• Agenda:

  Op zondag 5 april is er om 10.00 uur een  gebedsviering in de Andreaskerk te Spijk. Deze dienst is vanuit huis te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl en dan te zoeken naar Spijk (Groningen).
  De dienst is ook te bekijken via YouTube

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal 1x in de zes weken een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden.
  De activiteiten van passage gaan de komende weken niet door! 

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  De zijn geen nieuwe data voor Samen Eten in verband met het corona-virus. Na de zomer zal dit weer worden opgepakt. Als er meer bekend is, kunt u de informatie vinden via deze link

  Coranacrisis

  Beste gemeenteleden,

  Zoals u weet is er momenteel sprake van een Coronacrisis.
  De landelijke Protestantse Kerk in Nederland en de classis Groningen-Drenthe hebben het advies doen uitgaan om de kerkdeuren tot nader orde te sluiten.

  Wilt u op de hoogte blijven, stuurt u dan a.u.b. uw e-mailadres naar info@pknbhk.nl. Dat werkt voor ons allemaal het meest eenvoudig! 

  De Kerkenraad

  Gebedsviering PKN Spijk-Losdorp

  Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’
  De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube! Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: (www.youtube.com/pknspijklosdorp).

  Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

  In de stille week zet ds. Gerard Knol voor zijn gemeente drie korte vieringen online, voor witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. Deze zijn als het goed is volgende week te bekijken op YouTube, als je zoekt naar ‘Contact BiHoK’.

  Liturgie    Voorganger: ds. G. Knol, Bierum voor zondag 5 april 2020

  Psalmzondag 
  Voor PG Spijk-Losdorp, GK ’t Zandt-Godlinze en PG Bierum-Holwierde-Krewerd

  Mededelingen

  Orgelspel

  Onze hulp en groet

  Lied 216: 1,2 en 3

  Gebed

  Lezingen: Exodus, vertelling over Mozes

  en evangelielezing: Lucas 19,29-44

  Lied 285: 1 en 2

  Verkondiging

  Orgelspel

  Namen noemen en lichtjes aansteken

  Gebeden

  Afgesloten met Lied 1006

  Doel collecten

  Slotlied: Lied 416: 1,2,3 en 4

  Zegen

  Collecte: Betreft geld voor inloophuizen: Netwerk Dak vraagt u om een gift voor de meest kwetsbare mensen van Nederland. Inloophuizen zijn voor veel eenzame mensen en de dak- en thuislozen hun enige steun.
  Uw gift is welkom op IBAN NL 51 INGB 0008 055631 t.n.v. Netwerk Dak te Utrecht, o.v.v. Noodfonds.

  Bijbelstudieboekje stille week

  Vaak zijn er in de laatste drie dagen van de stille week kerkdiensten. Dit jaar doen we dat door de omstandigheden niet.
  Maar we willen u/jou wel dit Bijbelstudieboekje aanreiken. Om voor jezelf, met je partner, of met je gezin, iets in handen te hebben waarop je samen met elkaar op weg kunt naar Pasen. En waarop wij samen, als gemeente, op weg kunnen gaan naar Pasen. En ook de andere inwoners van Spijk en Losdorp krijgen dit Bijbelstudieboekje.

  BLOG

  Antidotum 9

  Dag allemaal,

  Gelukkig – ik voel me nog steeds goed.
  En jullie?
  Ik weet wel dat dit nog niet hoeft te betekenen dat ik geen drager ben en niet geïnfecteerd ben.
  Gek hè?   lees verder