• Agenda:

  Zondag 18 november 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: ds. G. Knol

   

   

   

 • Contactblad

  Het contactblad verschijnt maandelijks vòòr iedere eerste zondag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. In deze periode is er één uitgave.

  De redactie bestaat uit:

  – Jan van der Laan
  – Jan Star
  – Anita Bos-Haaksma

  Redactieadres: Heruma 11, 9906 RA te Bierum

  U kunt uw stukje voor het contactblad aanleveren per e-mail aan: j.v.d.laan@hetnet.nl
  of u levert uw getypte tekst in bij het bovengenoemd redactieadres.

  Het abonnement kost 10 euro per jaar.

  Wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u een klacht over de bezorging dan kunt u dit doorgeven aan Jan Star te Holwierde.

   

  contactblad

  Jaarabonnement “Contactblad”

  De redactie van het Contactblad gaf bij het blad van juli/augustus een acceptgirokaart mee ad € 10,00.Er staan nu een aantal mensen op de lijst die geen gehoor gaven aan het verzoek het abonnement te betalen.Wij nemen aan dat als er eind december nog geen betaling is ontvangen u geen belangstelling meer heeft om het “Contactblad” te ontvangen. Wij zullen dan de bezorging stop zetten per januari 2018.
  Met vriendelijke groet,
  De redactie.
  (Bankrekening Prot. Gem. B-H-K. NL09FVLB0635808277 inz. Contactblad)

  Hieronder zijn de data vermeld voor het inleveren van de informatie voor het contactblad:

  19 november voor december 2018

  24 december voor januari 2019