• Agenda:

  Dienst op zondag 20 oktober 2019:
  Aanvang 9.30 uur
  Irenekerk
  Zangdienst
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en fris

   

   

   

 • Contactblad

  Het contactblad verschijnt maandelijks vòòr iedere eerste zondag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. In deze periode is er één uitgave.

  De redactie bestaat uit:

  – Jan van der Laan
  – Jan Star
  – Anita Bos-Haaksma

  Redactieadres: Heruma 11, 9906 RA te Bierum

  U kunt uw stukje voor het contactblad aanleveren per e-mail aan: j.v.d.laan@hetnet.nl
  of u levert uw getypte tekst in bij het bovengenoemd redactieadres.

  Het abonnement kost 10 euro per jaar.

  Wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u een klacht over de bezorging dan kunt u dit doorgeven aan Jan Star te Holwierde.

   

  contactblad

  Jaarabonnement “Contactblad”

  De redactie van het Contactblad gaf bij het blad van juli/augustus een acceptgirokaart mee ad € 10,00.Er staan nu een aantal mensen op de lijst die geen gehoor gaven aan het verzoek het abonnement te betalen.Wij nemen aan dat als er eind december nog geen betaling is ontvangen u geen belangstelling meer heeft om het “Contactblad” te ontvangen. Wij zullen dan de bezorging stop zetten per januari 2018.
  Met vriendelijke groet,
  De redactie.
  (Bankrekening Prot. Gem. B-H-K. NL09FVLB0635808277 inz. Contactblad)

  Hieronder zijn de data vermeld voor het inleveren van de informatie voor het contactblad:

  Inleverdatum (vòòr 12.00 uur) + contactblad maand

  27 december voor januari 2019

  21 januari voor febuari 2019

  18 februari voor maart 2019

  25 maart voor april 2019

  22 april voor mei 2019

  20  mei voor juni 2019

  24 juni voor juli en augustus 2019

  19 augustus voor september 2019

  23 september voor oktober 2019

  21 oktober voor november 2019

  18 november voor december 2019

  23 december voor januari 2020