• Agenda:

  Eredienst
  Datum: 5 februari 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

  UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022 in de Irenekerk

  Op deze avond wordt er een inzameling voor de Voedselbank gehouden.

  Aanvang: ongeveer om 20.30 uur (na de Dankdagdienst)

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  1. Vaststellen agenda
  1. Mededelingen
  1. Jaarrekening kerkrentmeesters 2022
  1. Jaarrekening diaconie 2022     
  1. Beleidsplan 2022 – 2026
  1. Bestuurlijke samenwerking
  1. Cluster – pionieren
  1. Ontmoeting
  1. Pauze + verkoop Wereldwinkel
  1. Thema: ‘Groene kerk’
  2. Rondvraag
  3. Sluiting door ds. G. Knol

  Verslag van de Gemeenteavond op woensdagavond 2 november in de Irenekerk

  Opening

  De voorzitter Piet Kort opent de vergadering met ‘Vaak klagen we dat er doornen aan de rozen groeien, op Dankdag zijn we dankbaar dat er zoveel rozen groeien tussen de doornen.’

  Piet gaat voor in gebed.

  Vaststellen agenda

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mededelingen

  Het voorstel om gezamenlijke diensten in de wintermaanden met Spijk/Losdorp en ’t Zandt-Godlinze te houden is gesneuveld. Men is bang dat er verloop zal optreden bij bezoek van de kerkdiensten. Wij hebben als kerkenraad besloten om over de wintermaanden te kerken in Irene. De kachel wordt om 8.00 uur aangezet, verzoek om de deur te sluiten na het binnenkomen.

  Henk Kloosterman vult aan dat de kerken wel onder het Prijsplafond vallen – er zijn mogelijkheden om de Stefanuskerk toch open te houden. De kerkenraad beslist hierover op de vergadering van donderdag 3 november.

  Jaarrekening kerkrentmeesters 2022

  Henk Kloosterman licht toe hoe de rekening tot stand is gekomen.

  Voor de energieprijzen mogen we als kerk gebruik maken van de prijsplafonds.

  De begroting van 2023 geeft geen florissant plaatje. Deze begroting moet nog worden vastgesteld.

  Collecten: Contant geld inleveren bij de banken is een dure aangelegenheid. Je moet € 16,00 euro aan onkosten betalen per storting, zowel voor kleingeld als briefgeld. Een pleidooi om collectebonnen te gebruiken om de kosten zo te voorkomen. In het contactblad van december wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de collectebonnen kunt bestellen.

  Henk wordt hartelijk door Piet bedankt en krijgt een mandje met wat lekkers overhandigd voor het vele werk wat hij heeft verricht.

   

  Jaarrekening diaconie 2022     

  Nienke Wolters licht de jaarrekening, gemaakt door Ineke Bos, toe. De rekening is met een klein negatief resultaat afgesloten.

  Het Jaarproject ‘Open Hof’ heeft en bedrag van € 2000,00 ontvangen van de diaconie.

  Voor hulp aan de Oekraïners is € 715,00 ingezameld door verkoop van koffie/thee, boekenverkoop en tulpenbollen ingezameld. De boekenverkoop is nu gestopt.

  Het nieuwe jaarproject, samen met de buurgemeenten, is voor Inlia.

  Nienke en Ineke worden hartelijk door Piet bedankt en Ineke krijgt ook een mandje met wat lekkers voor het vele werk wat zij heeft verricht.

   

  Beleidsplan 2022 – 2026

  Piet licht het plan per punt toe.  Er zijn een aantal werkgroepen opgeheven zoals: de werkgroep liturgie, de vesperdiensten, de kindernevendienst en de projecten tijdens de advents- en veertigdagentijd. Er zijn geen vragen over het beleidsplan. Gerard wordt hartelijk bedankt voor al het schrijfwerk.

   

  Bestuurlijke samenwerking

  We zijn de bestuurlijke samenwerking met Spijk/Losdorp en ’t Zandt/Godlinze aangegaan omdat we moeite hebben om alles te bemensen. Ook bij de buurgemeenten spelen deze problemen. In maart 2022 is het principe besluit genomen om de bestuurlijke samenwerking aan te gaan. Er is een werkgroep opgericht met daarin 2 personen uit elke gemeente. Gerbrand Segger is de begeleider van dit proces. De bestuurlijke samenwerking omvat twee elementen: het inhoudelijk gesprek en de opzet bestuurlijke samenwerking.

  Het inhoudelijk gesprek neemt wel enige tijd in beslag. Dit onderwerp heeft te maken met de eigen identiteit. Gerbrand gaat bij alle kerkenraden langs om zicht te krijgen op de eigenheid van iedere gemeente.

  Voor de opzet ligt een convenant klaar. In de novembervergadering wordt dit convenant in de werkgroep besproken:

  • hoe gaan we gestalte geven aan dit proces
  • wat zijn de verantwoordelijkheden

  We hopen komend voorjaar een heel eind verder te zijn. 

  Cluster – pionieren

  Werkgroep Pionierstraject richt zich op mensen die niet meer in de kerk komen, maar misschien wel voor een inhoudelijk gesprek willen gaan. Een afvaardiging van deze wekgroep komt op de kerkenraadsvergadering van 3 november om hun plannen toe te lichten. De beslissing wordt pas in december genomen. Er zit een financieel plaatje achter.

  Ontmoeting

  De 1e Ontmoeting is op donderdag 10 november om 15.00 uur in de Irene. Er worden vijf middagen georganiseerd op wisselende dagen, de ene keer in Irene, de andere keer in de Heekt.

   ‘Groene kerk’

  Gerard opent het onderwerp ‘Groene kerk’ met een aantal prachtige foto’s van Bas Meelker.

  De foto’s laten het weidse landschap zien van het Groningerland.

  Er zijn een aantal sites waar je je dingen kunt vinden met betrekking tot dit onderwerp:

  Protestantsekerk.nl/thema duurzaamheid of groenenekerken.nl

  Wat wil de Groene kerk zeggen

  Praktisch:

  Geen wegwerpmateriaal – milieu zo weinig mogelijk belasten

  Fairtrade materiaal – zo rechtvaardig mogelijk

  Biologisch – zo natuurlijk mogelijk

  Zuinig met energie (gas en elektriciteit) – zonnepanelen

  Duurzaam beleggen – waar investeer je in

   In groepjes praten we over de volgende stellingen:

  1. Groene kerk heeft geen zin, want het draagt te weinig bij aan de veranderingen van de
  2. Groene kerk, groene dit en dat – het is gewoon een modeverschijnsel.
  3. Alle beetjes helpen.
  4. Je moet doen wat je kunt doen. Doe je dat niet, dan blijf je in gebreke.
  5. Wat zou Jezus doen?
  6. Een beter milieu begint (niet) bij jezelf.
  7. Jouw stelling …….

  Er worden diverse stellingen besproken.

  Eigen stellingen:

  • Groen moet je doen
  • Niet praten, maar doen
  • Milieu, je wordt er ziek van
  • Een echt schoon milieu kost geld en kost welvaart

  Gerard sluit af met: Hoe sta je erzelf in? Wat doe je zelf?

  In je hoofd houden hoe mooi de natuur is.

  Als landschap kapot is, duurt het jaren voor dat het weer mooi is.

  Rondvraag

  Er zijn geen vragen.

  Sluiting

  Gerard sluit af met gebed.