• Agenda:

  Zondag 17 februari 2019,
  9.30 uur  Irenekerk
  Voorganger: Ds. W.K. Spoelstra-Postmus uit Spijk
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee/fris

   

   

   

 • OVERZICHT COLLECTEN

  JANUARI

  Zondag 6 januari 2019

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Onderhoud gebouwen

  3e collecte : Diaconie

  Zondag 13 januari 2019

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Orgelfonds

  3e collecte : Diaconie

  Zondag 20 januari 2019

  1e collecte : Kerk

  2e collecte: Oecumene

  3e collecte : Diaconie

  Zondag 27 januari 2019

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Project {de Vrolijkheid}

  3e collecte : Diaconie


  KERK IN ACTIE “ONTMOETEN EN DELEN”

  Het thema voor het nieuwe kerkelijke jaar is ‘Een goed gesprek.. Vaak vinden we een gesprek ‘goed’ als er sprake is van een echte ontmoeting, met tijd en aandacht voor elkaar . Als we bespreken wat ons bezig houdt, bezielt. Als we een geloofsgesprek voeren van hart tot hart, ook als we het lastig vinden omdat onder woorden te brengen. Zulke gespreken zijn bijzonder waardevol.

  Als kerk zijn we geroepen om te ontmoeten, naar elkaar om te zien en met elkaar te delen. We doen dat in onze eigen kerkgemeenschap, in dorpen en steden waar we wonen en in de wereldwijde kerk. Met gebed, medeleven en financiële steun zijn we er voor de ander.

  FEBRUARI 

  ZONDAG 3 FEBR.

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Werelddiaconaat

  3e collecte : Diaconie

  ZONDAG 10 FEBR.

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Catechese educatie

  3e collecte : Diaconie

  ZONDAG 17 FEBR.

  1e collecte : Kerk

  2e collecte : Onderhoud Gebouwen

  3e collecte : Diaconie

  ZONDAG 24 FEBR.

  1e collecte : kerk

  2e collecte : KIA Noodhulp

  3e collecte : Diaconie

  Toelichting collecte 3 febr. Werelddiaconaat

  WATER STAAT BENGALEN AAN DE LIPPEN

  In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

  Toelichting collecte 24 febr.

  DROOGTE OVERLEVEN IN ETHIOPIË

  Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven word zwaarder. Samen met Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogbestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met hout besparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.