• Agenda:

  Zondag 17 februari 2019,
  9.30 uur  Irenekerk
  Voorganger: Ds. W.K. Spoelstra-Postmus uit Spijk
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee/fris

   

   

   

 • Doop

  Als u uw kind wilt laten dopen of als uzelf gedoopt wilt worden, in een van onze kerken, dan kunt u contact opnemen of een e-mail sturen aan onze scriba, Fennie Bazuin scriba@pknbhk.nl. U zult dan samen met haar en/of de predikant de mogelijkheden doornemen inzake het voorbereiden van de doopdienst.

  De dopelingen krijgen na hun doop een doopkaars mee, aangestoken aan de paaskaars in de kerk. Na de doop ontvangt de dopeling eveneens een schriftelijke bevestiging van de doop in de vorm van een doopkaart.

  DSC_0097

  Doopvont Irenekerk

  Doopdienst 13 januari 2019, 9.30 uur Stefanuskerk

  Ailsa Marilyn van der Beek (9 jaar) en Faith Elisabeth Diamond van der Beek (7 jaar) hebben duidelijk te kennen gegeven dat zij gedoopt willen worden.

  Wij willen dit feest vieren in onze gemeenschap in de Stefanuskerk te Holwierde op zondag 13 januari 2019. Deze dienst zal een bijzonder karakter hebben en helemaal cirkelen rondom de doop en haar betekenis. Wat doet de doop met ons? Wat betekent de Heilige Doop voor ons en ons leven?

  Johannes de Doper doopte met water (en onze priesters en dominees doen niet anders). Hij riep de mensen in zijn tijd op om zich te laten dopen onder bekentenis van hun zonden en om zich om te keren en de wegen van God te bewandelen.

  Sinds Christus staat de doop in het perspectief van eenheid met Christus: één worden met zijn dood en opstaan tot een nieuw leven én … leven overeenkomstig dat nieuwe leven (zo formuleert Paulus het in Romeinen 6 – een heel bijzonder stuk!). Eén met Christus, zoon (en dochter) van God, een nieuw leven in Gods licht. Het is geen sprookje, het is écht en het is een levenslange opdracht.

  Uiteraard (en ten overvloede …): u bent van harte uitgenodigd en zeer welkom om deze dienst mee te vieren!

  Gerard Knol