• Agenda:

  Zondag 19 augustus 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger ds. M. de Jager uit Haren
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en fris

   

 • Werkgroep Jeugd

  De Werkgroep Jeugd werkt samen met de jeugdouderling en de jeugdopbouwwerker aan de jeugdzaken, zoals bijv. het regelen van filmavonden, start barbecue, jeugddiensten en al die andere dingen die er voor de jeugd georganiseerd worden.

  De leden van deze werkgroep zijn: Jan de Weerdt, Thijs Sonneveld, Nienke Boerma, Anne Nijland, Jeannette de Jong, Marije van der Woude en Ingrid Veenkamp.

   

  Werkgroep-Jeugd

  Wij willen op deze plek, onze Jeugdwerker Anne hartelijk bedanken voor al haar inzet als Jeugd/opbouwwerker!

  Zij zal, zoals gezegd op de gemeenteavond, zich na 1 december nog bezighouden met de Serieus Lekker (12 – 15 jaar) en de @home (15 – 17 jaar), de @home groep is samen met ds. Jake Schimmel uit Spijk. Ook zijn er nog een tweetal projecten die zij zal organiseren: Oliebollenfeest en de Paaswake voor de kinderen.

  Nu willen wij haar langs deze weg natuurlijk ontzettend bedanken voor al haar inzet van de bovengenoemde groepen maar ook van de groepen waarvan zij afscheid neemt. Ze verlaat onze gemeente niet! En we laten haar ook niet zo makkelijk gaan . We hebben haar in een vergadering van de werkgroep Jeugd in het zonnetje gezet.

  Vriendelijke groet, de werkgroep Jeugd