• Agenda:

  Dienst op zondag 24 november 2019:
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Laatste zondag kerkelijk jaar

  Na de dienst is er koffie/thee/fris

   

   

   

   

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal 1x in de zes weken een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden.

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  De nieuwe data voor Samen Eten zijn bekend. De eerstvolgende is op 18 oktober 2019. De andere data kunt u vinden via deze link.

  Allerzielen 2019

  Gedenken op de begraafplaats van Bierum

  Zondag 3 november, van 18.00 tot 20.00 uur

  Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het verlies van een dierbare. Dood en leven zijn onafscheidelijk. Het brengt voor jong en oud rouw met zich mee. Het is belangrijk daarbij stil te staan. Je merkt dat je de geliefde persoon kwijt bent, maar nog steeds in je mee draagt. Er is verdriet en gemis. Er is ook dankbaarheid over het leven dat je met elkaar hebt gedeeld. Soms zijn er ook gevoelige zaken die tijdens het leven niet zijn uitgepraat en opgelost.

  Wij nodigen u uit om op zondag 3 november tussen 18.00 en 20.00 uur naar de begraafplaats van Bierum te komen. Wij bieden u de gelegenheid om uw dierbare(n) te gedenken op een manier die bij u past. Iedereen die dit wil doen, is van harte welkom, ongeacht waar uw dierbare begraven ligt of waar hij/zij is gecremeerd, haar/zijn as is bijgezet of uitgestrooid.

  Er gebeurt die avond van alles. De begraafplaats is verlicht met honderden lichtjes, fakkels, olielampen en vuurkorven. Er is ruimte om gewoon in stilte rond te lopen of ergens te gaan zitten, wat te drinken of, als je dat zou willen, gewoon je verhaal kwijt te kunnen. Er zijn gedichten, er wordt muziek gemaakt, namen kunnen worden gezongen. Er is alle ruimte om mensen te ontmoeten die hetzelfde hebben ondergaan.

  Net als andere jaren besteden wij ook aandacht aan hen die een te vroeggeboren kindje of anderszins hun kind te vroeg hebben verloren. Dat doen wij bij het speciaal daarvoor ontworpen gedachtenis-beeldje.

  Gedenken is belangrijk. Het is meer dan alleen herinneren. Bij herinneren breng je jezelf opnieuw iets te binnen. Gedenken vormt een veel actiever en dieper proces waarbij iets of iemand in je voortleeft. Je betrekt de persoon of de zaak bij jouw leven van NU. Niet in de laatste plaats voor de verwerking van verleden, gemis en verdriet van nu is gedenken erg belangrijk. Voortleven en loslaten gaan bij gedenken hand in hand.

  U bent van harte welkom!

  Werkgroep Allerzielen Bierum

  Woensdag 6 november 2019 om 19.30 uur Inzameling goederen voor de voedselbank in de Irenekerk

  Ieder jaar op dankdag, wordt ’s avonds voor de dienst een inzameling gehouden van voedsel en verzorgingsproducten ten bate van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl. En ieder jaar zijn wij weer trots op de hoeveelheid goederen die na de dienst in de auto van de voedselbank geladen kunnen worden.

  Wekelijks komen zo’n 200 cliënten een voedselpakket halen. Hiervan zijn de helft gezinnen met kinderen. In totaal gaat het ongeveer om 400 personen. De Voedselbank probeert een zo gezond- en gevarieerd mogelijk pakket samen te stellen. Daar zijn veel levensmiddelen voor nodig.

  Van ieder product het liefst voldoende om alle pakketten zo gelijk mogelijk te kunnen vullen. Het zou mooi zijn wanneer wij ook dit jaar weer een handje kunnen helpen d.m.v.  spullen zoals : groenten en fruit, conserven, lichaamsverzorgings-producten, wc papier, enz.

  Helpt jij mee om deze actie weer tot een succes te maken?

  Bent jij niet in de gelegenheid om spullen naar de Irenekerk te brengen? Bel even met één van de diakenen en het wordt geregeld!)

  Alvast onze dank.
  De Diaconie

  VELE HANDEN….
  Tijdens de dienst komen wij momenteel, letterlijk, handen te kort. Met name het innen en tellen van de collecten komen in het gedrang. Het zou erg fijn zijn wanneer u/jij als gemeentelid een handje mee wilt helpen!
  Hoe?
  Door bij de deur te staan en de uitgangscollecte te innen en door na de dienst even samen de inhoud van de collectezakken te tellen (alleen de hoeveelheid munten en bonnen, geen ingewikkelde rekensommen)
  en in de daarvoor gereedliggende enveloppen te doen. Het is echt niet de bedoeling dat er (weer) een rooster gemaakt wordt, maar wanneer je toch naar de kerk gaat en je hebt de tijd…
  Geef het even door aan de lector (degene die ook de deurschriften uitdeelt) als je de kerk binnenkomt, dan komt het allemaal goed!
  Alvast dank!

  BLOG

  Ineens schiet mij ds. Gremdaat te binnen. Eppe Gremdaat wel te verstaan, alias cabaretier Paul Haenen. “Geslachtsverkeer, kent u die uitdrukking? …” Met dat soort opmerkingen begon hij altijd. De inhoud van zijn praatjes was altijd van een buitengewoon hoog leutergehalte.. lees verder