• Agenda:

  Datum: 28 november 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Irenekerk te Bierum
  Online de dienst volgen:
  Via deze link gaat u naar de online kerkdienst

 • Orde van diensten

  Orde van dienst voor 21 november 2021

  Voorganger: Ds. Gerard Knol
  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort
  Organist: Heije Wubs
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Liturgische kleur: groen

  Gelegenheid om elkaar te ontmoeten

  Orgelspel

  Mededelingen

  De bloemen gaan als een hart onder de riem naar de fam. Biemond, Bierumerweg 8, 9905 TB  Holwierde.

  Op zondag 28 november vieren wij de eerste zondag van Advent te Bierum: aanvang 9:30 uur, voorganger ds. G. Knol

  Orde van dienst

  Bemoediging en groet

  Lied 275: 1,2,3 (beamer)

  Gebed

  Lied 275: 4 en 5 (beamer)

  Thema

  Lied 283: 1,2,3,4 en 5 (beamer)

  Lezing: Jesaja 40, 8 en 2 Korintiërs 5, 1

  Lied 284 (beamer)

  Verkondiging

  Stilte

  Orgelspel

  Wij gedenken

  Hendrik Dijkhuis, overleden op 21 november 2020 in de leeftijd van 79 jaar

  Seerp Palsma, overleden op 25 november 2020 in de leeftijd van 74 jaar

  Annie Jacobina Oldenhuis—Wildeboer, overleden op 25 januari 2021 in de leeftijd van 95 jaar

  Lied 730: 1 (beamer)

  Freerk Koning, overleden op 31 januari 2021 in de leeftijd van 86 jaar

  Freerk Simon Wolters, overleden op 5 mei 2021 in de leeftijd van 73 jaar

  Grietinus Star, overleden op 17 mei 2021 in de leeftijd van 78 jaar

  Lied 730: 2 (beamer)

  Geert Terpstra, overleden op 21 augustus 2021 in de leeftijd van 87 jaar

  Sijtske Pruim—Mooibroek, overleden op 5 oktober 2021 in de leeftijd van 76 jaar

  Hindertje Vriemoedt—Van Dijken, overleden op 15 oktober 2021 in de leeftijd van 106 jaar

  Lied 730: 3 (beamer)

  Wij steken een kaars aan voor allen die niet genoemd zijn maar wel in ons leven

  Lied 23b: 1 en 3

  De Heer is mijn herder!

  ‘k Heb al wat mij lust;

  Hij zal mij geleiden

  naar grazige weiden.

  Hij voert mij al zachtkens

  aan wateren der rust.

   

  De Heer is mijn herder!

  Al dreigt ook het graf,

  geen kwaad zal ik vrezen,

  Gij zult bij mij wezen;

  o Heer, mij vertroosten

  uw stok en uw staf!

   

  Gebeden

  afgesloten met Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood

  dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan u behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit

  tot in eeuwigheid.

  Amen.

  Inzamelingen

  1e collecte: Eigen pastoraat -IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Slotlied: Lied 416: 1,2,3 en 4 (beamer)

  Zegen

  Na de dienst kan de familie de kaars, het kruisje en een roos meenemen.

  ORDE VAN DIENST voor zondag 14 november 2021 in de 
  Stefanuskerk in Holwierde

  Voorganger: Prof. Dr. E. Noort, Kropswolde
  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Jan Papeleur
  Liturgisch kleur: groen

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:
  De bloemen gaan met een beterschapswens naar mevrouw F. Norden-Pilon,
  Bansumerweg 46 te Holwierde.

  Lied 942:1.2

  Bemoediging en groet

  Lied: 942:3

  Kyrie gebed

  Loflied: 305:1-3

  Lezing: Psalm 104:1-13

  Lied: 350: 1.2.3

  Lezing: Jesaja 54:7-10

  Lied: 350:4.5.6.7

  Verkondiging

  Moment van stilte

  Lied: 603:1-5

  Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

  Onze Vader: 

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: Lied 647:1.2.3.4

  Zegen met gezongen amen

  Inzameling

  1e collecte: Coop Afrika IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting Coop Afrika

  Cycling out of Poverty ondersteunt studenten, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers met fietsen om de toegang tot basisbehoeften en diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen te verbeteren.

  Orde van dienst voor zondag 7 november 2021 te Bierum

  8e zondag van de herfst

  Voorganger: Ds. Gerard Knol
  Ambtsdrager van dienst: Henk Jan Sonneveld
  Organist: Wouter Schep
  Beamteam: Nienke Boerma
  Koster: Jan de Weerdt
  Liturgische kleur: groen

  Welkom en mededelingen

  De bloemen gaan met een hartelijke groet uit onze gemeente naar Mevr. W.H. Oosterwijk,
  Pastorielaan 11, 9905 RD  Holwierde.

  Op zondag 14 november vindt de dienst plaats in de Stefanuskerk te Holwierde, aanvang 09:30 uur, voorganger: prof. dr. E. Noort te Kropswolde.

  Lied 280: 1,2,3 en 4

  Bemoediging en groet

  Lied 195

  Gebed

  Thema: integriteit

  Psalm 133: 1,2 en 3

  Lezing: Johannes 10,1-6

  Lied 284

  Verkondiging

  Stilte

  Lied 976: 1,2 en 3

  Gebeden

  afgesloten met Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e collecte: KIA Zending Guatemala – IBAN: NL 89 ABNA 0457457457

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte:  Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting KIA:

  Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen.

  Slotlied: Lied 121: 1,2,3 en 4

  Zegen

  Amen gezongen


  ORDE VAN DIENST voor zondag 31 oktober 2021

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Renny Ottens
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Koster: Koos Merema
  Liturgisch kleur: groen
  7e zondag van de herfst

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen gaan deze zondag met de beterschapswensen van de gemeente naar mevrouw M. Kloosterman-Schutte, Nansumerweg 44A, 9905 RC te Holwierde
  • Dankdagdienst op 3 november 2021, 19.30 uur in de Irenekerk; voorganger Ds. G. Knol met aansluitend gemeenteavond in Irene
  • Dienst op 7 november 2021 om 9.30 uur in de Stefanuskerk: Voorganger Ds. G. Knol

   

  Lied 283: 1,2 en 4

  Bemoediging en groet

  Lied 195

  Gebed

  Thema: het licht in de wereld

  Lied 286: 1 en 3

  Lezing: Johannes 9,1-7

  Lied 285: 1 en 2

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren Psalm 119 (Psalm Project)

  Gebeden

  Gezongen Onze Vader: Lied 370

  Inzamelingen

  1e collecte: Onderhoud van de gebouwen IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: Lied 981: 1,2,4 en 5

  Zegen

  Amen gezongen