• Agenda:

  Zondag 27 mei 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: ds. G. Knol

 • OVERZICHT COLLECTEN

   

   

  Mei 2018

  Zondag 6 mei

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : PKN Miss. werk 3e collecte : Diaconie zondagavond

  collecten: Stg. Oude Groninger Kerken, Kerk.

  Zondag 13 mei

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Onderhoud gebouwen 3e collecte : Diaconie

  Zondag 20 mei Pinksteren

  1e collecte : Zending

  2e collecte : Stg. leergeld

  Zondag 27 mei

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Project Tsjernobyl 3e collecte : Diaconie

  Toelichting: collecte 6 mei

  Help de nieuwe Kerk in hartje Deventer

  Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu.
  De kerk is uit de levens van veel mensen verdwenen. Samen met twintigers en dertigers zoekt Vondst naar waarde en betekenis van oude bronnen van geloven in de actuele maatschappij. Middenin het stadsgewoel van uit de oude kerk biedt Vondst mensen de mogelijk stil te staan bij het leven en bij hun plek in de maatschappij. Met nachtwakers, concerten, debatten en diepgravende leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden. Vondst wil in 2018 graag nog meer mensen bereiken met een programma van bezieling, creativiteit en vernieuwing. De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aan sluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

  Toelichting : Zending    Pinksteren Clusterdienst Loppersum

  [Bijbel]onderwijs op platteland Bangladesh

  Veel christenen in Bangladesh braken met hun hindoe-geloof om christen te worden Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen en schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh [MCCP] ondersteund kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo beid MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op zondagschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerk begeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinsteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te

  Toelichting 2e collecte Clusterdienst 20 mei

  Stichting leergeld Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn, leergeld wil deze kinderen mee laten doen. leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen.

  Juni 2018

  Zondag 3 Juni

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Onderhoud gebouwen

  3e collecte : Diaconie

  Zondag 10 Juni

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Wereld diaconaat De orga

  3e collecte : Diaconie

  Zondag 17 Juni

  1e collecte  : Kerk

  2e collecte : Binnenlands diaconaat

  3e collecte : Diaconie

  Zondag 24 Juni

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Orgelfonds

  3e collecte : Diaconie

  {Toelichting Werelddiaconaat } 10 juni

  Bijenhouden biedt jongeren een toekomst

  Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burger oorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredecentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven in hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in [mensen-]rechten. Maak dit mogelijk met deze collecte.

  {Toelichting Binnenlands diaconaat}  17 juni

  Inloophuis als rustpunt                                                                                                                                                               

  In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkeloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperking een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer, Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kop koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt DAK [Door aandacht kracht}, een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaar staan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.