• Agenda:

  Zondag 17 februari 2019,
  9.30 uur  Irenekerk
  Voorganger: Ds. W.K. Spoelstra-Postmus uit Spijk
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee/fris

   

   

   

 • Diaconie

  De twee kernwoorden zijn barmhartigheid en gerechtigheid. Het diaconaat is als volgt te omschrijven:‘Diaconaat is een roeping om oog en oor te hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te raken, en hen de helpende hand te bieden.

  Wat zijn de taken?
  •  Zij probeert hulp en zorg in eigen gemeente te verlenen;
  •  T.a.v. het Wereld diaconaat verleent zij hulp aan noodlijdende medemensen in buitenland
  (bijv. jaarproject alfabeteringscursussen in Burkina Fasso);
  •  T.a.v. het Binnenlands diaconaat verleent zij hulp aan noodlijdende medemensen in
  Nederland (o.a. voedselbank).

  Taken rondom de eredienst:
  •  Collecteren in de diensten;
  •  Verzorgen en uitvoeren van het heilig avondmaal, zowel in de kerk als in het
  verzorgingshuis;
  •  Medewerking in bijzondere erediensten door gedichten en presentaties. (bijv.begin project);
  •  Diaconaal getinte diensten;
  •  Voorlichting aan gemeente o.a. door contactblad en kerkbode:
  – Collectes toelichten;
  – Begroting en jaarrekening ter inzage beschikbaar stellen;
  – De gemeente betrekken bij de projecten en informeren over de voortgang daarvan.

  Activiteiten:
  • Project: acties tijdens het gehele seizoen.
  • Inzameling van kaarten en postzegels.
  • Informatie uit tijdschriften en brieven delen met gemeente.
  • Op dankdag: inzameling van goederen voor de voedselbank in de regio.
  • Bloemenzondag (gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen een bloemetje).

  Financiën:

  De diaconie heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. De financiële administratie wordt tijdelijk uitgevoerd door Ineke Bos. De diaconie legt jaarlijks een begroting en jaarrekening voor aan de kerkenraad en gemeente. De kerkenraad dient er  bij de vaststelling van het financiële beleid voor te waken dat de bijzondere verantwoordelijkheid van het diaconaat  niet in de verdrukking komt. Het “diaconale geld” moet goed gescheiden zijn van overige middelen.

  Het bankrekeningnummer van de diaconie is:  IBAN: NL04RABO032.87.51.995

  Steunaanvragen:

  Steun aan goede doelen en noodhulp is te onderscheiden in 2 groepen:
  • Lokale steun;
  • Nationale en internationale steun.

  Heeft u vragen of u wilt meer informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of mail naar diaconie@pknbhk.nl.

  Collecteopbrengsten                                                  

  Datum Kerk Bepaald doel Diaconie
  07-01 63,55 54,90 Onderhoud gebouwen 58,85
  14-01 31,70 30,47  Project  33,45
  21-01 53,65 34,95 PKN Oecumene  34,05
  28-01 48,25 47,10 PKN Cat & Educatie  45,55