• Agenda:

  Zondag 25 februari 2018:
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: Drs. H. Hoekstra uit Emmen

 • Diaconie

  De twee kernwoorden zijn barmhartigheid en gerechtigheid. Het diaconaat is als volgt te omschrijven:‘Diaconaat is een roeping om oog en oor te hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te raken, en hen de helpende hand te bieden.

  Wat zijn de taken?
  •  Zij probeert hulp en zorg in eigen gemeente te verlenen;
  •  T.a.v. het Wereld diaconaat verleent zij hulp aan noodlijdende medemensen in buitenland
  (bijv. jaarproject alfabeteringscursussen in Burkina Fasso);
  •  T.a.v. het Binnenlands diaconaat verleent zij hulp aan noodlijdende medemensen in
  Nederland (o.a. voedselbank).

  Taken rondom de eredienst:
  •  Collecteren in de diensten;
  •  Verzorgen en uitvoeren van het heilig avondmaal, zowel in de kerk als in het
  verzorgingshuis;
  •  Medewerking in bijzondere erediensten door gedichten en presentaties. (bijv.begin project);
  •  Diaconaal getinte diensten;
  •  Voorlichting aan gemeente o.a. door contactblad en kerkbode:
  – Collectes toelichten;
  – Begroting en jaarrekening ter inzage beschikbaar stellen;
  – De gemeente betrekken bij de projecten en informeren over de voortgang daarvan.

  Activiteiten:
  • Project: acties tijdens het gehele seizoen.
  • Inzameling van kaarten en postzegels.
  • Informatie uit tijdschriften en brieven delen met gemeente.
  • Op dankdag: inzameling van goederen voor de voedselbank in de regio.
  • Bloemenzondag (gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen een bloemetje).

  Financiën:

  De diaconie heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. De financiële administratie wordt tijdelijk uitgevoerd door Ineke Bos. De diaconie legt jaarlijks een begroting en jaarrekening voor aan de kerkenraad en gemeente. De kerkenraad dient er  bij de vaststelling van het financiële beleid voor te waken dat de bijzondere verantwoordelijkheid van het diaconaat  niet in de verdrukking komt. Het “diaconale geld” moet goed gescheiden zijn van overige middelen.

  Het bankrekeningnummer van de diaconie is:  IBAN: NL04RABO032.87.51.995

  Steunaanvragen:

  Steun aan goede doelen en noodhulp is te onderscheiden in 2 groepen:
  • Lokale steun;
  • Nationale en internationale steun.

  Heeft u vragen of u wilt meer informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of mail naar diaconie@pknbhk.nl.

  Collecteopbrengsten                                                  

    Datum Kerk Bepaald doel Diaconie
  3-12 46,80  43,60  Algemene middelen 43,00
  10-12 50,80  57,15  Pastoraat  53,90
  15-12 191,16  Het gehandicapte kind
  17-12   51,72  60,30  Project Tsjernobyl  43,60
  24-12  355,58  248,06  Kosten dienst
  25-12  88,00  108,70  Kinderen in de knel  78,07
  31-12  77,90  66,70  Orgelfonds  67,05
  17-12  10,00  gift diaconie

   

  Nieuws over het Project “SINTAN. IP”

  Zo aan het eind van het jaar willen wij nog even naar jullie terugkoppelen wat wij tot nu toe gedaan hebben met jullie prachtige actie-opbrengst.

  Wij hebben dit jaar geen concrete trainingen meer kunnen organiseren. Wel hebben wij er inmiddels enkele in voorbereiding. Mede n.a.v. een evaluatie met de drie kinderartsen – die vorig jaar een training hebben gegeven – besteden we veel aandacht aan een goede voorbereiding in de betreffende ziekenhuizen. We zijn nu met drie ziekenhuizen bezig om een training voor te bereiden nl. een follow-up training in Mvumi Hospital, een training in Turiani Hospital en een training in Kamanga Hospital (heeft zich dit jaar bij ons gemeld). Daarnaast heeft een al bestaand kontakt van ons een klein onderzoekje laten doen naar de behoeften aan trainingen in een klein ziekenhuisje in opbouw in het droge en afgelegen Maasaigebied.  Wellicht dat we dat ziekenhuis ook nog op een andere wijze gaan steunen bij de opbouw ervan. Kortom wij kijken uit naar een  behoorlijk vol 2018.

  Mede dankzij jullie actie kunnen wij ons weer volop gaan inzetten.

   

  Namens ons allen : Fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2018.

  Hans van Luijk

  SINTAN IP