• Agenda:

  Zondag 26 mei 2019
  Irenekerk, 9.30 uur
  Voorganger: ds. M. de Jager te Delfzijl

  19.00 uur Regiodienst
  Vredekerk te Loppersum

   

 • De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Onze gemeente bestaat uit 485 leden, waaronder 170 doopleden, 251 belijdende leden en 64 leden die geen doop- of belijdend lid zijn.