• Agenda:

  Zondag 19 augustus 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger ds. M. de Jager uit Haren
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en fris

   

 • Contactblad

  Het contactblad verschijnt maandelijks vòòr iedere eerste zondag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. In deze periode is er één uitgave.

  De redactie bestaat uit:

  – Jan van der Laan
  – Jan Star
  – Anita Bos-Haaksma

  Redactieadres: Heruma 11, 9906 RA te Bierum

  U kunt uw stukje voor het contactblad aanleveren per e-mail aan: j.v.d.laan@hetnet.nl
  of u levert uw getypte tekst in bij het bovengenoemd redactieadres.

  Het abonnement kost 10 euro per jaar.

  Wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u een klacht over de bezorging dan kunt u dit doorgeven aan Jan Star te Holwierde.

   

  contactblad

  Jaarabonnement “Contactblad”

  De redactie van het Contactblad gaf bij het blad van juli/augustus een acceptgirokaart mee ad € 10,00.Er staan nu een aantal mensen op de lijst die geen gehoor gaven aan het verzoek het abonnement te betalen.Wij nemen aan dat als er eind december nog geen betaling is ontvangen u geen belangstelling meer heeft om het “Contactblad” te ontvangen. Wij zullen dan de bezorging stop zetten per januari 2018.
  Met vriendelijke groet,
  De redactie.
  (Bankrekening Prot. Gem. B-H-K. NL09FVLB0635808277 inz. Contactblad)

  Hieronder zijn de data vermeld voor het inleveren van de informatie voor het contactblad.

  JANUARI

  27 dec. 2017

  FEBRUARI

  22 jan. 2018

  MAART

  19 feb. 2018

  ARIL

  19 mrt 2018

  MEI

  23 apr. 2018

  JUNI

  21 mei 2018

  JULI/AUG

  18 juni 2018

  SEPTEMBER

  20 aug. 2018

  OKTOBER

  17 sept. 2018

  NOVEMBER

  22 okt. 2018

  DECEMBER

  19 nov. 2018

  JANUARI 2019

  24 dec. 2018