• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 19 mei 2024
  Tijdstip: 10.00 uur
  Kerk: Vredekerk te Loppersum
  Voorganger: Ds. A. van den Bor
  Dienst is via deze link online mee te kijken

 • Samenwerking andere gemeenten

  In de regio worden op initiatief van onze gemeente en in samenwerking met de PG Spijk- Losdorp en de PG Delfzijl zes keer per jaar op de late zondagmiddag vespervieringen georganiseerd. De werkgroep bestaat voor een belangrijk deel uit leden van onze gemeente. De stijl van de vespervieringen is variabel. Taizévieringen, Iona-vieringen, vespers in hoog-liturgische stijl behoren tot de mogelijkheden. Muzikaal worden de vespers doorgaans ondersteund door kleine muziekensembles uit de regio of door zangers uit de werkgroep. De vespers worden door gemiddeld 40 tot 60 mensen bezocht en voorzien duidelijk in een behoefte.

  Samenwerking-andere-gemeenten

  Clusternieuws:

  UITNODIGINGEN VOOR ACTIVITEITEN VANUIT ONS CLUSTER:

  Pinksteren 2020 vieren we toch samen!!

  Samen Pinksteren vieren in één Pinsterdienst, dat doen we als Protestante kerken van  Bierum- Holwierde – Krewerd,  Loppersum – Maarland, Spijk-Losdorp en ‘tZandt- Godlinze.

  De kerkdienst op Pinksterochtend is  dit jaar anders dan voorgaande jaren.
  Geen dienst, als vanzelfsprekend samen in de Vredekerk! Fysiek bij elkaar zijn. We hebben ons nog steeds te houden aan de richtlijnen die ons zijn opgelegd.

  De dienst komt nu van uit de kerk van Spijk waar een ieder via beeld en geluid de dienst kan meemaken via www.kerkomroep.nl

  In deze tijd van crisis hebben we elkaar meer nodig dan ooit te voren.

  Vorig jaar schreef dominee Tjalling Huisman  in het kerkblad kijkend naar  Pinksteren, nog over alledaagse zaken, als je zelf rust gunnen,  de ander ruimte geven, leren luisteren en open staan voor anderen en aandacht voor anderen, de ander helpen en grenzen stellen. Juist nu is het moeilijk evenwicht te vinden in deze voor velen moeilijke tijd.  Het corona virus heeft er toe geleidt dat juist deze woorden, nog een diepere betekenis hebben gekregen in 2020 dan dat we ooit hadden kunnen denken.

  We gaan er vanuit dat dit jaar de Pinksterdienst, met beeld en geluid eenmalig zal zijn zodat we elkaar volgend jaar weer mogen begroeten in de Vredekerk.

  Het thema van deze dienst is: “levensadem”

  Voorgangers zijn: dominee Tj. Huisman en Mw.J. Elzinga

  Organist is: dhr. J. Cijsouw

  Verdere muzikale ondersteuning is nog een vraagteken.

  De viering uit de Andreaskerk kunt u vanuit uw huis mee luisteren om 10.00 uur. https://wwwkerkomroep.nl of de viering achteraf na luisteren.

  U kunt de dienst ook live zien, via dit you tube kanaal https://www.youtube.com/user/pknspijklosdorp

  Indien u beschikt over een Google Chromecast kunt u de dienst van uit de Google Chrome browser op uw computer of laptop, ook streamen naar uw T.V.

  Het zelfde kan ook vanuit de you tube op een mobiele telefoon.

  We nodigen  iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.