• Agenda:

  Datum: 25 oktober 2020
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol

  De dienst is te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • De aarde en haar volheid

  Pak de psalm er eens even bij. Psalm 24.

  “Van de HEER (= de onuitgesproken en onuitspreekbare NAAM van God) is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.”

  Zing even mee: “De (laag) aar- (hoger) de (lager) en haar volheid zijn des Heren ko- nink (de hoogste toon in deze psalm) lijk domein, de wereld en die daarin wonen.”

  De psalm proeft de majesteit van God die binnenkomt in de stad op de berg. Sion/Jeruzalem zal ongetwijfeld bedoeld zijn, maar wordt niet genoemd.

  De berg van de HEER. Alleen een zuiver mens mag er komen. “Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.”

  Deze mens zal zegen en recht ontvangen van God.

  Wie is dan die God, die koning vol majesteit?

  De HEER – allerlei kwaliteiten worden genoemd en het eindigt met: de HEER van de hemelse machten.

  En zo zijn wij ongemerkt via de fundamenten van de schepping beland in de hemelse sferen.

  En centraal in deze kosmos staat de ontmoeting van mens en God: de zuiverheid van hart en wezen tegenover deze majesteit die zegent en recht verschaft.

  Is Moria (denk maar aan het vluchtelingenkamp) ook deze berg van de HEER? De plek waar de engel van de HEER ingreep om te voorkomen dat Abraham zijn eniggeboren zoon van het verbond, Izaäk, zou offeren (Genesis 22).

  Een mens zonder leugen, van onbesproken gedrag, betrouwbaar in woord en daad.

  We kunnen deze psalm niet zingen zonder tegen de wereld van onze tijd aan te lopen, zonder te struikelen, ons te verslikken in de woorden.

  Wij worden op de proef gesteld: Adam, waar ben je? Mens, wie wil je zijn?

  We maken graag selfies. We verlangen naar geluk en naar succes. Maar wat is de betekenis van ons leven?

  Als wij geluk en succes als uitgangspunt nemen, komen wij niet automatisch uit bij betekenis en zin.

  Gezondheid en liefde dan?

  Nou, ja, … reine handen, een zuiver hart, wie zich niet inlaat met leugens, zegt de psalm.

  Zegen en recht van God. Is dat hetzelfde als geluk, gezondheid of liefde?

  Liefde kalibreert ons leven.

  Kalibreren = het kaliber vaststellen. Van internet: “Kalibreren – het vergelijken van de metingen van een instrument met die van een ander instrument waarvan men weet dat het betrouwbaar is, om een eventuele systematische meetfout te ontdekken, zodat daarvoor gecorrigeerd kan worden.”

  En daarom: laat liefde dan ook het kaliber zíjn dat ons leven waardevol maakt – zonder leugens.

  Ds. Gerard Knol