• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 19 mei 2024
  Tijdstip: 10.00 uur
  Kerk: Vredekerk te Loppersum
  Voorganger: Ds. A. van den Bor
  Dienst is via deze link online mee te kijken

 • Luingaborg

  Tweewekelijks op de vrijdagmiddag wordt er door vrijwilligers uit onze gemeente en uit de PG Spijk-Losdorp in het verpleeg/verzorgingshuis Luingaborg te Bierum een weeksluiting georganiseerd. Zes keer per jaar wordt er in deze vieringen het Heilig Avondmaal gevierd. Hierbij zijn ambtsdragers uit de PG Spijk-Losdorp en/of uit onze gemeente aanwezig. Medewerking aan deze vieringen geschiedt (ook door de predikanten uit de regio) op geheel vrijwillige basis. Eens per jaar wordt getracht, in verband met de Groninger week in Luingaborg een ‘Grunneger dainst’ te houden. De weeksluitingen worden goed bezocht en voorzien in een duidelijke behoefte.

  De zondagse kerkdienst wordt eveneens via Internet in Luingaborg beluisterd. Ook hier zijn vrijwilligers uit onze gemeente aanwezig om de bewoners naar de ruimte te begeleiden waar de uitzending plaatsvindt en hen tijdens de dienst waar nodig te ondersteunen.

  De samenwerking met de medewerkers van Luingaborg verloopt bij al deze activiteiten soepel. De inspanningen van de vrijwilligers, de regelmatige aanwezigheid van ‘de Kerk’ worden breed gewaardeerd.