• Agenda:

  Vrijdag 24 februari 2017:
  17.30 uur in Irene, Samen Eten

  Zondag 26 februari 2017:
  9.30 uur in de Irenekerk
  Voorganger Prof. dr. E. Noort uit Kropswolde.

 • Welkom

  De Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd is een vrolijke en levendige gemeente met veel mensen die zich actief in willen zetten voor de gemeenschap. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge betrokkenheid, zorg voor en om elkaar, respect voor de naaste in de ruimste zin van het woord en ruimte voor ieders mening en beleving.

  Gerard Knol, onze predikant en Anne Nijland-Baljeu, onze jeugdwerker, zullen om en om een column schrijven op deze pagina, genaamd “blog”. Wil je geïnformeerd worden over een nieuwe blog of andere nieuwe informatie op de website, meld je dan aan via info@pknbhk.nl.

  Nieuwe ontmoetingsdata voor de verschillende jeugd & gespreksgroepen staan vermeld op de daarbij behorende pagina’s op deze website (zie jeugd pagina). Meer informatie (o.a. foto’s) over activiteiten van de jeugd, kun je vinden op de Facebook pagina.

  De mededelingen van de zondag kunt u vinden onder “Nieuws”.

  Meer informatie omtrent data van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

  De volgende Samen Eten is op vrijdag 24 februari 2017. Ook de andere data zijn bekend. Meer informatie kunt u hier vinden.

  Meer informatie over het programma van Passage kunt u hier vinden.

  De financiële gegevens van de kerk kunt u vinden onder deze link en die van de diaconie onder deze link.

  De presentatie van de dominee tijdens de gemeente avond van 2 november 2016 kunt u vinden via deze link.

  Nieuws over het jaarproject van de diaconie, Sintan IP, vindt u hier.

  Doopdienst op 5 maart a.s.

  Cor Biemond en Lian Huizenga hebben te kennen gegeven dat zij hun dochtertje Yvon, geboren op 22 juli 2016 graag op deze zondag willen laten dopen en ook Remko en Susanne  Wildeboer, willen hun dochtertje Ella Marilin,  geboren op 5 augustus 2016 graag deze zondag laten dopen. (Tijdens deze dienst is er ook kinderoppas)

  Verkiezing ambtsdragers

  Aftredend en niet herkiesbaar zijn: als ouderling dhr. H.J. Sonneveld en als ouderling-kerkrentmeester  de heren J. Bakker en T. Uil. Mevr. M. v.d. Woude als jeugdouderling, dhr. D. Dijkman als ouderling-kerkrentmeester en dhr. H. Boerma als diaken hebben aangegeven  hun ambtsperiode  met één jaar te willen verlengen . Dhr. H. Jongejan en mevr. L. van Zanten hebben aangegeven hun ambtsperiode met twee jaar te willen verlengen als resp. ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Voor het ambt van ouderling-scriba heeft zich verkiesbaar gesteld mevr. F.F. Bazuin. De verkiezing zal zijn op zondag 5 maart 2017. Zowel dhr. J. Bakker als dhr. IJ. Busz, hebben zich beschikbaar gesteld als adviserend lid van de Werkgroep Kerkrentmeesters.

  BLOG

  Niet oordelen

  Als ik over straat loop – maakt niet uit waar – en ik kijk om mij heen dan neem ik (onbewust) heel veel indrukken in mij op. En – ook weer onbewust – ik selecteer of filter een aantal zaken dat mijn aandacht trekt. Dit is de wortel van ‘oordelen’. lees verder