• Agenda:

  Zondagse Eredienst
  Datum: 03 juli 2022
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Stefanuskerk te Holwierde
  Voorganger: Ds. G. Segger
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal geregeld een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden. Op 5 april 2022 wordt er een gezellige filmavond georganiseerd in de Heekt te Holwierde.

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  Samen eten
  Dit seizoen is er geen “Samen eten”. We zouden het heel erg vinden wanneer deze corona ziekte bij een van ons zou uitbreken. Wij zijn allen kwetsbaar nietwaar?

  Meivakantie ds. Knol

  Ds. Knol is afwezig van 28 april tot en met 8 mei. In noodgevallen kunt u contact opnemen met de kerkenraad. Ds. Schimmel van Spijk-Losdorp zal in die periode waarnemen.

  OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

  Voor ons nieuwe jaarproject willen we tijdens de jaarmarkt van Bierum op 27 augustus weer tulpenbollen en boeken gaan verkopen. Wilt u ook 2 uurtjes in de kraam staan voor het goede doel?
  Renny, Tineke en Nienke

  Gemeentezondag 26 juni 2022
   
  Op zondag 26 juni houden we een gemeentezondag. We willen er een feestelijke dienst van maken. Muzikale medewerking wordt verleend door een aantal gemeenteleden. Het jaarproject voor St. Open Hof wordt deze zondag afgerond.
   
  Na de dienst gaan we naar Hiepko en Nienke in de tuin van de Luingahof. We krijgen eerst koffie met wat lekkers en daarna is er een ‘lopend buffet’. Iedereen is van harte welkom! Het is wel praktisch om van tevoren even te weten met hoeveel mensen we aanwezig zijn, daarom graag opgave vóór 17 juni bij Renny Ottens tel. 06-10720304 e-mail rennyo@hotmail.com of bij Nienke Wolters tel. 591859
  e-mail: nienkewolters50@gmail.com.
   
  Wie wil helpen om het buffet voor te bereiden? We zoeken mensen die soep willen koken, broodjes willen smeren, salades willen maken. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Renny of Nienke.

  Steun Stichting Open Hof
  De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

  Koop een boek voor € 1,00 (of meer)”
  waar?         Oprit Luingahof
  wanneer?   Alle dagen
  Het gaat goed met de boekenverkoop!Heeft u boeken/tijdschriften die u hiervoor beschikbaar wil stellen dan kunt u deze brengen bij Nienke en Renny of bij de kerk

  BLOG

  Hoe is ’t? (Deel 2)

  Durven wij in het gesprek met elkaar de diepte in te gaan?

  Die vraag raakt aan twee zaken die beide op hun eigen manier met onze ziel te maken hebben.

  Durven we te laten zien aan elkaar wie we zijn (en wie we voor elkaar zijn)?

  Durven we te laten zien wat wij geloven (en hoe wij dat delen)?

  Kijk, hier moeten we even voor gaan zitten.

  En niet toegeven aan de neiging om heel hard weg te lopen (waarschijnlijk). Poeh! lees verder