• Agenda:

  Zondag 25 februari 2018:
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: Drs. H. Hoekstra uit Emmen

 • Passage

  passage

  Passage, christelijk-maatschappelijk vrouwenbeweging, afd. Bierum-Holwierde en omstreken

  Voor Ontmoetingsavonden, Lezingen, Excursies en Lees-en filmkringen

  Info: G.H. Pardijs-Jansen Venneboer, secretaris

  Tel. 0596-620533 e-mail: dhpardijs@hotmail.com.

   

  De  volgende activiteiten zijn gepland:

  JAARVERGADERING                

  Hierbij nodigt Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging u uit voor haar bijeenkomst waar we:

  1. gaan genieten van een lekkere maaltijd
  2. de gebruikelijke punten van de jaarvergadering behandelen
  3. samen het “wie is wie?” spel gaan spelen

  Een avond om niet te missen!

  Plaats              : Gebouw “Irene”a.d. Hereweg in Bierum

  Datum            :  dinsdag 20 februari 2018

  Aanvang        : 18.30 uur

  Kosten           :  wordt nog bekend gemaakt

  Opgave         :  vóór 13 februari bij mw. Gerda Pardijs, tel.620533  

  ——————————————————————————————————–

   Let op de aanvangstijd!

  Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afd.Bierum-Holwierde en omstreken “Het Openbaar Ministerie (OM) en het strafrecht” door Dr. Mr. Pieter van Rest                                             

  Hierbij nodigt Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging u uit voor haar bijeenkomst waar Officier van Justitie dr. mr. Pieter van Rest zal vertellen over zijn werk binnen het Openbaar Ministerie Noord-Nederland in Groningen.

  Op t.v. zien we mr. van Rest vaak als persofficier van het Openbaar Ministerie, dan betreft het vaak een bepaalde( straf)zaak maar nu worden we in de gelegenheid gesteld om te horen waarmee het Openbaar Ministerie zich in alle breedte bezighoudt en krijgen we uitleg over het werk van een officier van justitie.

  Een avond die informatief en interessant is voor zowel vrouwen als mannen en daarom nodigen wij een ieder dan ook uit om zich te laten informeren.

  Plaats              : Gebouw “Irene”, Hereweg 25 in Bierum

  Datum             : dinsdag 20 maart 2018

  Spreker           : Dr. Mr. P. van Rest

  Aanvang         : 19.45 uur

  U bent van harte welkom!

  ——————————————————————————————————–

  BLOEMSCHIKKEN donderdagmorgen 22 maart a.s.

  9.00 uur in ‘Irene’ te Bierum

  We maken een ‘Paasstuk’ o.l.v. Trijntje Dijkman.

  Opgave op de opgavenlijst of bij Trijntje tel: 592138, e-mail d.dijkman@ziggo.nl of

  Gerda tel.620533 e-mail dhpardijs@hotmail.com.

  Kosten : afhankelijk van het aantal deelneemsters