• Agenda:

  Volgende kerkdienst:

  Datum: 23 juni 2024
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Mw. Ds. G.M. van den Berg-de Haan uit Appingedam
  Dienst is via  deze link online mee te kijken

 • Orde van diensten

  Voorganger: mw. ds. G.M. van den Berg-de Haan, Appingedam
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma
  Organist: Ties Oldenhuis
  Koster: Koos Merema
  Lector: Tineke Postema
  Beamteam: Nienke Boerma
  Koffieteam: Hiepko Boerma
  Liturgische kleur: groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 23 juni 2024 in de Irenekerk te Bierum,  aanvang 09.30 uur

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen van deze dienst gaan met hartelijke groet van de gemeente naar: mevr. I. Bierma, Ufkenshuis Zonnehuis, Reint Dijkemastraat 1/139, 9628 CW Siddeburen
  • Volgende week zondag 30 juni is er dienst in de Irenekerk te Bierum , voorganger is ds. R. P. Oosterdijk, Zuidbroek, aanvang 09.30 uur

  Intochtspsalm: Ps. 33 : 2 en 8 Zing al wie leeft van Gods genade

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Over deze dienst

  Gebed om ontferming

  Zingen: Ps. 146 : 1 en 4 Zing, mijn ziel, voor God uw Here

  Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

  Zingen: Lied 836 : 1, 2 en 4 O Heer die onze Vader zijt

  Schriftlezing: 2 Johannes – door een lector

  Zingen: Ps. 119 : 1 en 60 Welzalig wie de rechte wegen gaan

  Preek

  Orgelspel

  Zingen: Lied 968 : 1 t/m 4 De ware kerk des Heren

  Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

  Zingen: Lied 968 : 5 Met God zijn wij verbonden

  Danken en bidden

  Stil gebed

  Onze Vader

  Collecten (rondgang) – 1e: KIA Libanon 2e: Kerk

  Zingen: Lied 425 Vervuld van uw zegen

  Zegen

  Zingen: Amen, amen, amen.

  Rondgaande Collecten:

  1e: KIA Libanon- IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457 ovv KIA Werelddiac. Vluchtelingendag

  2e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv kerk P.G.  Bierum-Holwierde-Krewerd

   Toelichting KIA Libanon:

  Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

   Uitgangscollecte:

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 tnv Diaconie P.G. Bierum-Holw-Krewerd