• Agenda:

  Datum: 10 maart 2021
  Tijd: 19.30 uur
  Voorganger: Ds.  G. Knol
  De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • Orde van diensten 


  Om de dienst digitaal bij te wonen, gaat u naar www.kerkomroep.nl en u typt in het zoekvenster ‘Bierum’.

  Bidstond voor gewas en arbeid

  Woensdag 10 maart 2021

  Liturgische schikking

  Het achtste werk van barmhartigheid staat deze week

  centraal. Acht staat ook symbool voor een nieuw begin.

  De vorm van de acht zien we nog altijd terug in de

  vorm van een doopvont of een kerk. Bijzonder dat juist

  het zorgdragen voor de aarde het achtste werk van

  barmhartigheid is. De aarde die ons welzijn en welvaart

  biedt. De zeven glazen vullen we met gedroogde

  bonen. Bonen die gezaaid kunnen worden. Tussen de

  bonen plaatsen we glazen of plastic waterbuisjes om

  een witte tulp in te plaatsen. De tulp die door zijn vorm

  geassocieerd wordt met biddende handen. De vorm

  van het open hart wordt geaccentueerd door een pad

  van zwarte aarde, vruchtbaar wachtend op de goede

  vruchten.

  Stilte

  Vg        Aan de avond van deze dag

  Allen    Stellen wij ons open voor U

  Vg        Vader, Zoon en heilige Geest

  Allen    Eén Enig God

  Vg        Van eeuwigheid tot eeuwigheid

  Allen    Amen

  Lied 245     ‘k Wil U, o God mijn dank betalen

  Psalmgebed

  Inleiding

  Psalm 126

  Lied: Psalm 126 Als God ons thuisbrengt

  Lezing: Prediker 3,1-13

  Overweging

  Lied 315 om naar te luisteren: Heb dank o God van alle leven

   Gebeden

  Gebed voor de werkdag: Sela

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten

   1e collecte: Voedselbank: IBAN: NL 80 RABO 0122 295 730
  t.n.v. Stichting Voedselbank Eemsdelta

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: Lied 249 All night all day

  Zegen

  Vg.       Vader, die woont in eeuwig Licht

  Allen    Oh Zoon, Uw lichtend aangezicht

  Vg.       Wijst ons de weg in deze tijd

  Allen    Oh Geest, vorm ons naar uw beleid

  Vg.       En zegen ons in eeuwigheid.

  Allen    Amen

   

  Orde van dienst voor zondag 7 maart 2021

  3e Zondag van de Veertig dagen voor Pasen

  Voorganger: ds. Gerard Knol

  Aan de knoppen: Hiepko Boerma en Nienke Wolters

  Liturgische kleur: paars

  ORDE VAN DIENST

  AANVANG: 09:30 UUR

  Liturgische bloemschikking

  Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een

  thuis. Dit voorjaar vond een van ons drie vogelnestjes

  tijdens het snoeien van de tuin, drie warme en veilige

  thuisplaatsen. We leggen ze bij de opening van het hart.

  In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als

  een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en

  wind. Aan het grote glas hangen we een klein flesje met

  een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine

  bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

  De vorm van het open hart wordt geaccentueerd

  door een pad van grind, harde en koude stenen die de

  vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

  Mededelingen:

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet naar mevrouw G. Kuiper-Kort, Spijksterweg 8, 9906 PA te Bierum.
  • Er zijn ook bloemen gegaan naar fam. Sonneveld te Bierum i.v.m. de geboorte van hun zoon, William Hendrik op 15 februari.
  • Vanaf deze plek heten wij ook IJze Busz van harte welkom thuis!
  • Zondag 14 maart: 9.30 uur te Bierum, drs. F. Postema Krewerd.

  Bemoediging en groet

  Lied: Psalm 25, Mijn ogen zijn gevestigd op God (25a, versie Willem Barnard)

  Gebed

  Thema: 7 werken van barmhartigheid – de vreemdeling onderdak bieden

  Lied: Met open armen (schrijvers voor gerechtigheid)

  Lezing: Matteüs 25,34b (vanaf ‘jullie …) – 35 en Johannes 2,13-22

  Lied 1005 Zoekend naar licht

  Verkondiging

  Moment van stilte

  Lied om naar te luisteren: Ralph McTell, Streets of London

  Heb je de oude man gezien

  In het gesloten winkelcentrum

  die tegen de kranten schopt met zijn versleten schoenen

  In zijn ogen zie je geen trots

  Hij houd zijn handen losjes aan zijn zijde

  De krant van gisteren, die het nieuws van gisteren vertelt

   

  Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent

  En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt

  Laat me je bij de hand nemen

  En je door de straten van Londen leiden

  Ik zal je iets laten zien

  Wat je gedachten zal veranderen

   

  Heb je de oude vrouw gezien

  Die in de straten van Londen loopt

  Vuil in haarhaar en haar kleren gerafeld

  Ze heeft geen tijd om te praten

  Ze blijft gewoon doorlopen

  Terwijl ze haar huis in twee plastic tassen met zich meedraagt

   

  Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent

  En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt

  Laat me je bij de hand nemen

  En je door de straten van Londen leiden

  Ik zal je iets laten zien

  Wat je gedachten zal veranderen

   

  In het café, als het kwart over elf is

  zit dezelfde oude man daar in zijn eentje

  Kijkt naar de wereld over de rand van zijn theekopje

  Elke theepauze duurt een uur en hij loopt alleen naar huis

   

  Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent

  En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt

  Laat me je bij de hand nemen

  En je door de straten van Londen leiden

  Ik zal je iets laten zien

  Wat je gedachten zal veranderen

   

  Heb je de oude man gezien

  Buiten het Leger des Heils

  Herinnering vervaagt met de kleine medaille die hij draagt

  In onze stad huilt de winterregen een klein verdriet

  Nog een vergeten held meer

  En een wereld die daar niets om geeft

   

  Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent

  En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt

  Laat me je bij de hand nemen

  En je door de straten van Londen leiden

  Ik zal je iets laten zien

  Wat je gedachten zal veranderen

   

  Gebeden

  Onze Vader in de hemel: Lied 1006

  Inzameling

  1e collecte : Algemene Middelen – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte : Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte : : Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Slotlied: Lied 838: 1 en 4 O grote God die liefde zijt

  Zegen

  De Here zegene je en Hij behoede je

  De Here doe zijn aangezicht over je lichten

  En Hij zij jou genadig

  De Here verheffe zijn aangezicht over jou

  En Hij geve jou vrede

  Amen

  Bill  Gloria Gaither – Amazing Grace ft. Wintley Phipps (Live)

  Zondag 28 februari 2021

  Voorganger: ds. Jake Schimmel, Spijk

  Ambtsdrager van dienst: Nienke Wolters

  Organist: geen

  Beamteam: Nienke Wolters en Hiepko Boerma

  Liturgisch kleur: paars

  ORDE VAN DIENST 28 februari 2021, Irenekerk Bierum, 09.30 uur
  2e Lijdenszondag

  2e Zondag Veertigdagentijd, 

  Een ander te drinken geven, letterlijk, water,of wel,het levende water. 
  De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. 
  De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, 
  Verbinding tussen hemel en aarde. 
  De vorm van het open hart wordt geaccentueerd dor een geregen ketting van hyacint nagels,
  Gecombineerd met ranken van de maagdenpalm

  Muziek voor de dienst: lied 286: Waar de mensen dwalen in het donker

  Welkom en mededelingen door voorganger:

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
  Boelo Oldenhuis, Hereweg 39, 9906 PC Bierum.

  Stil gebed,

  Bemoediging en Groet

  Lied: Votum en groet

  Thema

  Gebed

  Lied: 1003 – Stil is de straat

  Overdenking, afgewisseld met lezingen uit de Bijbel:

  Klaagliederen 1: 1-6; 11-12; 16

  Klaagliederen 2: 19-22

  Klaagliederen 3: 17-18; 21-26

  Klaagliederen 5: 19-21

  Mattheüs 11: 28-30

  Lied: Op bergen en in dalen

  Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

  Onze Vader

  Inzameling

  1e collecte: Onderhoud Gebouwen IBAN: NL39 RABO 037.37.22.796

  2e collecte: Kerk IBAN: NL39 RABO 037.37.22.796

  3e collecte: Diaconie  IBAN: NL04 RABO 0328 7519 95

  Slotlied: 968: 1, 2 en 4 –  De ware kerk des Heren

  Wegzending en Zegen

  Muziek na de dienst: lied 416 – Ga met God