• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 21 april 2024
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra te Spijk
  De dienst is online te volgen

 • Orde van diensten

  Voorganger: ds. G.A. Segger, Winsum
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Jan Papeleur
  Koffieteam: Jan de Weerdt
  Liturgische kleur: wit
  ORDE VAN DIENST voor zondag 14 april 2024 in de Stefanuskerk, Holwierde met Viering H.A. aanvang 09.30 uur 2ezondag na Pasen

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen van deze dienst gaan met hartelijke groet van de gemeente naar de heer en mevrouw F Bakker-Feitsma, Holwierderweg 9 te Bierum
  • Volgende week zondag 21 april is er dienst in de Irenekerk met als voorganger mw. ds. W.T. Spoelstra- Postmus uit Spijk

  Intochtslied: NLB 33: 1 “Kom nu met zang en roer de snaren”

  Votum en groet:

  Lied NLB 33: 8 “Wij wachten stil op Gods ontferming”

  Smeekgebed

  Glorialied NLB 302: 1 en 2 “God in den hoog’ alleen zij eer”

  Gebed

  1e lezing: Micha 4: 1-9

  Lied: NLB 1013 “Als alle mensen vogels dromen”

  2e lezing: 1 Johannes 1: 1-7 en 2: 1-2

  lied  NLB 370 “Vader die woont in hemels licht”

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Lied: NLB 858 “Vernieuw in ons, o God”

  Gebeden

  Rondgaande Collecten:

  1e: Avondsmaalscollecte – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. Bierum-Holw-Krew.

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

  Viering van de tafel van de Heer

  Slotlied: NLB 103C: 1, 3en 5 “Loof de Koning heel mijn wezen.”

  Zegen met gezongen amen

  Uitgangscollecte:

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 tnv Diac Prot Gem. Bierum-Holw-Krewerd