• Agenda:

  Op zondag 31 mei is er om 10.00 uur een  gebedsviering in Elim te Spijk. Deze dienst is vanuit huis te beluisteren via kerkomroep.nl en dan te zoeken naar Spijk (Groningen). De dienst is ook te bekijken via YouTube

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal 1x in de zes weken een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden.
  De activiteiten van passage gaan de komende weken niet door! 

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  De zijn geen nieuwe data voor Samen Eten in verband met het corona-virus. Na de zomer zal dit weer worden opgepakt. Als er meer bekend is, kunt u de informatie vinden via deze link

  Coranacrisis

  Beste gemeenteleden,

  Zoals u weet is er momenteel sprake van een Coronacrisis.
  De landelijke Protestantse Kerk in Nederland en de classis Groningen-Drenthe hebben het advies doen uitgaan om de kerkdeuren tot nader orde te sluiten.

  Wilt u op de hoogte blijven, stuurt u dan a.u.b. uw e-mailadres naar info@pknbhk.nl. Dat werkt voor ons allemaal het meest eenvoudig! 

  De Kerkenraad

  Pinksteren 2020 vieren we toch samen!!

  Samen Pinksteren vieren in één Pinsterdienst, dat doen we als Protestante kerken van  Bierum- Holwierde – Krewerd,  Loppersum – Maarland, Spijk-Losdorp en ‘tZandt- Godlinze.

  De kerkdienst op Pinksterochtend is dit jaar anders dan voorgaande jaren. Geen dienst, als vanzelfsprekend samen in de Vredekerk! Fysiek bij elkaar zijn. We hebben ons nog steeds te houden aan de richtlijnen die ons zijn opgelegd. De dienst komt nu van uit de kerk van Spijk waar een ieder via beeld en geluid de dienst kan meemaken via www.kerkomroep.nl  In deze tijd van crisis hebben we elkaar meer nodig dan ooit te voren.

  Het thema van deze dienst is: “levensadem”

  Voorgangers zijn: dominee Tj. Huisman en Mw.J. Elzinga

  Organist is: dhr. J. Cijsouw

  De viering uit de Andreaskerk kunt u vanuit uw huis mee luisteren om 10.00 uur. https://wwwkerkomroep.nl of de viering achteraf na luisteren.

  U kunt de dienst ook live zien, via dit you tube kanaal https://www.youtube.com/user/pknspijklosdorp

  We nodigen  iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

  Gebedsviering PKN Spijk-Losdorp

  Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’. De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube! Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: (www.youtube.com/pknspijklosdorp)
  Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

  BLOG

  God en corona

  Noach keek naar de aarde met de ogen van een raaf en van een duif, alvorens hij de ark verliet.

  Wij kiezen er in de wereld voor om de strenge regels m.b.t. corona gaandeweg te versoepelen.

  Is het meteen ok? Zoals in het geval van de raaf? Of komt het weer terug? Zoals in het geval van de duif. Tot drie keer toe.

  lees verder