• Agenda:

  Zondag 25 februari 2018:
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: Drs. H. Hoekstra uit Emmen

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering.

  VOOR DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 8 MAART 2017

  plaats : gebouw “Irene”

  aanvang : plm. 20.30 u. ( na de bidstond)

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter

  2. Vaststellen agenda

  3. Verslag gemeenteavond 2 november 2016 ( zie Contactblad februari)

  4. Mededelingen

  5. Begroting kerk 2017 ( zie Contactblad februari)

  6. Begroting diaconie 2017 ( zie Contactblad februari)

  PAUZE met de mogelijkheid om kaarten te kopen ten bate van het jaarproject van de diaconie

  7. “Contacten met Wit-Rusland in woord en beeld ”

  in het kader van de hulp aan kinderen rond Tsjernobyl neemt Jan de Weerdt ons mee op reis naar Wit-Rusland

  8. Rondvraag

  9. Sluiting

  ——————————————————————————————————————————————

   

  UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 2 NOVEMBER 2016

  Plaats : gebouw “Irene”

  Aanvang : plm. 20.30 u. ( na de dankdagviering)

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter

  2. Vaststellen agenda

  3. Verslag/ notulen gemeenteavond d.d. 9 maart 2016 ( zie Contactblad november)

  4. Mededelingen

  5. Jaarcijfers kerk over 2015 ( zie Contactblad november)

  6. Jaarcijfers diaconie over 2015 ” ” ”

  PAUZE met de mogelijkheid om artikelen uit de wereldwinkel te kopen

  7. “Opbouw in een tijd van afbraak” door ds. G. Knol (Presentatie Opbouw in tijden van afbraak bijgevoegd)

  8. Voortgang jeugdwerk

  9. Rondvraag

  10. Sluiting door ds. Knol

  Verkoop Wereldwinkel

  In de pauze van onze gemeenteavond op 2 november heeft u voor bijna € 225,- aankopen bij de Wereldwinkel gedaan. Dank hiervoor!

  Allemaal fair trade artikelen. Fair Trade, dat wil zeggen dat de maker een eerlijk loon heeft gekregen voor zijn werk, dat er aandacht is voor veiligheid op de werkvloer, geen kinderarbeid etc. Kortom aandacht voor arbeidsvoorwaarden die voor ons vanzelfsprekend zijn. En zó zetten we samen weer een stapje in de richting van een rechtvaardiger samenleving.

  Dank !

  Jikkemien Kadijk-Alderse Baas.