• Agenda:

  Datum: 12 september 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Stefanuskerk te Holwierde
  Online de dienst volgen:
  Via deze link gaat u naar de online kerkdienst

   

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal geregeld een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden.
  De activiteiten van passage gaan de komende weken niet door! 

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  Samen eten
  Dit seizoen is er geen “Samen eten”. We zouden het heel erg vinden wanneer deze corona ziekte bij een van ons zou uitbreken. Wij zijn allen kwetsbaar nietwaar?

  “Laten we wat meer naar elkaar omkijken”

  Wil jij je extra inzetten voor de mensen om je heen
  en de mensen verder weg?  Kom dan onze DIACONIE versterken!!
  Lees meer 

  Spreukenroute

  Vanuit de kerkenraad wordt er in de maanden augustus, september en oktober een ‘Spreukenroute’ uitgezet in onze dorpen Bierum-Holwierde-Krewerd.

  We vinden het belangrijk dat we ons als kerk laten zien in onze dorpen. Een spreuk is kort en bondig met een mooie, duidelijke boodschap. We hebben gekozen voor de zomermaanden, bij uitstek mooie maanden om te wandelen en te fietsen. We hebben zoveel mogelijk gekozen voor een doorgaande route door de dorpen. In alle drie de dorpen kunt u bordjes vinden met daarop een mooie spreuk. Deze bordjes kunt u vinden bij de plaatselijke kerkgebouwen en in de tuinen van onze gemeenteleden, geplaatst tegen een boom, een bloempot, een grote steen, naast de oprit etc.

   Route

  Krewerd:

  Kerkpad: 8 – bij de ingang van de Mariakerk

   Holwierde:

  Krewerderweg: 1, 7 en 17 & Stenenpad: 2
  Kerkpad:1 – bij de ingang van de Stefanuskerk & Hoofdweg: 8 en 82
  Bansumerweg: 46 & Nansumerweg: 17 en 44A
  Dijkweg: 1 en 5 & De Schelp: 33 & Uiteinderweg: 16A

  Bierum:

  Hereweg: 2, 14, 18, 23 – bij de Irenekerk, 33, 40, 50, 67 en 95
  Bredeweg: 2A en 9 & Spijksterweg: 8 & Luingaweg: 12
  Kerkstraat: 1 – bij de Sebastiaankerk & Krommeweg: 4

  STEUN ST. DE OPEN HOF

  Koop een boek voor € 1,00    (of meer)

  waar?         Oprit Luingahof
  wanneer?   Alle dagen
  Het gaat goed met de boekenverkoop!Heeft u boeken/tijdschriften die u hiervoor beschikbaar wil stellen dan kunt u deze brengen bij Nienke en Renny of bij de kerk

  BLOG

  Leer ons zo onze dagen tellen …
  Het is al vaker gezegd: vergrijzing klinkt als een soort ziekte. Een ongeneeslijke die af-grijzen oproept.
  Oud zijn is niet iets waar ‘men’ naar uitkijkt, tegelijkertijd iets dat állen te wachten staat als een onontkoombaar lot. lees verder