• Agenda:

  Zondag 1 maart 2020
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Na de dienst is er koffie/thee/fris

   

   

   

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal 1x in de zes weken een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden.

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  De nieuwe data voor Samen Eten zijn bekend. De eerstvolgende is op 24 januari 2020. De andere data kunt u vinden via deze link.

  Groepje Holwierde

  Vorig winterseizoen – en daarvoor – kwamen wij zo nu en dan bij elkaar. Daar kwam de klad in toen één van ons ongelukkig ten val kwam en de samenkomst hals over kop moest worden afgezegd. Het was niet de bedoeling om de groep zo lang ‘te slapen te leggen’, maar ja, soms gaan de zaken zo, omdat andere zaken zich op de voorgrond dringen.

  Maar nu komen wij weer samen op woensdagmiddag 22 januari om 15.00 uur. We komen bij elkaar bij mevr. T.Slagter,  Nansumerweg 10. We pikken de draad gewoon weer op. Wie weet zijn er nog meer mensen die interesse hebben bij een gezellige, laagdrempelige bijeenkomst die soms ook de diepere lagen van het menselijk bestaan ineens raakt. Het is maar net hoe het gaat, maar de sfeer is altijd ok. Hebt u interesse in zo’n bijeenkomst, dan horen wij dit graag (gerardknol01@gmail.com of 0596 769049).

  Ds. Knol

  Feestelijke ingebruikname Sebastiaankerk, 20 januari om 15 uur

  Hiermee nodigen wij u uit voor de feestelijke ingebruikname van de Sebastiaankerk in Bierum op maandag 20 januari om 15.00 uur. Deze kerk wordt weer in gebruik genomen, na een periode van restauratie en herstel mijnbouwschade. De gewelfschilderingen uit diverse periodes zijn blootgelegd en gerestaureerd. Er zijn 13e-eeuwse baksteen- en rankmotieven en geometrische vormen en 13e t/m 15e-eeuwse figuratieve schilderingen te zien.

  Datum: maandag 20 januari 2020
  Locatie: Sebastiaankerk Bierum
  Aanvang: 15.00 uur (inloop v.a. 14.30 uur) – einde 17.00 uur

  Graag voor 17 januari aanmelden via info@groningerkerken.nl (laat u dan ook weten met hoeveel personen u komt?)

  Meer informatie hierover kunt u vinden onder “Nieuws”.

  VELE HANDEN….
  Tijdens de dienst komen wij momenteel, letterlijk, handen te kort. Met name het innen en tellen van de collecten komen in het gedrang. Het zou erg fijn zijn wanneer u/jij als gemeentelid een handje mee wilt helpen!
  Hoe?
  Door bij de deur te staan en de uitgangscollecte te innen en door na de dienst even samen de inhoud van de collectezakken te tellen (alleen de hoeveelheid munten en bonnen, geen ingewikkelde rekensommen)
  en in de daarvoor gereedliggende enveloppen te doen. Het is echt niet de bedoeling dat er (weer) een rooster gemaakt wordt, maar wanneer je toch naar de kerk gaat en je hebt de tijd…
  Geef het even door aan de lector (degene die ook de deurschriften uitdeelt) als je de kerk binnenkomt, dan komt het allemaal goed!
  Alvast dank!

  BLOG

  Ineens schiet mij ds. Gremdaat te binnen. Eppe Gremdaat wel te verstaan, alias cabaretier Paul Haenen. “Geslachtsverkeer, kent u die uitdrukking? …” Met dat soort opmerkingen begon hij altijd. De inhoud van zijn praatjes was altijd van een buitengewoon hoog leutergehalte.. lees verder