• Agenda:

  Zondag 17 februari 2019,
  9.30 uur  Irenekerk
  Voorganger: Ds. W.K. Spoelstra-Postmus uit Spijk
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee/fris

   

   

   

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal 1x in de zes weken een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  De data voor Samen Eten zijn ook bekend gemaakt. De eerstvolgende Samen Eten is op vrijdag 18 januari 2019. Meer informatie kun je hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden.

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  Nieuws over het jaarproject van de diaconie, St. Vrolijkheid,  vindt u hier. 

  Het winterprogramma van 2018-2019 is gereed. Zie hiervoor het boekje (Winterprogrammaboekje 2018-2019)

  Vespervieringen 2018-2019
  Er zijn voor dit winterseizoen vier vespervieringen gepland.
  De data zijn: 11 november (Irenekerk te Bierum), 13 januari (Dorpskerk te Uitwierde) en 10 maart (Andreaskerk te Spijk). De vaste aanvangstijd is: 17.00 uur. Het hart van de vesperviering is het voorleggen in stilte van de dag aan God, de inkeer tot jezelf zoeken en God te loven en te danken voor de dag die is geweest. Daarna ga je de avond en de nacht in. De vespers helpt ons dus om een soort omslagmoment te beleven en tot rust te komen. Van de voorbereidings- en uitvoeringscommissie maken deel uit: Tjerk de Vries (namens Delfzijl) en Lina van Zanten, Tineke en Frits Postema en Gerard Knol (namens Bierum-Holwierde-Krewerd) en John Veldman (namens Spijk-Losdorp). U bent van harte welkom. Na de dienst is er altijd gelegenheid om mensen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De werkgroep stelt reacties erg op prijs.

  Verloting Gemeente Avond 13 maart 2019

  Op woensdagavond 13 maart is er een gemeenteavond gepland samen met Spijk-Losdorp.
  De diaconie wil graag deze avond gebruiken om een verloting te houden voor het jaarproject Stichting De Vrolijkheid.
  Wij zouden het dan ook heel erg op prijs stellen als u op de zondagen ervoor (3 en 10 maart) leuke presentjes wilt meenemen zodat wij hier weer leuke prijzen van kunnen maken. U kunt dan denken aan een flesje wijn, lekkernijen, kaarsjes, geurtjes, verzorgingsproducten etc. Bent u niet in de gelegenheid op die zondagen dan kunt u het ook afgeven bij de Luingahof in Bierum.
  Alvast heel erg bedankt.
  De Diaconie

  Woensdagmiddaggebed

  De komende maanden is er (ongeveer) eens per maand op woensdagmiddag om 13.00 uur een gebedsviering in de Andreaskerk in Spijk. Het is geen kerkdienst, maar een eenvoudige en korte viering van ongeveer een half uur, bedoeld om midden in de week even stil te staan. We komen met een klein groepje bij elkaar, zingen een paar liederen, lezen uit de Bijbel, worden een moment stil en bidden met elkaar voor wat er op dat moment speelt.
  De komende maanden is dit op woensdag 23 januari, 20 februari, 20 maart, 8 mei, 19 juni en 17 juli.
  De deur staat open. Iedereen is van harte welkom!
  Ds. Jake Schimmel

  Clusterprogramma’s

  Vanuit het Cluster worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals

  • Filmavond in Loppersum;
  • Jongeren reis naar Taizé;
  • Optreden Erwin de Vries;
  • Soulfulness, veertigdagenavonden.

  Ben je geïnteresseerd, dan vind je  meer informatie via deze link.

   

  Foto van het Mannenensemble NicHe uit Tolbert o.l.v. Moniek Timmeruit Leek tijdens de dienst van 20 januari 2019.

  BLOG

  Nashville

  Ik geloof in Jezus en dus stop ik alle homo’s en de rest in de kast!
  De enige goeie seksualiteit is heteroseksualiteit!
  De enige goeie plek om aan seks te doen is binnen het huwelijk!
  Zo – dat schept duidelijkheid!

  U hebt de laatste dagen ook wel gehoord van de Nashville-verklaring, denk ik. lees verder