• Agenda:

  Zondag 27 mei 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: ds. G. Knol

 • Mededelingen uit de zondagse erediensten

  Zondag 13 mei 2018

  De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet naar mevrouw A.K. Schrage.

  Mee-leven

  Mevr. G. Kuipers-Bultena is vrijdagmiddag 4 mei in Delfzijl ( Kustweg) aangereden door een auto. Zij was op de fiets, zij heeft een dubbele beenbreuk en een hersenschudding; afgelopen week zou ze worden geopereerd in het UMC Groningen.

  Dhr.W. Bultena wordt aanstaande maandag 14 mei geopereerd aan een littekenbreuk in het OZG in Winschoten. Als alles goed gaat moet hij 4 á 5 dagen blijven.

  Dienst op zondag 20 mei 2018          Pinksteren vieren we samen!!   

  Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestante kerken van Bierum- Holwierde- Krewerd, Loppersum – Maarland, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt- Godlinze. Deze dienst vindt plaats op zondag 20 mei om 10.00 uur in de Vredekerk,  Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum.
  Thema van deze dienst is: Veel Kleurigheid!
  Voorgangers zijn ds. Tjalling Huisman en ds. Jake Schimmel.
  De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Ties Oldenhuis en door een muziekgroep samengesteld uit de verschillende kerken onder leiding van Anne Nijland.
  Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 t /m 5 van de basisschool.
  Na afloop van de dienst is er voor iedereen koffie ,thee of frisdrank met wat lekkers erbij, gebakken door gemeenteleden uit de verschillende kerken.

   Dienst op zondag 27 mei 2018

  Irenekerk Bierum, aanvang 09.30 uur Voorganger ds. G. Knol

  In Bierum en Spijk verblijven momenteel voor een periode van 6 weken verschillende kinderen uit Wit Rusland. De gastgezinnen gaan elke zondag met de kinderen in Spijk naar de kerk waar mevrouw Jelena Brontsema hen kindernevendienst geeft, zij komt zelf ook uit Wit Rusland. Op deze zondag, de 27e mei, zijn de betreffende gezinnen en kinderen van plan de kerkdienst in Bierum te bezoeken . Jelena komt dan ook mee naar de dienst en zal de kinderen dan ook nevendienst geven. Fijn dat zij dan in ons midden zullen zijn!

  Zondag 6 mei 2018

  De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en beste wensen  naar mevr. Jenny de Weerdt-Dijkhuis. Zij mocht na een korte ziekenhuisopname weer naar huis terugkeren.

  Vanavond is er een Grunneger dainst in de Mariakerk in Krewerd

  Voorganger is ds. T.J.Oldenhuis, Coevorden, aanvang 19.00 uur

  Dienst op zondag 13 mei 2018:

  Stefanuskerk Holwierde, aanvang 09.30 u. Viering Heilig Avondmaal, Voorganger ds. G. Knol

  Gezamenlijke Pinksterdienst

  De kerken van ons Cluster ( PKN Loppersum i.w./Maarland, Spijk-Losdorp, ’t Zandt-Godlinze en Bierum-Holwierde-Krewerd) vieren op zondag  20 mei (1e Pinksterdag) gezamenlijk het Pinksterfeest in een dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorgangers zijn ds. T.Huisman en ds. J.Schimmel, organist Ties Oldenhuis en m.m.v. het Clustercombo, Aanvang 10.00 uur.