• Agenda:

  Eredienst
  Datum: 5 februari 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen

 • Orde van diensten

  Voorganger: Ds. G.A. Segger, Winsum
  Ambtsdrager van dienst:
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Jan de Weerdt
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Liturgisch kleur: Groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 29 januari 2023 in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw J. van der Wal-Dijkhuis, Torenlaan 7, 9906 PM Bierum
  • Zondag 5 februari 2023 is er dienst in de Irenekerk om 9.30 uur; voorganger is Ds. G. Knol

  Lied: NLB 99: 1, 3, 5 en 8 “God is koning, Hij sticht zijn heerschappij”

  Groet, Bemoediging:

  Kyriegebed

  Lied: NLB 534 “Hij die blinden weer liet zien”

  Gebed

  Thema “Mozes wordt geboren” (Bijbelbasics NBG )

  Bijbellezing: Exodus 2: 1-11

  Lied: NLB 542:1 en 2 “God roept een mens op weg te gaan”

  Lezing: Hebreeën 11: 23-27

  Lied: NLB 542: 3 en 4 “Heer, geef ons moed en doe ons gaan”

  Uitleg/Verkondiging

  Moment van stilte

  Orgelspel

  Lied NLB 845: 1 en 3 “Tijd van vloek en tijd van zegen”

  Gebeden afgesloten met Onze Vader

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: NLB 103: 1, 2 en 8 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren”

  Zegen met gezongen amen

  Inzameling

  1e collecte: Jeugd- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte: Kerk- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Orde van dienst voor zondag 22 januari 2023

  in de Irenekerk te Bierum, aanvang 9.30 uur
  3e zondag na Epifanie
  Kleur: groen
  Viering heilig Avondmaal

   Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Organist: Heije Wubs
  Beamer: Nienke Boerma
  Koster: Koos Merema

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de gemeente naar familie
   Groothengel – van Oosten, Hereweg 11, 9906 PB
  • Op zondag 29 januari is er dienst in de Irenekerk te Bierum. Voorganger ds. G.A. Segger te Winsum. Aanvang: 09:30 uur.

  (Wij gaan staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 66: 1

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: Licht voor de wereld

  Lied 489: 1 en 2

  Schriftlezing: Jesaja 8, 21 – 9,1 en Jesaja 49, 5 en 6

  Lied 448: 1 en 3

  Schriftlezing: Matteüs 4, 12-22

  Lied 448: 5

  Overdenking

  Stilte

  Lied om naar te kijken en te luisteren:

  Psalm 139  “Heer die mij ziet zoals ik ben” (psalm project)

  Dankgebed, voorbede en stil gebed

  Collecten:

  1e collecte: Avondmaalscollecte – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Viering heilig Avondmaal

  Lied 400: 1 en 4

  Tafelgebed

  Lied 756: 1,4,6 en 8

  Communie

  (Wij gaan staan)

  Slotlied Lied 313: 1,3 en 4

   

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  Voorganger: ds. S. Alblas, Bedum
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Ties Oldenhuis
  Koster: Jan Dijksterhuis
  Beamteam: Gerdina Klevering
  Liturgisch kleur: Groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 15 januari 2023 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

  • A. Dijkman-Bekkering, Woonzorgcentrum Damsterheerd, Heerdlaan 4/40, 9901 CC Appingedam
  • Dienst van 22 januari 2023 vindt plaats in de Irenekerk om 9.30 uur. Voorganger is
   G. Knol (viering Heilig Avondmaal)

  Zingen Lied: 435:1 (staande)(Hef op uw hoofden, poorten wijd!)
  Stil gebed, Groet, Bemoediging
  Zingen
  Lied 435:4 (staande)
  Gebed

  Tekst Jozua 1:5b-9 NBV21

  5b Zoals Ik Mozes heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. (…).

  7 En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.8 Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

  9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’

  Zingen Lied 675:1 als gebed om het licht van de Heilige Geest (Geest van hierboven)

  Thema: Vertrouw op de Heer, niet op eigen inzicht

  Bijbellezingen Psalm 121 NBV21:

  Een pelgrimslied.

  Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

  Van waar komt mijn hulp?

  2 Mijn hulp komt van de HEER,

  die hemel en aarde gemaakt heeft.

  3 Hij zal je voet niet laten wankelen,

  Hij zal niet sluimeren, je wachter.

  4 Nee, Hij sluimert niet,

  Hij slaapt niet,

  de wachter van Israël.

  5 De HEER is je wachter,

  de HEER is de schaduw

  aan je rechterhand:

  6 overdag kan de zon je niet steken,

  bij nacht de maan je niet schaden.

  7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,

  Hij waakt over je leven,

  8 de HEER houdt de wacht

  over je gaan en je komen

  van nu tot in eeuwigheid.

  Spreuken 3:5-8 NBV21:

  5 Vertrouw op de HEER met heel je hart,

  steun niet op eigen inzicht.

  6 Denk aan Hem bij alles wat je doet,

  dan baant Hij voor jou de weg.

  7 Wees niet eigenzinnig,

  maar heb ontzag voor de HEER

  en ga het kwaad uit de weg.

  8 Het zal je sterken als een medicijn,

  het verkwikt je lichaam.

  Zingen Psalm 119:1, 65, 66 (Welzalig wie de rechte wegen gaan)

  Uitleg/Verkondiging

  Moment van stilte

  Orgelspel

  Zingen Lied 653:1, 2, 3 (U kennen, uit en tot U leven)

  Dia 1, 2

  Gebeden afgesloten met Onze Vader 

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: lied 885:1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer)  

  Zegen met gezongen Amen

  Inzameling

  1e collecte: Onderhoud Gebouwen IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Orde van dienst voor zondag 8 januari 2023 in de Stefanuskerk te Holwierde,
  aanvang 9.30 uur

  Driekoningen

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma
  Organist: Wouter Schep
  Koster: Henk Kloosterman
  Liturgisch kleur: wit

   

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de gemeente naar Mevr. A.G. Palsma-Norden, Dijkweg 5, 9905 TD Holwierde.
  • Op zondag 15 januari is er dienst in de Irenekerk te Bierum. Voorganger ds. S. Alblas te Bedum. Aanvang: 09:30 uur.

  (Wij gaan staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 8: 1

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Lied 8: 3 en 4

  Thema: Komt, laten wij aanbidden die Koning!

  Lied 72: 1,4 en 6

  Schriftlezing: Jesaja 60, 1-6

  Lied 477: 1

  Schriftlezing: Matteüs 2, 1-12

  Lied 477: 3

  Overdenking

  Stilte

  Lied 906: 1,5 en 6

  Dankgebed en voorbede

  stil gebed

  gezamenlijk:

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten:

  1e collecte: JAARPROJECT St. INLIA – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting: Bij St. INLIA wordt hard gewerkt ten behoeve van ‘de vreemdelingen in onze
  poorten’. Zij proberen ervoor te zorgen ervoor dat deze mensen op humane wijze worden
  opgevangen en de hulp krijgen die ze nodig hebben. St. INLIA laat ze niet in de kou staan.

  (Wij gaan staan)

  Slotlied Lied 435: 1,2,3 en 4

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  Orde van dienst voor zondag 1 januari 2023

  in de Irenekerk te Bierum, aanvang 10.00 uur

  8e Kerstdag

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Tineke Postema
  Organist: Arie van Ballegooijens
  Beamer: Marja Busz
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Liturgisch kleur: wit

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de gemeente naar Mevr. F. Norden-Pilon,
   Bansumerweg 46, 9905 PS Holwierde.
  • Op zondag 8 januari is er dienst in de Stefanuskerk te Holwierde.
   Voorganger ds. G. Knol. Aanvang: 09:30 uur.

  (Wij gaan staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Gezang 487: 1 (Liedboek van de Kerken)

  De Heer heeft mij gezien en onverwacht

  ben ik opnieuw geboren en getogen.

  Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

  gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

  Zo komt Hij steeds met stille overmacht

  en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

  Wij steken de derde adventskaars aan.

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Lied 281: 1,3,8 en 10

  Thema: Geest en vlees – een nieuw begin

  Lied 494: 1

  Schriftlezing: Numeri 6,22-27

  Lied 8a: 1 en 2

  Schriftlezing: Lucas 2,21

  Lied 8a: 4 en 6

  Overdenking

  Stilte

  Lied 344: 1,2,3 en 1

  Dankgebed en voorbede

  stil gebed

  gezamenlijk:

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten:

  1e collecte: Algemene middelen- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied 767: 1,2 en 3

  (Wij gaan staan)

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten

  Oudjaarsavond

  Zaterdag 31 december 2022

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort
  Organist: Ties Oldenhuis
  Beamer: Thijs Sonneveld
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Liturgisch kleur: wit

  ORDE VAN DIENST voor zaterdagavond 31 december 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 19.30 uur

   

  Irenekerk te Bierum

   

  Orgelspel

  Stilte

   

  (Wij gaan staan)

   

  Voorganger:

  Aan de avond van deze dag

  Stellen wij ons open voor U

  Vader, Zoon en heilige Geest

  Eén Enig God

  Van eeuwigheid tot eeuwigheid

   

  Allen: Amen

   

  Lied       Gezang 487: 1 (Liedboek van de Kerken)

   

  De Heer heeft mij gezien en onverwacht

  ben ik opnieuw geboren en getogen.

  Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

  gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

  Zo komt Hij steeds met stille overmacht

  en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

   

  (Wij gaan zitten)

   

  Psalmgebed

  Psalm 37 (Oosterhuis, 150 psalmen – vrij)

  Lied       195

   

  Lezing: Jesaja 2,1-5

   

  Lied       678: 1,2,3 en 4

   

  Overweging

   

  Lied om naar te luisteren

  Psalm 67

  (Psalm Project; duur 4:43)

   

  Gebeden eindigend met

  Gemeenschappelijk gebeden ‘Onze Vader …’

   

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

   

  Collecten

  1e collecte: Oudejaarscollecte – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collect: : Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796


  Slotlied:               Lied 868: 1,2 en 3

   

  Zegen

  Gezongen: Amen

  Kerstmorgen 2022

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Renny Ottens
  Beamer: Nienke Boerma
  Koster: Jan de Weerdt
  Liturgisch kleur: wit

  ORDE VAN DIENST voor zondag 25 december 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 10.00 uur
  m.m.v. CBS

  Gelegenheid om elkaar te ontmoeten

  Samenzang:

  Nu daagt het in het Oosten (Gez. 124; Lied 444): 1,2,3, 4 en 5

  Er is een roos ontloken (Gez. 132; Lied 473): 1,2 en 3

  ’t Is geboren, het goddelijk kind:

  Refrein:

  ’t is geboren, het godd’lijk kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, ’t godd’lijk kind

  dat ons allen zo teer bemint

  Couplet 1:

  Ik zie een engel die daar gezwind

  Dalend over de groene weiden

  Ik zie een engel die daar gezwind

  Bij hun schaapkens de herders vindt

  Refrein:

  ’t Is geboren, het godd’lijk kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, het godd’lijk kind

  dat ons allen zo teer bemint

  Tussenspel
  Refrein:

  ’t Is geboren, het godd’lijk kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, het godd’lijk kind

  dat ons allen zo teer bemint

  Couplet 2:

  Schrik niet herders, weest welgezind,

  laat uw schaapkens in die valleien,

  schrikt niet herders, weest welgezind,

  daar gij eerst uw Verlosser vindt.

  Refrein:

  ’t is geboren, het godd’lijk kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, ’t godd’lijk kind

  dat ons allen zo teer bemint

  Tussenspel

  Refrein:

  ’t is geboren, het godd’lijk Kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, ’t godd’lijk Kind

  dat ons allen met God verbindt

  Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw T. Slagter-Kruger, Nansumerweg 10 te Holwerde.
  • Op Oudejaarsavond 31 december is er om 19.30 uur kerk in de Irenekerk.
   Voorganger is Ds. G. Knol

  Wij steken de kaarsen aan

  Stilte

  Bemoediging en groet

  Samenzang:

  Komt allen tezamen (Gez. 138; Lied 477): 1,3 en 5

  Gebed

  Thema: een kind als het Licht voor de wereld?

  Samenzang:

  In den beginne was het woord (Gez. 150; Lied 488): 1,2,3,4 en 5

  Lezing: Psalm 98: 1-3 en 7-9

  Samenzang:

  Zing een nieuw lied voor God de Here (Psalm 98): 1 en 3

  Lezing: Matteüs 1,18-25

  Acclamatie:

  Komt ons in diepe nacht ter ore (Gez. 160; Lied 489): 1

  Overdenking

  Stilte

  Samenzang:

  Eer zij God in onze dagen (Gez. 134; Lied 487): 1,2 en 3

  Gebeden

  Collecten (achter in de kerk)

  1e collecte: KIA Kinderen in de Knel – NL89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting KIA-collecte: Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

  Kerstmedley door CBS

  Samenzang:

  Komt, verwondert u hier, mensen (Gez. 139; Lied 478): 1 en 4

  Zegen

  (gezongen) Amen

  Samenzang:

  Go, tell it on the mountain, Lied 484: 1,2,3

   

  Kerstnacht in Holwierde

  24 december 2022 In de Stefanuskerk

  Voorganger: ds. Gerard Knol
  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Organist: Ties Oldenhuis
  Koster: Jan de Vries
  M.m.v. Het  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor O.l.v. Wiebe de Boer

   
  Orgelspel

   Samenzang

  Er is een roos ontloken (Lied 473: 1,2 en 3)

  Er is een roos ontloken uit barre wintergrond,

  zoals er was gesproken door der profeten mond.

  En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien

  in ’t midden van de nacht.

  Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,

  is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad.

  Maria was bereid, toen Gabriël haar groette

  in ’t midden van de tijd.

  Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,

  de winterkou verdragen als allerdorste tak.

  O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken

  in ’t midden van de dood.

  Midden in de winternacht (Lied 486: 1,2,3 en 4)

  Midden in de winternacht /ging de hemel open;

  die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.

  Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?

  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,

  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

  Christus is geboren.

  Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen

  bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.

  Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?

  Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,

  laat de bel, laat de trom, l/ aat de beltrom horen:

  Christus is geboren!

  Ondanks winter, sneeuw en ijs  bloeien alle bomen,

  want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

  Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?

  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,

  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

  Christus is geboren!

  Zie, reeds staat de morgenster  stralend in het duister,

  want de dag is niet meer ver,  bode van de luister

  die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,

  laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,

  kere om, kere om, laat de beltrom horen:

  Christus is geboren!

  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor

  Elke winter als het kold is

  Elke winter as het kold is / roeg en rauw mit snei en ies

  vroagt de wereld om een wonder / noar de komst van ’t paradies.

  Mor nog is de grootste nood / n hail klain stukje van ons brood.

  As het rustig is in koamer / lichtjes aan, stil kerstgezang.

  In de heerd wat nije holtjes / schare flakkert tegen t behang.

  Den blift toch de grootste nood / n hail klain stukje van ons brood.

  As het rustig is in koamer / lichtjes aan, stil kerstgezang.

  In de heerd wat nije holtjes / schare flakkert tegen t behang.

  Den blift toch de grootste nood / n hail klain stukje van ons brood.

  Vroag om vrede in de wereld / Weg met aal dat woest geweld.

  Moak moar plougen van reketten / Want elk mensen leven telt.

  Toch goan maiste kinder dood / deur gebrek aan n stukje brood.

  Elke winter as het kold is / roeg en rauw mit snei en ies

  vroagen honderd doezend kinder / om de komst van t paradies.

  Wie mout n lainegen heur nood / deur het geven van dat brood.

  Klokken in de nacht

  In de nacht heur ik de klokk’n / dei verhoal’n van n Kind.

  Dei de wereld zel verblied’n / Mit zien Laifde alles wint.

  Moan en steerns stoan aan de hemel / en de staal is licht en klain.

  En Maria loat de wereld / ’t Kind door in de krubbe zain.

  Jubilate

  Os en ezel in de stale, / woaken over ’t leutje Kind.

  Tieden van de nije Keuning, / Gaalmt deur wereld mit de wind.

  Jubilate

  Zuikend noar ’ n staal mit ’t haailege kind / Woar in ’n krubbe hedderhom vind

  Klokken vertellen van ’t licht in de nacht / Soms hail luudruchtig den fluusterend zacht

  Mit dizze wins aan ’t end van ’t joar / Klinkt klokgelu as n vredeg geboar

  Kerstklokken in golden raand / Gaalmen deur ’t Grunneger laand

  Moment van stilte

  Welkom

  Wij gaan staan

  Samenzang:

  Komt, verwondert u hier, mensen (Lied 478: 1)

  Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint,

  ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind!

  Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die ’t al is, in gebreken, ziet, die ’t licht is, in de nacht,

  ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

  Bemoediging en groet

  Wij gaan zitten

  Samenzang:

  Komt, verwonder u hier, mensen (Lied 478: 4)

  O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat,

  geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad.

  Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot, maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood,

  maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood.

  Gebed

  Samenzang:

  Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer (Lied 476: 1,2 en 3)

  Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge,

  van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

  Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

  Kyrieleis.

  Christe Kyrieleison,  laat ons zingen blij, daarmeed’ ook onze leisen  beginnen vrij. Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

  van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.

  Kyrieleis.

  Herders op den velde hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren,  zij wisten ’t niet. ‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’

  Kyrieleis.

  Lezing: Jesaja 2:2-5

  2 Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

  Alle volken zullen daar samenstromen,

  3 machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God.

  Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’

  Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

  4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen.

  Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

  Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

  geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

  5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

  Samenzang:

  Stille nacht, heilige nacht (483: 1,2 en 3)

  Stille nacht, heilige nacht! Davids zoon, lang verwacht,

  die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Betlehems stal,

  Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

  Hulploos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint,

  ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

  wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

  Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

  Stille nacht, heilige nacht! Vrede en heil, wordt gebracht

  aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

  Lezing: Lucas 2: 1 – 20

  1 – 7

  1 1t Vuil veur in dij doagen, dat kaaizer Augustus bevel gaf om in zien haile riek n volkstellen te holden. 2 Dij volkstellen wer veur eerste keer holden dou Quirinius in Syrië regaaierde. 3 Dou ging elkenain aan raais om inschreven te worden, elk noar zien aigen stad tou. 4 Ook Jozef ging op pad, van Nazaret in Galilea noar Judea, noar stad van David dij Betlehem hait, omreden hai stamde oet t hoes en t geslacht van David, 5 om zok inschrieven te loaten mit Maria, doar e mit op traauwen ston en dij in verwachten was. 6 Dou ze doar touhuilen, was t zo wied. 7 Ze schonk t levent aan heur eerste zeun, won hom in douken en legde hom in n krub, omreden der was gain stee veur heur in haarbaarg.

  Samenzang:

  Maria die zoude naar Bethlehem gaan

  Maria die zoude naar Betlehem gaan Kerstavond voor de noene

  Sint Jozef zoude al met haar gaan om haar gezelschap te hoeden.

  Het hageld’ en sneeuwde en ’t was er zo koud,

  De rijm lag op de daken

  Sint Jozef tot Maria sprak: Maria wat zullen wij maken?

  Maria die zei: “Ik ben er zo moe, laat ons een weinig rusten.

  Laat ons een weinig verder gaan, aan ’n huizeke zullen wij rusten!

  Zij kwamen een weinig verder gegaan tot aan een boerenschure

  ’t is daar waar Heer Jezus geboren werd.

  Daar sloten noch vensters noch deuren

  8 – 14

  8 Der wazzen hedders in dij aigenste kontrainen dij snaachts in t veld om beurten wacht huilen bie heur kudde. 9 Inains ston der n engel van de Heer bie heur. De Heer zien glorie stroalde om heur tou en ze werden slim benaauwd. 10 Dij engel zee tegen heur: “Wees mor nait baang. Ik kom ja mit n bliede bosschop dij t haile volk rakt. 11 Vandoag is Haailand veur joe geboren, Christus, de Heer, in stad van David. 12 En dit is n aanwies veur joe: ie zellen n potje vinden dij in douken wikkeld is en in n krub ligt.” 13 En inains was doar bie dij aine engel n groot heerleger oet hemel. 14 Ze prezen God en zeden:

              “Eer veur God in hoge hemel en vrede in wereld veur mensken,

              doar hai behoagen in het.”

  Samenzang:

  Hoor de eng’len zingen d’ eer (481: 1 en 3)

  Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

  Vrede op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.

  Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,

  zing met algemene stem voor het kind van Betlehem!

  Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

  Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

  Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

  al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,

  dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.

  Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

  15 – 20

  15 Dou engels weer bie heur votgoan wazzen noar hemel tou, zeden dij hedders tegen nkander: “Loat wie noar Betlehem tougoan om te kieken wat of ter veurvalen is en de Heer ons bekendmoakt het.” 16 Ze muiken dat ze der kwammen en ze vonden Maria en Jozef en t potje, dij in krub lag. 17 Dou ze t zain haren, muiken ze bekend wat of heur zegd worden was over dit kind. 18 En elkenain dij t heurde, ston verboasd over wat of heur deur dij hedders verteld wer. 19 Mor Maria onthuil aal dij zoaken en dochde der daip over noa. 20 Dou gingen hedders weerom en ze verheerlekten en prezen God om aal dat ze heurd en zain haren, net zo as heur t zegd was.

  Samenzang:

  Er is uit ’s werelds duist’re wolken (482: 1, 2 en 3)

  Er is uit ’s werelds duistere wolken een groot licht stralend opgegaan – wie wonen in het diepste donker, zij zullen in het zonlicht staan.

  Glorie aan God, de overwinning is ongekend, de vreugde groot;

  de aarde jubelt – hoor ons zingen: wij delen in een rijke oogst!

  De loden last die op ons drukte, de stang, het juk, ons ongeluk,

  de zweep, de stok die diep deed bukken, verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,

  verbrand de laarzen der soldaten en elke mantel rood van bloed,

  geen wapentuig meer door de straten – de velden vol van overvloed.

  Godlof, een kind is ons geboren, een held zal onze koning zijn,

  die raadsman, God-met-ons zal heten – die zoon zal ons tot vader zijn! Vorst die met vrede ons wil kronen van nu af tot in eeuwigheid,

  de Eeuwige zal hem doen tronen op recht en op gerechtigheid.

  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor

  Zachtjes dwarrelt de snei

  Zachtjes dwarrelt de snei. / Hail de wereld wordt nei.

  ’t Vaalt as n deek’n op de grond / Elk maal geluud is verstomd.

  ’t Vaalt as n deek’n op de grond / Geluud is verstomd.

  In een hoeske hail klain / Kinn’n wie n kerstboomke zain.

  Kerrskes verspraiden heur licht. / ’t Liekt net een sprookjes gedicht.

  Kerrskes verspraiden heur licht. / een sprookjes gedicht

  ’t Kerstfeest komt noader bie. / ’t Moakt ons allemoal blie.

  Elk en ain het mor ain wens: / Vrede op oard’ veur elk mens.

  Elk en ain het mor ain wens: / op oard’ veur elk mens.

  Zachtjes dwarrelt de snei. / Hail de wereld wordt nei.

  ’t Vaalt as n deek’n op de grond / Vrede klinkt oet ieders mond.

  ’t Vaalt as n deek’n op de grond / klinkt oet ieders mond.

  Vree veur aal

  Onder doezend steerns in n kolde nacht / schraift n klaaine keuning:

  ‘Vree veur aal’ hail zacht. / Ingels en de herders raizen noar het Kind.

  Kolle wordt inainen ‘ waarme haailge wind.

  Duuster is verdwenen, licht is overaal. / ’n Kostboar hail nij leven in ’n klaine staal.

  Joseph en maria  stoaren noar heur Kind. / Dit zo leutje wonder,

  Wordt dammee bemind.

  Bie n boom mit laampkes in dizze wintertied / Stroalt het licht zo vredeg

  en moakt minsken blied. / Mit joen noasten drinken over ‘Vree veur aal’

  doarveur zag Hai ’t licht ains / In dei klaaine staal.

  Kerstvertelling (1)

  Samenzang:

  Eer zij God in onze dagen (487: 1 en 2)

  Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.

  Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.

  Gloria in excelsis Deo.

  Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.

  Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.

  Gloria in excelsis Deo.

  Kerstvertelling (2)

  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor

  Heur ais de kerstklokken klinken

  Heur ais kerstklokken klinken, ’t olle verhoal wordt verteld

  in tied dat wie weer herdinken, hou herders strunen deur ’t veld.

  Zuikend noar n staal mit ’t haailege kind,  / woar in n krubbe n hedder hom vind.

  Kerstklokken in golden raand gaalmen deur ’t Grunneger laand.

  As den de kerstklokken luden en d’eerste snij vaalt gestoag

  zel dizze nacht mie beduden dat God in mie leeft vandoag.

  Klokken vertellen van ’t licht in de nacht

  sums hail luudruchteg den fluusterend zacht

  Kerstklokken in golden raand gaalmen deur ’t Grunneger laand.

  Klokken dei ludend vertoalen dat der ain kind in n staal

  ons deur de bibelverhoalen zegt hou ais vree komt veur aal.

  Mit dizze wens aan t end van t joar / klinkt klokgelu as n vredeg geboar.

  Kerstklokken in golden raand gaalmen deur ’t Grunneger laand.

  Ain kind is geboren

  In de fluustering van de wind heur ik hail zacht

  Dat geboren is ain Kind in dizze nacht.

  Helder staait ain ster te stroalen boven staal doar in het veld

  Klinken bliede eng’lenkoren zo wordt verteld

  Hedders volgen ’t licht noar staal tou mit blied gemoud.

  ’t Kind doar in zien mouders aarms is zo vertraauwd.

  Warmte stroalt uut hail zien wezen, laifde in zien haart te leezen

  Wat elk nooit vergeten mag, is dizze dag.

  Kind uut laifde bie ons kommen is nog zo klain.

  Wil op oarde vrede bringen veur elk en ain.

  Minsen hol toch op mit hoaten, goa mit elkander proaten.

  Geef elkoar nou mor de haand, griep toch dei kans.

  Gebeden

  Inzameling

  (Ter bestrijding van de onkosten)

  Samenzang:

  Hoe leit dit kindeke

  Hoe leit dit kindeke hier in de kou

  Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.

  Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!

  Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

  Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

  Na ras dan, herderkens komt naar de stal

  Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken

  Mij dunkt het nu wel haast slapen zal.

  Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

  Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

  En gij, o engeltjes, komt hier ook bij

  Zingt een motetteke voor uwen koning

  Wilt hem vermaken met uw melodij.

  Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

  Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

  Zegen

  Samenzang:

  Ere zij God

  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor

  Bie n kander

  Gaalmen van de klokke bringt ons bie n kander / Zuide gedachten over wereldvree. / Locht trilt hail zaacht deur n bosschop uut t Oosten.

  De nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg deur n leutje Kind.

  In n staal bie de krubbe zingen bliede ingels / Hedders zain in ’t stro n sloapend Kind / Haileg nij leven zugt het licht in Bethlehem.

  De nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg deur dit leutje Kind.

  Het nijs wordt bezongen grinzen dei vervlaigen / Duuster wordt licht en aal ’t kolle waarm. / Toal van de laifde is wat elk en ain ja sprekt

  De nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg deur dit Koningskind.

  In de krubbe

  Hai kwam hier op oarde, ain krub was zien waig

  stil lag Hai te sloapen, zo klain en zo hail’g.

  De steerns aan de hemel dei stroalden zo glen

  de hedders dei kwamen noar ’t staalechie hen.

  Uut oosten doar raisden drei keuningen soam,

  Zai zöchten noar ’t Kind dat haar Jesus as noam.

  De wereld zal waiten van zien hail en zien woord.

  O Bethlehems Kind was zo welkom op oard.

  Zien komst op dizz oarde was o zo vertraauwd

  En stait in het taiken van laifde en moud.

  De duustere doagen dei bringen ons licht.

  Het geft alle minsen ain vredeg gezicht.

  En ‘t wenst ons allen een zalig Nieuwjaar …

  Voorganger: ds. H. Pol, Zuidhorn
  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort
  Organist: Arie van Ballegooien
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Beamteam: Marja Busz
  Symbolische Bloemschikking: Trijntje Dijkman
  Liturgisch kleur: paars
  Koffieteam: Jan en Gerdina

  ORDE VAN DIENST voor zondag 18 december 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur, 4e advent

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw H. Koning-van der Veen, De Rippert 10 te Holwierd
  • Komende diensten:
  • 24 december Kerstnachtdienst in de Stefanuskerk te Holwierde vanaf 21.00 uur inloop en samenzang met medewerking van het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor, voorganger Ds. G. Knol
  • 25 december om 10.00 uur met voorganger Ds. G. Knol met medewerking van CBS in de Irenekerk te Bierum

  4e adventskaars wordt aangestoken door de ambtsdrager van dienst

  Verklaring van de symbolisch schikking

  Lied: 463

  Moment van  stilte

  Bemoediging V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

                          A die hemel en aarde gemaakt heeft

                          V Die trouw blijft tot in eeuwigheid

                          A en niet loslaat wat Zijn hand begon

  Groet: V De Heer zij met u

              A Ook met u zij de Heer

  Gebed bij de drempel van de dienst

  Psalm van de zondag 19:1,2

  Kyriegebed overgenomen in lied 301 a

  Gebed van de zondag gevolgd door lied 333 (2 x)

  Inleiding op de lezingen

  Thema Het menselijk ego ontmaskerd

  Jesaja 7: 10 -17

  Lied: 461

  Matth. 1: 18 -25

  Acclamatie van lof 339a

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Lied  738

  Gebeden afgesloten met Onze Vader 

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: 437

  Zegen met gezongen amen

  Inzameling

  1e collecte: Onderhoud Gebouwen IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  ORDE VAN DIENST voor zondag 11 december 2022 in de Stefanuskerk te Holwierde,
  aanvang 09.30 uur, 3e advent

  Voorganger: Ds. G. Knol

  Ambtsdrager van dienst: Tinek Postema

  Organist: Heije Wubs

  Koster: Jan de Vries

  Symbolische Bloemschikking: Trijntje Dijkman 

  Liturgisch kleur: paars

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de gemeente naar fam. Bakker-Feitsma,
   Holwierderweg 9 te Bierum
  • In de vierde Adventszondag, 18 december, hoopt ds. H. Pol te Zuidhoorn voor te gaan.
   Aanvang: 09.30 uur in de Irenekerk.

  Lied 213: 1

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 213: 2 en 3

  Wij steken de derde adventskaars aan.

  Gebed

  Thema: In iedere familie heb je ze ….

  Lied 19: 1 en 5

  Schriftlezing: Jozua 6,24-25 en Matteüs 1,5 en 6 (tot en met: David, de koning)

  Lied 152: 1

  Schriftlezing: Matteüs 11,2-11

  Lied 152: 7

  Overdenking

  Stilte

  Lied 433: 1,2,3 en 5

  Dankgebed en voorbede

  stil gebed

  gezamenlijk:

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten

  1e collecte: KIA St. De Vrolijkheid – NL89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting KIA-collecte: Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra.

  Slotlied 444: 1,2 en 4

  Gemeente gaat staan

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  Voorganger: Mw. Ds. W.T. Spoelstra-Postmus

  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma

  Organist: Ties Oldenhuis

  Koster: Boelo Oldenhuis

  Beamteam: Thijs Sonneveld

  Symbolische Bloemschikking: Trijntje Dijkman 

  Liturgisch kleur: paars

  ORDE VAN DIENST voor zondag 4 december 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur, 2e advent

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst.

  De bloemen van de gemeente gaan naar Mevr. K. van Dijk-Roeters, Kon. Wilhelminapark 23,
  Kamer 219 te Delfzijl

  Het aansteken van de tweede adventskaars door Nienke

  Verklaring van de symbolische bloemschikking

  Deze 2e Zondag staat Ruth centraal. 

  Korenaren _symbool  Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem

  Pinusnaalden staat voor pijn.

  Reis naar het onbekende, 

  Pijn om het vertrouwde. 

  Genade brood aan Boaz tafel. 

  Lied van de intocht: Psalm 80 : 1( gemeente staat)

  Onze Hulp, drempelgebed en groet

  Vg.         Onze hulp is in de naam van de Ene, de Levende

  Gem.Die hemel en aarde gemaakt heeft

  Vg.         Hij blijft trouw, altijd

  Gem.En laat niet los het werk dat Zijn hand begon

  “Vg.       Hier zijn wij, mensen met een groot verlangen

                  om te vieren en te zeggen dat hoop het zal winnen van wanhoop;

                  om de droom levend te houden van goedheid en samenleven.

                  U zult ons toch niet beschamen?

                  Daarom roepen wij:  Eeuwige, toon ons Uw trouw!

  Gem. Amen

  Vg. De Heer is met u!

  Gem. Ook met u is de Heer.       Hierna gaan we zitten.

  Zingen: Lied tegen de derde Wereldoorlog( melodie liedboek  562)

  Wij die met eigen ogen

  de aarde zien verscheurd,

  maar blind en onmeedogend

  ontkennen wat gebeurt.

  Dat oorlog is geboden

  en vrede niet mag zijn,

  dat mensen mensen doden,

  dat wij die mensen zijn.

  Wij die nog mogen leven

  van hoop en vrees vervuld,

  aan machten prijs gegeven

  aan meer dan eigen schuld,

  wij die God weet hoe verder

  tot hier toe zijn gespaard,

  dat wij toch nooit erkennen

  het recht van vuur en zwaard.

  Dat wij toch niet vergeten

  waartoe wij zijn gemaakt,

  dat diep in ons geweten

  opnieuw het licht ontwaakt,

  dat in ons wordt herschapen

  de geest die overleeft,

  dat onze lieve aarde

  nog kans op redding heeft.

  Gebed bij de opening van Gods Woord

  Lezen: Jesaja 7 : 1 – 14 

  Zingen: lied 451: 1 , 2 , 3

  Uitleg verkondiging

  Orgelspel

  Zingen: lied 598, Nederlandse tekst. (Twee keer de melodie, dat is 4 keer de tekst)

  Gebeden afgesloten met : Onze Vader”

  Aandacht voor de collectes

  1e collecte: KIA Adventscollecte Syrische vluchtelingen – NL89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting KIA-collecte: Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

  Slotlied: lied 454 : 1 , 2 , 3

  Wegzending en zegen met gezongen Amen      

  Voorganger: Prof. Dr. Ed Noort

  Ambtsdrager van dienst: Renny Ottens

  Organist: Arie van Ballegooijen

  Koster: Koos Merema

  Beamteam: Gerdina Klevering

  Symbolische Bloemschikking: Trijntje Dijkman 

  Liturgisch kleur: paars

  ORDE VAN DIENST voor zondag 27 november 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur, 1e advent

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst: 

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer
   en mevrouw De Weerdt-Dijkman, Torenlaan 8, 9906PN in Bierum.
  • Op zondag 4 december gaat Mw. ds. W.T. Spoelstra-Postmus uit Spijk voor.
   De dienst vangt aan om 9.30 uur.

  1e adventskaars wordt aangestoken door Renny Ottens

  Verklaring van de symbolisch schikking:

  De tafel is de basisgedachte, waaraan iedereen genodigd wordt. 

  In de lezingen op de adventzondagen  gaat het over 4 vrouwen, die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn de dragers van de tafel. 

  1e Adventzondag 

  Deze Zondag gaat het over Batseba de vrouw van Uria.

  Jong en mooi,

  De kleur paars staat voor rouw 

  Geel de koninklijke kleur. 

  Aan de koninklijke tafel. 

  Zingen: Lied: 462:1.2.  “Zal er ooit een dag van vrede”

  Groet, Bemoediging:

  v: Eeuwige, onze God, 

  wij, die u nooit hebben gezien,

  zie ons hier staan.

  a: wij, die van u hebben gehoord, hoor Gij ons aan.

  v: U, die Bron van Leven wordt genoemd

  doe ons weer leven.

  Die hebt gezegd: IK zal er zijn

  wees hier aanwezig 

  zodat wij mogen zeggen: 

  Genade zij U en vrede, 

  van God onze vader en moeder,

  van Jezus de Mensenzoon 

  en van de Geest, die levend maakt.

  AMEN 

  Zingen: Lied 462: 4.5.6  “ Zie, de sterren aan de hemel”

  Kyriegebed 

  Zingen: Lied 454:1.2.3.5 “De mensen, die gaan in het duister”

  Lezing 1: 1 Samuel 2:1-10

  Zingen: lied 445:1.2 “ De nacht is haast ten einde”

  Lezing 2: Klaagliederen 3:1-6, 21-24.

  Lied: lied 445: 3.4 “Hoevele zware nachten van bitterheid en pijn’

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Zingen Lied: 445:3.4 

  Gebeden afgesloten met Onze Vader 

  Collecten bij de uitgang

  1e collecte: Algemene Middelen IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 

  3e collecte Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 

  Slotlied: Lied 444: 1.2.3.4.5

  Zegen met gezongen amen

  Wij gedenken

   

  Viering op zondag 20 november 2021

  In de Irenekerk te Bierum

  Voorganger: ds. Gerard Knol
  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Organist: Heije Wubs
  Beamer: Nienke Boerma
  Koster: Jan de Weerdt

  Gelegenheid om elkaar te ontmoeten

  Orgelspel

  Mededelingen

  • De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar Mevr. A.H. Dijkman- Nienhuis, Borgsingel 12, 9906 PZ Bierum.
  • Op zondag 27 november vieren wij de eerste zondag van Advent te Bierum: aanvang 9:30 uur, voorganger prof. dr. Noort te Kropswolde.

  Orde van dienst

  Psalm 139: 1 (beamer)

  Bemoediging en groet

  Lied 195 (beamer)

   Gebed

  Psalm 139: 2 (beamer)

   Thema

  Lezing:  Psalm 91: 1-2 en 14-16

  Psalm 119: 40 (beamer)

  Verkondiging

  Stilte

  Orgelspel

  Lied 610: 1,3,4 en 5 (beamer)

  Wij gedenken

  • Henderikus van Heuvelen, overleden op 8 februari 2022 in de leeftijd van 96 jaar
  • Haaije Ottens, overleden op 28 februari 2022 in de leeftijd van 87 jaar
  • Willem Bultena, overleden op 5 maart 2022 in de leeftijd van 88 jaar
  • Jantina Pouwelina ten Hoor-Eppenga, overleden op 1 april 2022 in de leeftijd van 93 jaar
  • Willem Hendrik Buitenwerf, overleden op 19 augustus 2022 in de leeftijd van 68 jaar

  Psalm 103: 1

  Wij steken een kaars aan voor allen die niet genoemd zijn maar wel in ons leven.

  Psalm 103: 5

  Gebeden

  afgesloten met Onze Vader

  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
  laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
  wie ons iets schuldig was.
  En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
  Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit
  tot in eeuwigheid.
  Amen.

  Inzamelingen

  1e collecte: Eigen pastoraat – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: Lied 416: 1,2,3 en 4

  Zegen

  Na de dienst kan de familie de kaars, het kruisje en een roos meenemen.

   Er is gelegenheid om in gebouw Irene elkaar te ontmoeten met koffie en thee.

   

  Voorganger: drs. F. Postema, Krewerd
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Ties Oldenhuis
  Lector: Tineke Postema
  Koster: Henk Kloosterman
  Liturgisch kleur: groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 13 november 2022 in de Stefanuskerk te Holwierde, aanvang 09.30 uur

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
   T.I. van Dijken-Pijper, Hoofdweg 10 te Holwierde.
  • Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
   De dienst vangt aan om 9.30 uur; voorganger is ds. G. Knol.

  Intochtslied: 95: 1 + 2 + 3

  Groet, Bemoediging:

  Lied 305: 1

  Kyriegebed: 1e lied 367c – gebed – 2e lied 514c

  Woorden van troost en bemoediging.

  Lied 863: 4 + 6

  Gebed om opening van het woord

  Lied 331 (2x)

  Lector: Lezing, Psalm 46 uit de ‘groot nieuws’ vertaling:

  1 ¶ Voor de voorzanger. Een lied uit de kring van Korach. Op de wijs van het lied ‘De meisjes’. God is onze toevlucht, hij geeft ons kracht; in de grootste nood heeft hij ons geholpen.2 Daarom kennen wij geen angst, al beeft de aarde, al verzinken de bergen in zee. 3 Laat het water maar bruisen en schuimen, laat de bergen maar beven onder de beukende golven. 4 Een rivier stroomt door de stad van God, tot vreugde van de mensen. Het is de stad van de hoogste God, 5 hijzelf is binnen haar muren, daarom zal zij niet vallen. Voor de ochtend aanbreekt, komt hij haar te hulp. 6 ¶ En als hij zijn stem verheft, sidderen de volken, wankelen de koninkrijken, lijkt de aarde te vergaan.

  7 De almachtige Heer is aan onze zijde, onze burcht is de God van Jakob! 8 Kijk toch wat de Heer doet: hij kan oorlogen aanrichten overal op aarde, 9 hij kan oorlogen doen ophouden waar ook op aarde; bogen breekt hij, lansen splijt hij, strijdwagens laat hij in vlammen opgaan. 10 ‘Leg je wapens neer,’ roept hij, ‘weet dat ik God ben, ik heers over de volken, ik heers over de aarde.’ 11 De almachtige Heer is aan onze zijde, onze burcht is de God van Jakob!

  Lied: 46: 1

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Gebeden afgesloten met Onze Vader

  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 

  Want…

  aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: 118: 3 + 5

  Zegen met gezongen amen in de vorm van lied 864: 5

  Inzameling

  1e collecte: KIA Arbeidsmigranten in de Golfstaten- IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting KIA-collecte: In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De bijbel geeft moed en kracht.

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort
  Organist: Wouter Schep
  Koster: Jan de Weerdt
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Liturgisch kleur: groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 6 november 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur

  8e zondag van de herfst

  Mededelingen

  • De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Fam. Oldenhuis-Brondsema, Hereweg 14 te
  • Op zondag 13 november gaat drs. F. Postema te Krewerd voor in de Stefanuskerk te Holwierde, aanvang 9:30 uur.

  Welkom door de ouderling van dienst

  (Wij gaan, voor zover fysiek mogelijk, staan)

  Lied 314: 1,2 en 3

  Bemoediging en groet

  Lied 195

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: Laat komen, Heer, uw Rijk

  Lied 313: 1 en 3

  Lezing: Lucas 19,41-48 en Jesaja 1,18-26

  Psalm 107: 1

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te kijken en te luisteren:

  Lied 382

  Gebeden

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e: Noah’s Ark: IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting: Noah’s Ark is opgericht in 1999 Piet en Pita Buitendijk. Inmiddels bestaat Noah’s Ark uit een kinderhuis, meerdere scholen, een medische kliniek en nog veel meer sociale en medische programma’s in de nabije en verre omgeving. Omstandigheden leiden er soms toe dat iemand bestempeld wordt als een ‘niemand’: je bent het niet waard om moeite of geld in te stoppen. Noah’s Ark ontfermt zich over deze ‘niemanden’ op mentaal, geestelijk, lichamelijk en educatief gebied.  Zo helpen ze deze ‘niemanden’ om weer ‘iemand’ te worden.

  Slotlied: Lied 747: 1,3,4 en 8

  Zegen

  Allen zingen: Amen.

  Gelegenheid om samen te zijn