• Agenda:

  Zondag 25 februari 2018:
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: Drs. H. Hoekstra uit Emmen

 • OVERZICHT COLLECTEN

   

  Februari 2018

  Zondag 4 februari

  1e collecte : Kerk

  2e collecte  : Werelddiaconaat

  3e collecte  : Diaconie

  Zondag 11 februari

  1e collecte  : Kerk

  2e collecte  : PKN Miss. werk

  3e collecte  : Diaconie

  Zondag 18 Februari

  1e collecte  : Kerk

  2e collecte  : Noodhulp

  3e collecte  : Diaconie

  Zondag 25 februari

  1e collecte : Kerk

  2e collecte  : Binnenlands Diaconaat

  3e collecte   : Diaconie

  Toelichting :Werelddiaconaat .

   Ghanese kind slaven bevrijd uit visserijsector

  In Ghana doen kinderen , onder dwang gevaarlijk werk in de visserij op de voltameer. Kinderen, vooral jongens , worden mee gelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vast gehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie  Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terug keer naar hun eigen gezin en dorp . Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.

  Toelichting : 40dagentijdcollecte Kerk in Actie [Noodhulp]

  Met je kinderen op de vlucht

  Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC [Internationale Orthodox Christian Charities] ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Collecteer mee voor deze levensreddende moeders-en kindzorg in Libanese vluchtelingenkampen.

  Maart 2018

  Zondag 4 maart

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Zending

  3e collecte  : Diaconie

  Woensdag 14 maart

  1e collecte  : Kerk

  2e collecte  : Voedselbank

  3e collecte  : Diaconie

  Zondag 11 maart

  1e collecte  : Kerk

  2e collecte  : Onderhoud gebouwen

  3e collecte  : Diaconie

  Zondag 18 maart

  1e collecte  : Kerk

  2e collecte : Kinderen in de knel

  3e collecte  : Diaconie

  Zondag 25 maart

  1e collecte  : Kerk

  2e collecte  : Tsjernobyl

  3e collecte  : Diaconie

  Witte Donderdag 29 maart

  1e collecte  : Kerk

  2e collecte  : Avondmaal collecte

  3e collecte : Diaconie

  Goede Vrijdag 30 maart

  Geen collecte

  Stille Zaterdag 31 maart

  Toelichting collecte zending

  Sterke vrouwen opleiden op Papoea

  Overal in West -Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkelingen van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet van zelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd tot een leven binnen huis. Velen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren daar lezen en schrijven, volgen bijbel studies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Boven dien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun  lokale gemeenschap, en bouwen ze mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties door gaat.

  Toelichting [ Kinderen in de knel ]

  Ouders kiezen voor onderwijs

  In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aan gekomen, moeten de kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werkenduizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE- medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan. Collecteer mee zodat ouders hun kinderen naar school kunnen laten gaan in plaats van naar de fabriek.