• Agenda:

  Datum: 25 oktober 2020
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol

  De dienst is te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

  Uitnodiging voor de gemeenteavond op woensdag 11 maart 2020
  Plaats: gebouw ‘Irene’Aanvang: plm. 20.30 uur (na de biddagviering)
    Agenda
  1. Opening door ds. G. Knol rond de klok van 20.30 uur
  2. Gelegenheid om vragen te stellen die onder ons leven

  Je zou dit een rondvraag kunnen noemen.

  Wij zullen ook stilstaan bij het pastorale ‘omzien naar elkaar’. Hoe wij dit kunnen en willen doen. Hoe we informatie met elkaar kunnen en willen delen (Deurschrift, Contactblad en Groninger Kerkbode of op een andere manier).

  1. Vernieuwing – is dat nu nodig?

  Onlangs kwam er een kort, informatief schrijven van de landelijke PKN af dat deze vraag stelde. Wij hebben erover doorgepraat in de kerkenraad en zijn van plan daar in een aantal rondes nog verder op in te gaan. Vernieuwing van de eredienst, van leven met geloof in het leven van alledag – wat hopen, willen, kunnen wij eraan doen en ermee bereiken?

  1. Pauze

  In de pauze is er weer gelegenheid om artikelen van de Wereldwinkel te kopen.

  1. Bestuurlijke vernieuwing/verandering

  Met onze keuze in juni 2019 hebben wij gekozen voor een bepaalde richting. Wij willen kijken hoe ver wij nu zijn, wat erover te zeggen valt en welke verdere keuzes er gemaakt moeten of kunnen worden.

  1. Afsluiting (rond de klok van 21.45 uur).