• Agenda:

  Dienst op zondag 21 juli 2019:
  Andreaskerk, Spijk
  Aanvang 09.30 uur
  Voorganger: Ds. I. de Boer uit Groningen
  Gezamenlijke dienst met Spijk/Losdorp

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal 1x in de zes weken een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden.

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  Nieuws over het jaarproject van de diaconie, St. Vrolijkheid,  vindt u hier. 

  Woensdagmiddaggebed

  De komende maanden is er (ongeveer) eens per maand op woensdagmiddag om 13.00 uur een gebedsviering in de Andreaskerk in Spijk. Het is geen kerkdienst, maar een eenvoudige en korte viering van ongeveer een half uur, bedoeld om midden in de week even stil te staan. We komen met een klein groepje bij elkaar, zingen een paar liederen, lezen uit de Bijbel, worden een moment stil en bidden met elkaar voor wat er op dat moment speelt.
  De komende maanden is dit op woensdag 19 juni en 17 juli.
  De deur staat open. Iedereen is van harte welkom!
  Ds. Jake Schimmel

  Zondag 7 juli , 19.30 uur Centrum Kabzeël (Dijkstraat 77 te Appingedam)

  De volgende U4C avond, de laatste voor de zomerstop, staat gepland op zondagavond 7 juli om 19.30 uur.
  Geert Bijma komt deze avond spreken en hij gaat het hebben over het thema ‘Heiligheid is geen optie’.
  Uiteraard zal er veel ruimte zijn voor aanbidding tot en voor God door middel van muziek en gebed. Vergeet niet voor de dienst een gebedskaartje in te vullen! U4C Worship zal de aanbidding leiden. Het gebedsteam zal voor je klaarstaan om voor en met je te bidden en/of danken.

  VELE HANDEN….
  Tijdens de dienst komen wij momenteel, letterlijk, handen te kort. Met name het innen en tellen van de collecten komen in het gedrang. Het zou erg fijn zijn wanneer u/jij als gemeentelid een handje mee wilt helpen!
  Hoe?
  Door bij de deur te staan en de uitgangscollecte te innen en door na de dienst even samen de inhoud van de collectezakken te tellen (alleen de hoeveelheid munten en bonnen, geen ingewikkelde rekensommen)
  en in de daarvoor gereedliggende enveloppen te doen. Het is echt niet de bedoeling dat er (weer) een rooster gemaakt wordt, maar wanneer je toch naar de kerk gaat en je hebt de tijd…
  Geef het even door aan de lector (degene die ook de deurschriften uitdeelt) als je de kerk binnenkomt, dan komt het allemaal goed!
  Alvast dank!

  BLOG

  Ineens schiet mij ds. Gremdaat te binnen. Eppe Gremdaat wel te verstaan, alias cabaretier Paul Haenen. “Geslachtsverkeer, kent u die uitdrukking? …” Met dat soort opmerkingen begon hij altijd. De inhoud van zijn praatjes was altijd van een buitengewoon hoog leutergehalte.. lees verder