• Agenda:

  Datum: 29 november 2020
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol
   
  De dienst is te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal geregeld een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden.
  De activiteiten van passage gaan de komende weken niet door! 

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  Samen eten
  Dit seizoen is er geen “Samen eten”. We zouden het heel erg vinden wanneer deze corona ziekte bij een van ons zou uitbreken. Wij zijn allen kwetsbaar nietwaar?

  Zingers gezocht.

  Om het Corona virus terug te dringen, heeft de PKN opgeroepen voorlopig gemeentezang tijdens de dienst achterwege te laten.  De kerkenraad volgt deze oproep, ook al vinden wij dat het zingen een essentieel onderdeel is van de eredienst.  Ons werd de vraag voorgelegd, waarom wij geen gebruik maken van een groepje zangers tijdens de dienst. De kerkenraad heeft hier over nagedacht en heeft besloten dit idee een kans te geven. Daarom doen wij een oproep aan mensen die kunnen en willen zingen tijdens de dienst, zich hiervoor aan te melden.

  U kunt zich opgeven bij onze predikant op 0596-769049 06-20654594
  De kerkenraad

  BLOG

  God en corona

  Noach keek naar de aarde met de ogen van een raaf en van een duif, alvorens hij de ark verliet.

  Wij kiezen er in de wereld voor om de strenge regels m.b.t. corona gaandeweg te versoepelen.

  Is het meteen ok? Zoals in het geval van de raaf? Of komt het weer terug? Zoals in het geval van de duif. Tot drie keer toe.

  lees verder