• Agenda:

  Zondag 25 februari 2018:
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: Drs. H. Hoekstra uit Emmen

 • Mededelingen uit de zondagse erediensten

  Zondag 18 februari 2018

  De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw H. Vriemoedt – van Dijken.

  Dienst op zondag 25 februari 2018

  Irenekerk Bierum , aanvang 09.30 uur.  Voorganger drs. H. Hoekstra, Emmen

   Meeleven

  Afgelopen week is de heer H.J. Sonneveld in het ziekenhuis opgenomen voor een schouderoperatie. Eén dezer dagen hoopt hij weer naar huis te kunnen terugkeren en zal er een periode van revalidatie volgen.

  Verkiezing ambtsdragers

  Aftredend en niet herkiesbaar: als jeugdouderling Marije v.d. Woude en als ouderling-kerkrentmeester Duurt Dijkman. Hiepko Boerma, Gerdina Klevering en Derk Pardijs hebben aangegeven hun ambtsperiode met één jaar te willen verlengen. Voor ouderling-kerkrentmeester heeft zich beschikbaar gesteld Margriet Papeleur- Oosting. Indien er vóór 24 februari a.s. geen gegronde (en ondertekende)  bezwaren bij de scriba zijn ingediend zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 11 maart a.s.

  14 maart a.s. wordt er een verloting gehouden, tijdens de pauze van de gemeenteavond, ten bate van ons project. Daarvoor vragen wij u en jou om een kleinigheid te doneren , een flesje wijn een pak/fles vruchtensap of een doosje chocolaatjes, een gastendoekje of een lekker zeepje, die leuke mok die je eens gekregen hebt en zelf niet gebruikt… Van al die kleine verwennerijen stellen wij weer leuke manden samen die als prijs worden verloot.  Hoe meer inbreng, hoe leuker de prijzen! Helpt u weer mee voor het goede doel???
  Er staat vanaf 18 februari a.s. een mand in de hal van de Irene kerk waar alle spulletjes in kunnen, maar natuurlijk kunt u het ook bij één van de diakenen afgeven. Alvast onze dank! De Diaconie

  “Samen eten”

  Op vrijdag 2 maart gaan we weer samen eten in Irene. U bent van harte welkom  in Irene vanaf 17.30 uur. U wordt dan ontvangen met koffie, thee of een drankje.

  Om 18.00 uur gaan we aan tafel. De kosten voor deze maaltijd zijn € 5,–p.p. dit is inclusief koffie en thee. De drankjes zijn voor eigen rekening. U kunt zich opgeven bij Willy Kats tel. 591311 of bij Atty Palsma tel. 625852. Voor vervoer kunt u bellen met Atty.

  Uitleg symb.schikking 1e zondag Veertigdagentijd

  De twee boomstronken verbinden de generatie: de grote stronk staat voor de vader en het verleden, de kleine voor de Zoon en het nieuwe leven. De palmtak is een verwijzing naar het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Deze week staat de muziek centraal die David (de roos) voor Saul maakt, uitgebeeld in een lier en bladmuziek

   

  Zondag 11 februari 2018

  Vanmiddag wordt er om 17.00 uur een Vesperviering gehouden in de Andreaskerk in Spijk

  Leiding   : ds. Gerard Knol
  orgel      : Tjerk de Vries
  solozang: Tineke Postema

  Van harte welkom!

  De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet naar dhr. S. Palsma, wierde die na een ziekenhuisopname weer naar huis mocht terugkeren.

  Dienst op zondag 18 februari 2018   Jeugddienst

  Irenekerk Bierum, aanvang  09.30 uur.   Voorganger  ds. G. Knol

  Start van het project van de kinderkerk die loopt vanaf de 1e lijdenszondag ( 18 febr.)  t/m Pasen.

  Dit jaar hopen onze jongeren van Lekker Belangrijk en @Home samen met hun leiding zo’n 40 jongeren + leiding uit heel Nederland te verwelkomen om hier van 16 – 18 februari hun Winterkamp te houden. De dienst op zondag wordt gehouden in samenwerking met de CWJ, de tienerband van het CWJ zal medewerking verlenen aan de dienst. Voorafgaand aan deze dienst is er gelegenheid om in de kerkzaal een kopje koffie/thee te drinken

  Verkiezing ambtsdragers

  Aftredend en niet herkiesbaar: als jeugdouderling Marije v.d. Woude en als ouderling-kerkrentmeester Duurt Dijkman. Hiepko Boerma, Gerdina Klevering en Derk Pardijs hebben aangegeven hun ambtsperiode met één jaar te willen verlengen. Voor ouderling-kerkrentmeester heeft zich beschikbaar gesteld Margriet Papeleur- Oosting. Indien er vóór 24 februari a.s. geen gegronde ( en ondertekende) bezwaren bij de scriba zijn ingediend zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 11 maart a.s.

   Opgeven Winterkamp

  De jeugd kan zich nog opgeven voor het Winterkamp dat van 16 t/m 18 februari in Bierum gehouden wordt. Het kamp is voor jongeren vanaf de brugklas t/m 18 jaar. Het begint op vrijdagavond en duurt tot zondagmiddag. Vrienden/vriendinnen mogen ook mee! Opgeven kan bij Anne Nijland (annebaljeu@gmail.com / 06-18113251).

  Oproepje: koken voor kamp

  Wie wil een pan eten koken voor het Winterkamp in Irene voor vrijdagavond 16 februari en/of voor zaterdagavond 17 februari? Het mag voor ongeveer zes personen zijn. Met alle pannen bij elkaar wordt een buffet gevormd als avondeten voor het kamp. Vrijdagavond mogen het pasta-/rijstgerechten zijn en op de zaterdagavond willen we graag een stamppotbuffet maken. Opgeven kan bij Anne Nijland (annebaljeu@gmail.com / 06-18113251). Na opgave krijgt u meer informatie, zoals hoe laat het eten gebracht kan worden. Alvast bedankt!

  Cursus : Hoe wijd ik mijn leven aan God? ( zie Contactblad februari pag. 3 en 4)

  Data: 14 februari en 7 maart 2018 Inleider: ds. Gerard Knol
  Plaats: Gebouw Irene (Hereweg 25 te Bierum)
  Aanvang: 20.00 uur

  Gemeenteavond

  14 maart a.s. wordt er een verloting gehouden, tijdens de pauze van de gemeenteavond, ten bate van ons project. Daarvoor vragen wij u en jou om een kleinigheid te doneren , een flesje wijn een pak/fles vruchtensap of een doosje chocolaatjes, een gastendoekje of een lekker zeepje, die leuke mok die je eens gekregen hebt en zelf niet gebruikt. Van al die kleine verwennerijen stellen wij weer leuke manden samen die als prijs worden verloot. Hoe meer inbreng, hoe leuker de prijzen! Helpt u weer mee voor het goede doel??? Er staat vanaf 18 februari a.s. een mand in de hal van de Irene kerk waar alle spulletjes in kunnen, maar natuurlijk kunt u het ook bij één van de diakenen afgeven.
  Alvast onze dank!
  De Diaconie

  Zondag 4 februari 2018

  De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw G. Borg – Velting.

  Diensten op zondag 11 februari  2018

  Stefanuskerk Holwierde , aanvang 09.30 uur.  Voorganger ds. G. Knol.

   Vesperviering in de Andreaskerk, Spijk, aanvang 17.00 uur.

  Cursus : Hoe wijd ik mijn leven aan God? ( zie Contactblad februari pag. 3 en 4)

  Data: 14 februari en 7 maart 2018 Inleider: ds. Gerard Knol

  Plaats: Gebouw Irene (Hereweg 25 te Bierum)

  Aanvang: 20.00 uur

  Opgave: gerardknol02@gmail.com  (of: 0596 769049) TOT 7 februari!!!

  Opgeven Winterkamp

  De jeugd kan zich nu opgeven voor het Winterkamp dat van 16 t/m 18 februari in Bierum gehouden wordt. Het kamp is voor jongeren vanaf de brugklas t/m 18 jaar. Het begint op vrijdagavond en duurt tot zondagmiddag. Vrienden/vriendinnen mogen ook mee! Opgeven kan bij Anne Nijland (annebaljeu@gmail.com / 06-18113251).

  Oproepje: koken voor kamp

  Wie wil een pan eten koken voor het Winterkamp in Irene voor vrijdagavond 16 februari en/of voor zaterdagavond 17 februari? Het mag voor ongeveer zes personen zijn. Met alle pannen bij elkaar wordt een buffet gevormd als avondeten voor het kamp. Vrijdagavond mogen het pasta-/rijstgerechten zijn en op de zaterdagavond willen we graag een stamppotbuffet maken. Opgeven kan bij Anne Nijland (annebaljeu@gmail.com / 06-18113251). Na opgave krijgt u meer informatie, zoals hoe laat het eten gebracht kan worden. Alvast bedankt!

  Mediteren tijdens de 40 dagentijd o.l.v. ds. T. Huisman

  In het Contactblad van februari vindt u een uitnodiging hiervoor.

  Het juiste mailadres voor opgave is: tjhuisman27@gmail.com

  Zondag 28 januari 218

  De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar de heer Kort.

  Dienst op zondag 4 februari  2018

  Irenekerk Bierum , aanvang 09.30 u.  Voorganger ds. J. Schimmel uit Spijk.

  Na deze dienst is er koffie/fris in gebouw “Irene” waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

  Opgeven Winterkamp

  De jeugd kan zich nu opgeven voor het Winterkamp dat van 16 t/m 18 februari in Bierum gehouden wordt. Het kamp is voor jongeren vanaf de brugklas t/m 18 jaar. Het begint op vrijdagavond en duurt tot zondagmiddag. Vrienden/vriendinnen mogen ook mee! Opgeven kan bij Anne Nijland (annebaljeu@gmail.com / 06-18113251).

  Oproepje: koken voor kamp

  Wie wil een pan eten koken voor het Winterkamp in Irene voor vrijdagavond 16 februari en/of voor zaterdagavond 17 februari? Het mag voor ongeveer zes personen zijn. Met alle pannen bij elkaar wordt een buffet gevormd als avondeten voor het kamp. Vrijdagavond mogen het pasta-/rijstgerechten zijn en op de zaterdagavond willen we graag een stamppotbuffet maken. Opgeven kan bij Anne Nijland (annebaljeu@gmail.com / 06-18113251). Na opgave krijgt u meer informatie, zoals hoe laat het eten gebracht kan worden. Alvast bedankt!

  Mediteren tijdens de 40 dagentijd

  In het Contactblad van februari (welkom pagina van website) vindt u een uitnodiging hiervoor. Het juiste mailadres voor opgave is: tjhuisman27@gmail.com

  Zondag 21 januari 2018

  De bloemen van deze zondag gaan als blijk van meeleven naar de heer en mevrouw W. Bultena-Gelderloos. Zij hebben de afgelopen week afscheid moeten nemen van hun zoon Paul Kruger die op vrijdag 12 januari 2018 is overleden. Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

  Bericht van overlijden

  Op woensdag 17 januari j.l. is op 91-jarige leeftijd overleden mevrouw W. de Lange-Quireins, De Schepperij 2, k. 208, Loppersum.

  De afscheidsplechtigheid zal worden gehouden op maandag 22 januari om 13.30 uur. bij Neel en Geer, Hereweg 8, Bierum met aansluitend de begrafenis op de begraafplaats te Bierum.

  Dienst op zondag 28 januari 2018

  Irenekerk Bierum , aanvang 09.30 uur.  Voorganger ds. G. Knol m.m.v. CBS.

  Week voor de eenheid van Christenen

  Op vrijdag 26 januari a.s. is er om 19.30 uur in de St. Joseph-kerk te Delfzijl (Buitensingel 18) een gebedsdienst in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Voorgangers zijn: pastor Nellie Hamersma en ds. Gerard Knol. U bent van harte uitgenodigd.

  Zondag 14 januari 2018

  De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw K.F. Lalkens-Sterenberg.

  Dienst op zondag 21 januari 2018  Jeugddienst en Viering H.Avondmaal

  Irenekerk Bierum, aanvang 10.00 uur.   Voorganger  ds. G. Knol

  Voorafgaand aan deze dienst is er gelegenheid om in de kerkzaal een kopje koffie/thee te drinken

  “Samen eten”

  Op vrijdag 19 januari gaan we weer samen eten in Irene. U bent van harte welkom  in Irene vanaf 17.30 uur. U wordt dan ontvangen met koffie, thee of een drankje. Om 18.00 u. gaan we aan tafel. De kosten voor deze maaltijd zijn
  € 5,–p.p. dit is inclusief koffie en thee. De drankjes zijn voor eigen rekening. U kunt zich opgeven bij Willy Kats tel. 591311 of bij Atty Palsma tel. 625852. Voor vervoer kunt u bellen met Atty.

  Zondag 7 januari 2018

  De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw  T. Slagter- Kruger.

  Diensten op zondag 14 januari  2018

  Stefanuskerk Holwierde , aanvang 09.30 uur.  Voorganger ds. W. Spoelstra – Postmus, Spijk

  Vesperviering in de Stefanuskerk Holwierde, aanvang 17.00 uur.

  Leiding: Tjerk de Vries

  zang: Wilte Mulder en Tjerk de Vries

  orgel: John Veldman

  “Samen eten”

  Op vrijdag 19 januari gaan we weer samen eten in Irene. U bent van harte welkom  in Irene vanaf 17.30 uur. U wordt dan ontvangen met koffie, thee of een drankje. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. De kosten voor deze maaltijd zijn
  € 5,–p.p. dit is inclusief koffie en thee. De drankjes zijn voor eigen rekening. U kunt zich opgeven bij Willy Kats tel. 591311 of bij Atty Palsma tel. 625852. Voor vervoer kunt u bellen met Atty.

  Zondag 31 december 2017

  Dienst op zondag 7 januari 2018

  Irenekerk Bierum, aanvang 09.30 u. Voorganger ds. G. Knol

  Na de dienst bent u allen van harte welkom in gebouw “Irene” waar er onder het genot van koffie/ thee

  gelegenheid is om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

  Bloemen vanuit de kerk

  Vanwege het karakter van deze avond en de tijd waarop de dienst plaatsvindt worden er vanuit deze dienst geen bloemen weggebracht.

  De symbolische bloemschikking van 1e Kerstdag is gebracht naar mevr. A.R. Kort – Dijkman.