• Agenda:

  Zondag 19 augustus 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger ds. M. de Jager uit Haren
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en fris

   

 • Werkgroep Pastoraat

  “De gemeente als het lichaam van Christus’ (1 Cor.12)”

  Werkgroep-Pastoraat

  Het lichaam heeft verschillende leden. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij heeft verschillende taken en functies, gericht op de zorg voor en om elkaar; de gemeente als het volk van God onderweg en op weg gestuurd (Mat.28) om er voor en in de wereld te zijn.

  Het pastoraat neemt in onze gemeente een centrale plaats in en is principieel een “opdracht” aan alle gemeenteleden. De hoofdtaak van deze groep is het bezoeken van ouderen, zieken en nieuw ingekomenen.

  De werkgroep bestaat uit: Gerard Knol (dominee), Derk Pardijs en Hans Jongejan (ouderlingen) + Truus Wildeboer, Koos Koerts, Lenie Sonneveld, Janny van der Veer, Piet van der Veer, Willy Zeef en Zwannie Huisman als leden die geen ouderling zijn, maar  binnen de groep wel dezelfde taken vervullen.
  Zij komen in principe één keer per twee maanden bij elkaar. Regelmatig vinden daarnaast toerustingsavonden voor de werkgroep plaats.

  Kent u iemand die ziek is of binnenkort naar het ziekenhuis moet of die graag regelmatig een bezoekje wenst, neem dan contact op met Lenie Sonneveld (sonn0031@planet.nl) of Truus Wildeboer (truus_wildeboer@hotmail.com).

  Vanuit het Pastoraat:

   

  Wie heeft hij dan

  Hij heeft geen andere voeten dan onze voeten

  om de mens te geleiden op zijn weg.

   Hij heeft geen andere mond

  dan onze mond om de mens te verhalen hoe Hij stierf en weer verrees.

   Hij heeft geen andere hulp

  dan onze hulp om de mens nader tot Hem te brengen.

   Maar als onze handen nu eens drukker zijn met ander werk dan met het zijne?

   Wie heeft hij dan…

  …om over Zijn Liefde te vertellen?

  …om Zijn Licht te verspreiden?

  …om Hem te loven voor wat Hij voor ons heeft gedaan?

   Wie?

  De maker van dit gedicht is niet bekend, maar het is wel een gedicht om over na te denken. Pasen ligt alweer achter ons en we kunnen terugkijken op goede en goed bezochte diensten. En wat hebben drie dames weer voor mooie symbolische schikkingen gezorgd, dankjewel! Enkele van de bloemschikkingen zijn net als tijdens de adventsperiode bij gemeenteleden gebracht.

  We snellen alweer naar mei toe, 5 mei Bevrijdingsdag, maar 4 mei gedenken we de verschrikking van de oorlog ’40-’45, de Jodenvervolging, de concentratiekampen en allen die in hun strijd voor onze vrijheid het leven lieten. Laten we dankbaar zijn dat we in vrijheid mogen leven. We beseffen allemaal, als je om je heen kijkt met alle oorlogen van nu, dat het geen vanzelfsprekendheid is.

  Vanaf 18.45 uur is er 4 mei een bezinningsinloop in de Stefanuskerk in Holwierde met aansluitend de Stille tocht naar het herdenkingsmonument.

  Onderstaande regel staat in het blad ‘Petrus’ v.d. Protestantse Kerk:

  ‘Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.’

  Dit schreef Dittrich Bonhoeffer (1906-1945), een bekende theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij gevangengenomen en uiteindelijk vermoord in concentratiekamp Flossenbürg. Ook in gevangenschap is hij steeds blijven schrijven, want God en zijn familie gaven hem troost. Christen zijn betekent voor Bonhoeffer zowel gebed als recht doen aan mensen. Volgens hem kunnen mensen de liefde van God doorgeven door goed te doen.

  Op onze laatste kerkenraadsvergadering is de privacywet besproken, die eind mei ingaat. Dat houdt in dat vanaf heden alleen namen genoemd mogen worden als hiervoor door degene die genoemd wordt schriftelijk toestemming is gegeven. Wat tot gevolgen heeft dat mijn stukje over het wel en wee in onze gemeente tot het verleden behoort. Ik ben met het noemen van namen altijd op mijn gevoel afgegaan. Bij hoge uitzondering heb ik wel eens geïnformeerd wat men ervan vond wanneer ik dit of dat zou schrijven. Bij mijn weten heeft dit nooit problemen gegeven. Maar schriftelijk toestemming vragen gaat mij te ver, dan is de spontaniteit weg. Op de kerkenraadsvergadering in mei komt de privacywet weer op de agenda, maar namen noemen in het stukje van het Pastoraat behoort tot het verleden.

  Zonder namen te noemen denken we toch aan verschillende gemeenteleden die problemen hebben met de gezondheid, uitslagen van onderzoek afwachten, of inspanning verkeren of het allemaal wel goed komt. Sterkte, beterschap en Gods Zegen toegewenst. Ook sterkte voor de jongelui die examen moeten doen, ga er lekker tegenaan, het komt vast goed en een goede uitslag toegewenst.

  Met een hartelijke groet vanuit het Pastoraat, Derk Pardijs