• Agenda:

  Dienst op zondag 24 november 2019:
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Laatste zondag kerkelijk jaar

  Na de dienst is er koffie/thee/fris

   

   

   

   

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

  UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG
  6 NOVEMBER 2019

   plaats              : gebouw “Irene”

  aanvang         : plm. 20.30 u. ( na de dankdagviering)

   

  AGENDA 

  •  Opening door de voorzitter
  •  Vaststellen agenda
  •  Verslag/ notulen gemeenteavond 
  •  Mededelingen
  •  Jaarcijfers kerk over 2018        ( zie Contactblad november )
  •  Jaarcijfers diaconie over 2018            “            “                  “
  •  Begrotingen diaconie en kerk 2020      “           “                   “
  •  Begrotingen  kerkrentmeesters 2020 ‘’            ‘’          ‘’
  •  PAUZE  met eventuele verkoop producten uit de Wereldwinkel
  •  Vacatures ambtsdragers
  •  Pastoraat
  •  Rondvraag
  •  Sluiting door ds. Knol