• Agenda:

  Op zondag 5 april is er om 10.00 uur een  gebedsviering in de Andreaskerk te Spijk. Deze dienst is vanuit huis te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl en dan te zoeken naar Spijk (Groningen).
  De dienst is ook te bekijken via YouTube

 • Contactblad

  Het contactblad verschijnt maandelijks vòòr iedere eerste zondag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. In deze periode is er één uitgave.

  De redactie bestaat uit:

  – Gerard Knol
  – Margriet Papeleur
  – Anita Bos-Haaksma

  U kunt uw stukje voor het contactblad aanleveren per e-mail aan: mpapeleur@hotmail.com of u levert uw getypte tekst in bij Ds. Knol.

  Het abonnement kost 10 euro per jaar.

  Wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u een klacht over de bezorging dan kunt u dit doorgeven aan Jan Star te Holwierde.

  contactblad

  Jaarabonnement “Contactblad”

  De redactie van het Contactblad gaf bij het blad van juli/augustus een acceptgirokaart mee ad € 10,00. Er staan nu een aantal mensen op de lijst die geen gehoor gaven aan het verzoek het abonnement te betalen.Wij nemen aan dat als er eind december nog geen betaling is ontvangen u geen belangstelling meer heeft om het “Contactblad” te ontvangen. Wij zullen dan de bezorging stop zetten per januari 2020.
  Met vriendelijke groet,
  De redactie.
  (Bankrekening Prot. Gem. B-H-K. NL09FVLB0635808277 inz. Contactblad)

  Hieronder zijn de data vermeld voor het inleveren van de informatie voor het contactblad:

  Inleverdatum (vòòr 12.00 uur) + contactblad maand

  21 oktober voor november 2019

  18 november voor december 2019

  23 december voor januari 2020