• Agenda:

  Datum: 22 mei 2022
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal geregeld een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden. Op 5 april 2022 wordt er een gezellige filmavond georganiseerd in de Heekt te Holwierde.

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  Samen eten
  Dit seizoen is er geen “Samen eten”. We zouden het heel erg vinden wanneer deze corona ziekte bij een van ons zou uitbreken. Wij zijn allen kwetsbaar nietwaar?

  Meivakantie ds. Knol

  Ds. Knol is afwezig van 28 april tot en met 8 mei. In noodgevallen kunt u contact opnemen met de kerkenraad. Ds. Schimmel van Spijk-Losdorp zal in die periode waarnemen.

  OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

  Voor ons nieuwe jaarproject willen we tijdens de jaarmarkt van Bierum op 27 augustus weer tulpenbollen en boeken gaan verkopen. Wilt u ook 2 uurtjes in de kraam staan voor het goede doel?
  Renny, Tineke en Nienke

   Dit jaar kunnen we weer samen het Feest van Pinksteren vieren !!!

  ‘Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’

  Na een periode waarin we alleen maar ‘samen‘ aan de buis gekluisterd konden zitten, mogen we nu weer samenkomen om te vieren en elkaar te ontmoeten. De voorbereidingen vanuit het cluster waarin de kerkelijke gemeenten ’t Zandt/ Godlinze, Bierum/Holwierde/Krewerd, Spijk/Losdorp, wijk Maarland en wijk Vredekerk samenwerken,  zijn alweer vol enthousiasme opgestart.

  Pinksteren: samen bidden en danken om de gave van de Heilige Geest. We hopen op een dienst waarin we blij mogen zijn elkaar te ontmoeten en elkaar weer kunnen bemoedigen.

  Ds. Jake Schimmel zal voorgaan met medewerking van de voorbereidingsgroep en het clustercombo. Voor de basisschoolkinderen is er een eigen dienst en voor de allerjongsten kinderoppas. En natuurlijk na de dienst koffie met huisgemaakt lekkers!

  Dus iedereen, jong en oud, kerkelijk of niet; Voel je welkom op zondag 5 juni om 10.00 u. in de Vredekerk te Loppersum, Burg. v.d. Munnikstraat 16

  Steun Stichting Open Hof
  De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

  Koop een boek voor € 1,00 (of meer)”
  waar?         Oprit Luingahof
  wanneer?   Alle dagen
  Het gaat goed met de boekenverkoop!Heeft u boeken/tijdschriften die u hiervoor beschikbaar wil stellen dan kunt u deze brengen bij Nienke en Renny of bij de kerk

  BLOG

  Hoe is ‘t?

  Hoe gaat het?
  Goed.
  En met jou?
  Ook goed.
  Mooi.

  Einde gesprek. Alles, aan beide kanten, helemaal goed. Beter kan niet. lees verder