• Agenda:

  Zondag 19 augustus 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger ds. M. de Jager uit Haren
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en fris

   

 • Passage

  passage

  Passage, christelijk-maatschappelijk vrouwenbeweging, afd. Bierum-Holwierde en omstreken

  Voor Ontmoetingsavonden, Lezingen, Excursies en Lees-en filmkringen

  Info: G.H. Pardijs-Jansen Venneboer, secretaris

  Tel. 0596-620533 e-mail: dhpardijs@hotmail.com.

   

  De  volgende activiteiten zijn gepland:

   

   

   Let op de aanvangstijd!

  Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afd.Bierum-Holwierde en omstreken “Het Openbaar Ministerie (OM) en het strafrecht” door Dr. Mr. Pieter van Rest                                             

  Hierbij nodigt Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging u uit voor haar bijeenkomst waar Officier van Justitie dr. mr. Pieter van Rest zal vertellen over zijn werk binnen het Openbaar Ministerie Noord-Nederland in Groningen.

  Op t.v. zien we mr. van Rest vaak als persofficier van het Openbaar Ministerie, dan betreft het vaak een bepaalde( straf)zaak maar nu worden we in de gelegenheid gesteld om te horen waarmee het Openbaar Ministerie zich in alle breedte bezighoudt en krijgen we uitleg over het werk van een officier van justitie.

  Een avond die informatief en interessant is voor zowel vrouwen als mannen en daarom nodigen wij een ieder dan ook uit om zich te laten informeren.

  Plaats              : Gebouw “Irene”, Hereweg 25 in Bierum

  Datum             : dinsdag 20 maart 2018

  Spreker           : Dr. Mr. P. van Rest

  Aanvang         : 19.45 uur

  U bent van harte welkom!

  ——————————————————————————————————–

  BLOEMSCHIKKEN donderdagmorgen 22 maart a.s.

  9.00 uur in ‘Irene’ te Bierum

  We maken een ‘Paasstuk’ o.l.v. Trijntje Dijkman.

  Opgave op de opgavenlijst of bij Trijntje tel: 592138, e-mail d.dijkman@ziggo.nl of

  Gerda tel.620533 e-mail dhpardijs@hotmail.com.

  Kosten : afhankelijk van het aantal deelneemsters

  ——————————————————————————————————–

  “Achter de schermen van Boer zoekt Vrouw”                                          

  Hierbij nodigt Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging u uit voor haar april-bijeenkomst waarvoor we zijn uitgenodigd door de afdeling ’t Zandt.

  Als sprekers zijn hiervoor uitgenodigd Boer Jan en zijn vrouw Pauline, die vertellen over hun belevenissen tijdens het TV-programma in 2007 en hoe het hen daarna is vergaan. Een kijkje achter de schermen van een populair TV-programma.

  Plaats              : Gebouw “Agora”, Hoofdstraat 58, 9915 PE ‘t Zandt

  Datum             : woensdag 18 april 2018

  Spreker          : Boer Jan en zijn echtgenote Pauline

  Aanvang       : 19.45 uur

   

  U bent van harte welkom!