• Agenda:

  Datum: 18 april  2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Afscheid en bevestiging ambtsdragers
  De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

  UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG
  4 NOVEMBER 2020

   

  Plaats              :’Irenekerk’

  Aanvang         : plm. 20.00 u. (na de dankdagviering)

   

  AGENDA

   

  • Opening door de voorzitter
  • Vaststellen agenda
  • Verslag gemeenteavond 
  • Mededelingen
  • Jaarcijfers kerk over 2019 (zie Contactblad oktober)
  • Jaarcijfers diaconie over 2019 (zie Contactblad oktober)       
  • Bestuurlijke samenwerking
  • Rondvraag
  • Sluiting door ds. G. Knol

  De dankdagdienst en de gemeenteavond worden uitgezonden via de Kerkomroep.

  Vragen kunt u schriftelijk indienen bij de scriba van de kerk, Hereweg 18, in Bierum of via de mail op ff.bazuin@gmail.com. 
  Tijdens de gemeenteavond kunnen, voor zover de tijd het toelaat, telefonisch vragen worden gesteld op 06-20654594.