• Agenda:

  Datum: 12 september 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Stefanuskerk te Holwierde
  Online de dienst volgen:
  Via deze link gaat u naar de online kerkdienst

   

 • Orde van diensten

  Orde van dienst voor zondag 12 september 2021 te Holwierde

  Voorganger: Ds. G. Knol

  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Koster: Henk Kloosterman
  Liturgisch kleur: groen
  13e zondag van de zomer
  Liturgische kleur: groen


  Welkom en mededelingen


  De bloemen gaan deze week met de hartelijke groet van de gemeente naar de heer en mevrouw De Weerdt-Dijkman, Torenlaan 8, 9906 PN Bierum   

  Dienst 19 september: 10.00 uur Irenekerk, startdienst
  Voorganger: Ds. G. Knol in samenwerking met Jan Jaap Wubs

  Lied 215: 1,4 en 5
  Bemoediging en groet

  Lied 195

  Gebed
  Thema: wat weten wij van hem?
  Lezing: Johannes 7,25-31
  Lied 284
  Verkondiging
  Stilte
  Lied 837: 1,3 en 4
  Gebeden
  Inzamelingen

  Viering van de tafel van de Heer


  Lied 389: 1,2,3 en 4


  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Slotlied: Lied 103: 1 en 2

  Zegen

  Amen gezongen

  COLLECTEN:

  1e: KIA Syrië – IBAN: NL 89 ABNA 0457457457

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting: Werelddiaconaat Syrië

  De kerk als plek van hoop en herstel. Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

   

  ORDE VAN DIENST zondag 5 september 2021

  Voorganger: drs. Frits Postema, Krewerd
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Ties Oldenhuis
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Koster: Koos Merema
  Liturgisch kleur: groen

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door voorganger

  De bloemen van deze dienst gaan met de felicitaties van de gemeente naar de heer en mevrouw
  A. Ottens-Jongsma, Hoofdweg 82, 9905 PE, Holwierde i.v.m. 60 jarig huwelijk. 
                                                                                                                                                                                                  
  Dienst 12 september, 9.30 uur Stefanuskerk : Voorganger ds. G. Knol                                                                                         

  Lied 971: 2
  Drempelgebed – Votum/Groet
  Lied 217: 5
  Kyriegebed
  Woorden van troost en bemoediging. 1 Johannes 3
  Lofprijzing 1012: 1 + 4
  Gebed bij de opening van het woord. Overgenomen met lied 333 (2x)
  De schrift gelezen en gezongen. Lezing: psalm 34 
  Lied 34: 1 + 5 (www.denieuwepsalmberijming.nl)

  Er gaat geen dag voorbij
  dat ik niet dankbaar voor God zing.
  Kom, deel in mijn verwondering,
  want machtig groot is Hij.
  Ik was op zoek naar Hem,
  riep tot Hem in een zware tijd.
  Hij heeft mij van mijn angst bevrijd.
  Mijn dank geef ik nu stem.

  1. Wie roept geeftHij gehoor.
   Wie moeiten kennenkoestert Hij.
   Gebrokenen is Hij nabij;
   vertrapten mogen door.
   Niets blijft Gods kind bespaard,
   toch wordt het steeds door Hem bevrijd.
   De HEER weet van zijn breekbaarheid,
   Hij redt en Hij bewaart.

  Uitleg en verkondiging  

  Meditatief moment: Britta Maria – Houd moed | Petrus in het land 

  Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed
  Iedere voorbede wordt overgenomen met de woorden van lied 145b

  Onze Vader (2005): 

  Onze Vader in de hemel,
  laat uw naam geheiligd worden,
  laat uw koninkrijk komen
  en uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  Vergeef ons onze schulden,
  zoals ook wij hebben vergeven
  wie ons iets schuldig was.
  En breng ons niet in beproeving,
  maar red ons uit de greep van het kwaad.
  Want aan U behoort het koningschap,
  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
  AMEN

  Collecten

  Slotlied: Lied 647: 1 + 3 + 4
  Wegzending en zegen
  Ons gezamenlijk ‘Amen’: lied 416: 4

  Inzameling

  1e collecte: KIA Werelddiaconaat Ghana IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Orde van dienst voor zondag 29 augustus 2021
  9.30 uur Irenekerk te Bierum

  Voorganger: Ds. G. Knol

  Ambtsdrager van dienst: Margriet Papeleur

  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Boelo Oldenhuis

  Beamerdienst: Marja Busz

  11e zondag van de zomer
  Liturgische kleur: groen

   

  Welkom en mededelingen

  De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw
  Ineke Smit-Polkerman, Dr. Poelmanweg 4, 9906 PK te Bierum

  Lied 209: 1,2 en 3

  Bemoediging en groet

  Lied 195

  Gebed

  Thema: wat geeft eeuwig leven?

  Lied: weinig is veel – Schrijvers voor gerechtigheid

  Lezing: Johannes 6,58-69

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren:

  Psalm 51 – witter dan sneeuw (Psalm Project)

  Afkondiging van overlijden

  Gebeden

  Inzamelingen

  1e collecte: St. Steun Je Medemens te Loppersum: IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796


  Onze Vader
  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Slotlied: Lied 650: 1, 2 en 3

  Zegen

  Amen gezongen