de stelling:

  ‘Als men ziet wat juist is en vervolgens nalaat, is dat een gebrek aan moed.’

  1.  Presentie

  Aanwezig: Piet Kort (voorzitter), Margriet Papeleur (scriba), Truus Wildeboer, Nienke Wolters, Henk-Jan Sonneveld.

  M.k.a: Tineke Postema, Renny Ottens en Gerard Knol.

  1. 3.      Vaststellen agenda 

                  Toegevoegd 4a: Begroting diaconie en kerkrentmeesters.

    4 a.       Bezinning

  Gerard had verhaal en gesprek over Pionieren voorbereid, o.a. over de valkuilen. Piet leest het verhaal voor. N.a.v. gesprek/discussie. Margriet heeft een VKB-webinar gevolgd. Ze heeft het kort toegelicht en maakt hier een verslag van.

  4b.         Begroting diaconie

  Ineke Bos geeft een toelichting op de begroting van de diaconie. De collectes brengen minder op. 
  Iets om over na te denken: Een gezamenlijk Noodfonds opzetten in samenwerking met andere diaconieën in Eemsdelta met behulp van Schuldhulpmaatje.

  Begroting kerkrentmeesters

  Henk Kloosterman geeft een korte toelichting op de begroting van de kerkrentmeesters. Het is fijn dat de kerken gebruik mogen maken van de energieplafonds.

  1. Mededelingen:

  Gerard heeft een notitie geschreven: wat te doen inzake vacature predikant en een beroepingsgids meegestuurd. Deze twee graag goed doorlezen voor de komende vergaderingen.

   Erediensten:

  1. terugblik op diensten: november
    – 20 november Laatste Zondag Kerkelijk jaar
   – 27 november 1e advent
  1. vooruitblik diensten

      – Adventsdiensten
      – Kerstnachtdienst: m.m.v. Eerste Grunneger Baaiermer mannenkoor

  De kerstbomen liggen bij de kerk. Er is 1 collecte bij de uitgang, voor de onkosten  van de  kerstnachtdienst.

    – Kerstmorgen m.m.v. het CBS
    – Oudejaarsdienst
    – Nieuwjaarsmorgen

  1. Bezocht/ te bezoeken vergaderingen

  Verslag bezochte vergadering:

  Pastoraat: 31-10
  Diaconie: 14-11
  Vanuit de classis bijeenkomst in Spijk: ‘ik red het niet’ over financiële nood
  – Gezamenlijke diaconievergadering met Spijk 
  – Kerkrentmeesters: 20-10: onderhoud gebouwen: C.V ketel, dakgoten repareren, dakpannen vastzetten.
                   Zaalhuren verhoogd, energieplafonds, perceelgrond verkocht.
  – Werkgroep bestuurlijke samenwerking: 24-11:  inhoudelijk – omgevingsfactoren; concept convenant besproken.

  – Clustervergadering: 26-10

  Te bezoeken vergaderingen/bijeenkomsten:

  – Clustervergadering: 15-3
  – Werkgroep bestuurlijke samenwerking: 10-1
  – Kerkrentmeesters: 15-12
  – Diaconie: niet bekend
  – Pastoraat: 9 januari

  1. Ontmoeting

                  – Terugblik 10 november

                     Een mooie middag. Veel positieve reacties.

                  – Organisatie 23 december:

                   – Liturgie/beamer: Gerard/Margriet

                     – Koor/solozang: Tineke en Anna

                     – spel – Gerard

                     – Buffet € 20,00 p.p.

                     – Vooraf opgeven i.v.m. buffet/diner

  Afkondigen, aan contactblad en nieuwsbrief toevoegen: mochten de kosten een belemmering vormen om deel te nemen, contact opnemen met Margriet Papeleur
  – afkondigen door ouderling van dienst/lijst achter in de kerk

  Organisatie 17 januari (datum gewijzigd !!
   – spel
  – Nieuwjaarsbuffet: iedereen wat mee laten nemen. Vooraf even een lijst  maken, waar de mensen op in  kunnen tekenen 

  1. Notulen d.d. 01-09-2022: Vastgesteld en goedgekeurd.                              
  1. Ingekomen- en uitgaande post

  Digitaal:

  Per post:

  • Woord en dienst
  • Ouderlingenblad 
  1. Invulling Groninger Kerkbode:  De Ontmoeting, de diensten vanaf kerst t/m nieuwjaar
  1. Rondvraag 
  1. Sluiting: Truus met een gebed