• Agenda:

  Zondag 25 februari 2018:
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: Drs. H. Hoekstra uit Emmen

 • Werkgroep Pastoraat

  “De gemeente als het lichaam van Christus’ (1 Cor.12)”

  Werkgroep-Pastoraat

  Het lichaam heeft verschillende leden. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij heeft verschillende taken en functies, gericht op de zorg voor en om elkaar; de gemeente als het volk van God onderweg en op weg gestuurd (Mat.28) om er voor en in de wereld te zijn.

  Het pastoraat neemt in onze gemeente een centrale plaats in en is principieel een “opdracht” aan alle gemeenteleden. De hoofdtaak van deze groep is het bezoeken van ouderen, zieken en nieuw ingekomenen.

  De werkgroep bestaat uit: Gerard Knol (dominee), drie ouderlingen, te weten: Willy Kamphuis, Derk Pardijs en Hans Jongejan + Truus Wildeboer, Koos Koerts, Seerp Palsma, Lenie Sonneveld, Janny van der Veer, Piet van der Veer, Willy Zeef en Zwannie Huisman als leden die geen ouderling zijn, maar  binnen de groep wel dezelfde taken vervullen.
  Zij komen in principe één keer per twee maanden bij elkaar. Regelmatig vinden daarnaast toerustingsavonden voor de werkgroep plaats.

  Kent u iemand die ziek is of binnenkort naar het ziekenhuis moet of die graag regelmatig een bezoekje wenst, neem dan contact op met Lenie Sonneveld (sonn0031@planet.nl) of Truus Wildeboer (truus_wildeboer@hotmail.com).

  Vanuit het Pastoraat:

   

  Tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen, tel ze alle, noem ze één voor één
  En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

  Op 91- jarige leeftijd is na een afnemende gezondheid overleden ons gemeentelid mevr. W. de Lange- Quirijns, de dankdienst werd gehouden op 22 januari 2018 in haar vertrouwde omgeving op de boerderij aan de Hereweg (‘Neel en Geer’) in Bierum. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen.

  Ons meeleven gaat ook uit naar Jopie en Wim Bultena in verband met het plotseling overlijden van zoon Paul Kruger na een fatale longontsteking op 12 januari 2018, bijna vijftig jaar oud. Hij woonde in de Zijlen in Appingedam. De dankdienst voor zijn leven werd gehouden in de Gereformeerde Kerk te ’t Zandt, een liefdevolle dienst waarin Paul’s leven ten volle tot uiting kwam. Paul deed graag mee aan het Heilig Avondmaal, delen in de Liefde van God.

  Onderstaand gedicht van Marinus van den Berg past bij de afscheidsdienst van Paul Kruger, maar ook anderen die verdrietig zijn kunnen hierin troost vinden.

  De draad van de liefde verbindt mij met jou.
  De draad van het gemis verbindt mij met jou.
  Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen.
  Altijd is er die draad met jou,
  ze doorkruist alle andere draden.
  Ze geeft betekenis aan alle levensdraden.
  De draad van de liefde verbindt voor altijd.
  De draad van ’t gemis
  verweeft zich met die van de liefde.

  Gezondheid is een belangrijk goed, daar sta je pas bij stil wanneer problemen zich voordoen. Zo zijn er meerdere gemeenteleden die voor een operatie staan of anderszins zorgen hebben met de gezondheid. We wensen allen sterkte en nabijheid van God en mensen toe.

  Met een hartelijke groet namens het pastoraat, Derk Pardijs