• Agenda:

  Datum: 28 november 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Irenekerk te Bierum
  Online de dienst volgen:
  Via deze link gaat u naar de online kerkdienst

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

  UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP
  WOENSDAG 3 NOVEMBER 2021

   

  Plaats:             ‘Irenekerk’

  Aanvang:        om ongeveer 20.00 uur (na de dankdagviering)

   

  AGENDA

   

  1. Opening door de voorzitter

   

  1. Vaststellen agenda

   

  1. Mededelingen

   

  1. Jaarcijfers kerk over 2020 (zie bij kerkrentmeester in dit blad)

   

  1. Jaarcijfers diaconie over 2020 (zie bij diaconie in dit blad))       

   

  1. Bestuurlijke samenwerking

   

  1. Pauze + verkoop Wereldwinkel

   

  1. Gespreksonderwerp: Rondom het ouder worden

   

  1. Rondvraag

   

  1. Sluiting door ds. G. Knol

   

   

  De dankdagdienst en de gemeenteavond worden gehouden in de Irenekerk en uitgezonden via de Kerkomroep.