• Agenda:

  Zondag 18 november 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: ds. G. Knol

   

   

   

 • OVERZICHT COLLECTEN

  OKTOBER  2018

  Zondag 14 oktober

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Werelddiaconaat

  3e collecte : Diaconie

  Zondag 21 oktober

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Onderhoud  gebouwen

  3e collecte : Diaconie

  Zondag 28 oktober

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : IDPD =  Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl

  3e collecte : Diaconie

  Toelichting collecte 7 oktober

  Per 1 september 2018 gaat het digitale leerhuis van Kerk & Israël Groningen Drenthe voor een doorstart.

  Na anderhalf jaar is onze nieuwe gebruiksvriendelijke website zover dat er een doorstart gemaakt kan worden met het digitale leerhuis.

  Met het DigiLeerhuis is het voor mensen, die om wat voor reden moeite hebben met het bezoeken van een avondvullende activiteit, mogelijk om samen met andere geïnteresseerden te ‘lernen’ via internet. Het materiaal zal ook gebruikt kunnen worden door huiskamergespreks-groepen. Niet elke groep heeft de middelen en mogelijkheid om een deskundige te laten komen.

  Het voordeel van een gesprek via internet is dat afstand geen rol speelt. Je zou een gesprek over het onderwerp met vrienden en of familie wereldwijd kunnen voeren.

  Elke 2 maanden komt er een nieuwe tekst op de site. Inhoudelijk zal het gaan over het Joodse gedachtengoed al of niet in relatie tot het christendom. De individuele deelnemer of de groep kan hierop reageren. Aan het eind van de 2 maanden zal de inbrenger een reactie op het geheel geven.

  Het leerhuis is op de website www.kerkenisraelnoord.nl te vinden.

  Toelichting collecte 21 oktober

  Leven van vis en ecotoerisme in Nepal

  De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35 procent van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN [ United Mission Nepal ] helpt kerk in actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten [water]fiets en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groenten fruit. Hier door kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldag collecte ondersteunt u dit vernieuwde project.

   NOVEMBER

  ZONDAG 4 NOVEMBER

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Orgelfonds

  3e collecte : Diaconie

  DANKDAG 7 NOVEMBER

  1e collecte : kerk

  2e collecte : Dankdag -collecte

  3e collecte : Diaconie

  ZONDAG 11 NOVEMBER

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Binnenlands diaconie

  3e collecte : Diaconie

  ZONDAG 18 NOVEMBER

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Onderhoud gebouwen

  3e collecte : Diaconie

  ZONDAG 25 NOVEMBER

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Project [ de Vrolijkheid ]

  3e collecte : Diaconie

  Toelichting collecte 7 november

  Wij als gemeente kunnen de voedselbank blij maken met:

  • Groente, fruit, aardappelen;
  • Levensmiddelen : houdbare melk , chocolademelk, thee, koffie en koffiemelk ,blik groenten, appelmoes;
  • Waspoeder en overige schoonmaakmiddelen; shampoo, zeep, tandpasta, toiletpapier.

  Vanaf 18.30 uur kunt u de goederen afgeven in de Irenekerk .

  Toelichting collecte 11 november Binnenlands- diaconie

  PERSPECTIEF VOOR [EX] GEDETINEERDEN

  Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland bied elf Exodushuizen een woon-en werkprogramma dat ex- gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers- veelal afkomstig uit kerken- werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden en hun familieleden, Collecteert u mee om ex-gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap.