• Agenda:

  Zondag 25 februari 2018:
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: Drs. H. Hoekstra uit Emmen

 • Missie en Visie

  Onze gemeente bevindt zich in een agrarisch gebied met daarnaast lichte industrie en een beperkt aantal middenstanders. Veel inwoners hebben hun werkkring buiten onze dorpen.

  Onze gemeente is gesitueerd in een “krimpregio” en heeft evenals maatschappelijke organisaties te kampen met de gevolgen daarvan. Het voortbestaan van zowel beide basisscholen als ook het verzorgingshuis “Luingaborg” is een bron van zorg voor de toekomst.

  Wij hebben een open en uitnodigende houding met betrekking tot de dorpen waar wij deel van uitmaken. Waar mogelijk proberen wij hier zichtbaar aanwezig te zijn. Gezamenlijk met de dorpen gedragen activiteiten zijn de organisatie van de herdenkingsviering op 4 mei in Holwierde en de organisatie van de viering van Allerzielen op de begraafplaats in Bierum. Bij dorpsactiviteiten zoals de jaarmarkt in Bierum zijn wij zichtbaar aanwezig. Onze kerkgebouwen zijn beschikbaar voor vieringen van de scholen en andere evenementen. Onze bijgebouwen zijn belangrijke vergaderplaatsen voor talrijke verenigingen in de dorpen.

  De vraag naar onze zichtbaarheid in de dorpen en naar mogelijke gezamenlijk gedragen activiteiten (muzikaal, concerten in onze kerken, tentoonstellingen) is een punt van blijvende aandacht.

  Onze gemeente bestaat uit 485 leden, waaronder 170 doopleden, 251 belijdende leden en 64 leden die geen doop- of belijdend lid zijn.

  Na de fusie in 2008 is de gemeente steeds meer één geheel geworden.

  In conflictsituaties blijven de onderlinge verschillen, c.q. de verschillende bloedgroepen een belangrijk punt van aandacht. Ook de vraag naar samenwerking met andere gemeentes is een belangrijk punt van aandacht voor toekomstige beleidskeuzes.

  De Protestantse Gemeente Bierum – Holwierde – Krewerd wil een gemeente zijn die zich kenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid, zorg voor elkaar en de naaste in de ruimste zin van het woord met oog voor wat zich aandient in onze moderne samenleving.

  Wij streven ernaar alle mensen deelgenoot te maken van Gods liefde en trouw. Zij wil iets uitstralen van Gods koninkrijk en haar bedoelingen en mensen betrekken bij het werken in Zijn wijngaard, onze samenleving.Een open gemeente met een missionair, gastvrij en getuigend karakter, daaraan willen we blijvend werken. Om dit waar te kunnen maken zullen we veel aandacht moeten blijven besteden aan het pastoraat en het jeugd- en jongerenwerk zodat ook de jongere generatie zich welkom en gehoord zal voelen in onze geloofsgemeenschap.Voor de toekomst van onze kerk is deelname/participatie van jonge mensen van groot belang.

  Door het diaconale werk zullen we onze betrokkenheid met de nood van mensen dichtbij en veraf blijvend moeten laten blijken.

  De wens om als gemeente zo lang mogelijk zelfstandig te blijven heeft grote prioriteit en wij zullen dan ook met grote zorgvuldigheid antwoorden moeten vinden op de in de Inleiding genoemde drie kernvragen.

   

  “In de plooien van de krimp zitten de kansen verborgen”