• Agenda:

  Zondag 16 december 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: ds. G. Knol
  Vooraf koffiedrinken + Viering Heilig Avondmaal

   

   

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant zal 1x in de zes weken een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  De data voor Samen Eten zijn ook bekend gemaakt. De eerstvolgende Samen Eten is op vrijdag 30 november 2018. Meer informatie kun je hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kun je hier vinden.

  De financiële gegevens van de kerk kunt je vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  Nieuws over het jaarproject van de diaconie, St. Vrolijkheid,  vindt u hier. 

  Het winterprogramma van 2018-2019 is gereed. Zie hiervoor het boekje (Winterprogrammaboekje 2018-2019)

  Vespervieringen 2018-2019
  Er zijn voor dit winterseizoen vier vespervieringen gepland.
  De data zijn: 11 november (Irenekerk te Bierum), 13 januari (Dorpskerk te Uitwierde) en 10 maart (Andreaskerk te Spijk). De vaste aanvangstijd is: 17.00 uur. Het hart van de vesperviering is het voorleggen in stilte van de dag aan God, de inkeer tot jezelf zoeken en God te loven en te danken voor de dag die is geweest. Daarna ga je de avond en de nacht in. De vespers helpt ons dus om een soort omslagmoment te beleven en tot rust te komen. Van de voorbereidings- en uitvoeringscommissie maken deel uit: Tjerk de Vries (namens Delfzijl) en Lina van Zanten, Tineke en Frits Postema en Gerard Knol (namens Bierum-Holwierde-Krewerd) en John Veldman (namens Spijk-Losdorp). U bent van harte welkom. Na de dienst is er altijd gelegenheid om mensen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De werkgroep stelt reacties erg op prijs.

  50 jaar organist

  Gerard Kadijk is dit jaar 50 organist. We hebben dit gevierd op zondag 21 oktober in de Stefanuskerk te Holwierde.

  Inzegening Huwelijk dominee Gerard Knol en Coby van Soeren

  Zondag 28 oktober hebben dominee Gerard Knol en Coby van Soeren een zegen ontvangen over hun huwelijk. In deze dienst ging dominee Schimmel uit Spijk voor.

  Laatste zondag van het kerkelijk jaar (25 november 2018)

  Een ieder werd in de gelegenheid gesteld om een kaars aan te steken voor iemand die overleden en nog steeds in ons hart is (zie onderstaande foto).

  Zondag 2 december was er een jeugddienst met als thema Sinterklaas.

  Hieronder een kleine sfeerimpressie.

  Uitnodiging vanuit cluster voor een kloosterweekend, 21 juni t/m 23 juni 2019.
  Lees hier meer over dit weekend.

   

  BLOG

  God, waarheid en beleving

  Media bepalen onze blik.
  Hoe wij denken, handelen en boven alles: hoe wij eruit willen zien, hoe wij willen overkomen.
  Kunnen wij ons nog voorstellen dat dit ooit minder belangrijk was?
  Waarheid en feiten waren in mijn opvoeding belangrijker dan wat ik ervan vond.
  Beleving is momenteel belangrijker dan waarheid.
  Hoe je overkomt is belangrijker dan wat je precies zegt. Waarheid en integriteit lijken van minder belang. lees verder